Amazon Lookout dành cho thiết bị

Tránh thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch bằng cách tự động phát hiện hành vi bất thường của thiết bị

Dùng thử miễn phí Amazon Lookout dành cho thiết bị trong 1 tháng

Sử dụng dữ liệu từ các cảm biến hiện có để tạo mô hình máy học (ML) dành riêng cho thiết bị của bạn.

Phản ứng nhanh và chính xác với tính năng tự động giám sát thiết bị giúp xác định đúng các cảm biến bất thường.

Đẩy nhanh quá trình giải quyết vấn đề với thông báo tức thời và hành động được thực hiện tự động khi phát hiện thấy bất thường.

Cải thiện hiệu suất mô hình và độ chính xác của cảnh báo bằng cách kết hợp các xu hướng bất thường và phản hồi.

Cách hoạt động

Amazon Lookout dành cho thiết bị là dịch vụ giám sát thiết bị công nghiệp sử dụng ML nhằm phát hiện hành vi bất thường của thiết bị để bạn có thể hành động và tránh thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch.

Sơ đồ thể hiện cách Lookout dành cho thiết bị sử dụng dữ liệu lịch sử và bản ghi bảo trì để tự động phát hiện điểm bất thường trong thiết bị của bạn.
Amazon Lookout dành cho thiết bị là gì? (1:44)
Tại sao nên chọn Amazon Lookout dành cho thiết bị?
Amazon Lookout dành cho thiết bị tự động phân tích dữ liệu cảm biến cho thiết bị công nghiệp của bạn để phát hiện hành vi bất thường của máy. Bạn có thể phát hiện các bất thường của thiết bị nhanh chóng và chính xác, chẩn đoán sự cố trong thời gian ngắn và hành động để tránh thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến mà không cần có kinh nghiệm về ML.
Tại sao nên chọn Amazon Lookout dành cho thiết bị?
Amazon Lookout dành cho thiết bị tự động phân tích dữ liệu cảm biến cho thiết bị công nghiệp của bạn để phát hiện hành vi bất thường của máy. Bạn có thể phát hiện các bất thường của thiết bị nhanh chóng và chính xác, chẩn đoán sự cố trong thời gian ngắn và hành động để tránh thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến mà không cần có kinh nghiệm về ML.

Trường hợp sử dụng

Phát hiện tình trạng máy phát ngừng hoạt động

Giám sát chính xác dữ liệu cảm biến về lưu lượng, nhiệt độ, áp suất và nồng độ oxy, cũng như nhận cảnh báo để tránh xảy ra tình trạng ngừng hoạt động sai thời điểm.

Xác định hành vi bất thường của máy

Phân tích dữ liệu cảm biến và bảo trì trước đây về RPM, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất và độ rung để nắm được xu hướng.

Cải thiện độ chính xác của cảnh báo theo thời gian

Nâng cao hiệu năng của mô hình và độ chính xác của cảnh báo bằng cách kết hợp phản hồi của con người về điểm bất thường và tìm hiểu xu hướng về mức sử dụng trong hoạt động đã dự đoán.

Cách bắt đầu

Liên hệ với chuyên gia

Đặt câu hỏi và tìm hiểu thêm về Lookout dành cho thiết bị

Bắt đầu với tài khoản miễn phí

Miễn phí một tháng sử dụng Lookout dành cho thiết bị

Bắt đầu sử dụng Lookout dành cho thiết bị

Bắt đầu xây dựng trong Bảng điều khiển quản lý AWS


Khám phá thêm về AWS