Amazon Lookout for Vision

Dùng thị giác máy tính để phát hiện lỗi sản phẩm nhằm tự động hóa việc kiểm tra chất lượng

10 giờ đào tạo đám mây miễn phí mỗi tháng và 5 giờ suy luận tại biên miễn phí mỗi tháng

trong 3 tháng với Bậc miễn phí của AWS

Dễ dàng tạo một mô hình máy học (ML) để phát hiện điểm bất thường trong dây chuyền sản xuất của bạn với chỉ tối thiểu 30 hình ảnh.

Xác định các điểm bất thường về hình ảnh trong thời gian thực để giảm thiểu và ngăn ngừa lỗi cũng như cải thiện chất lượng sản xuất.

Ngăn ngừa sự cố ngừng hoạt động ngoài kế hoạch và giảm chi phí hoạt động bằng cách sử dụng dữ liệu kiểm tra trực quan để phát hiện các vấn đề tiềm ẩn và triển khai biện pháp khắc phục.

Cách thức hoạt động

Amazon Lookout for Vision là một dịch vụ ML sử dụng thị giác máy tính để phát hiện lỗi trong các sản phẩm được sản xuất trên quy mô lớn.
Amazon Lookout for Vision - Cách thức hoạt động

Trường hợp sử dụng

Cửa xe ô tô

Phát hiện hư hỏng của bộ phận

Phát hiện hư hỏng về chất lượng bề mặt, màu sắc và hình dạng của sản phẩm trong quá trình sản xuất và lắp ráp.

Bảng mạch in (PCB)

Xác định thành phần còn thiếu

Xác định các thành phần còn thiếu dựa trên sự hiện diện, không hiện diện hoặc vị trí của các thành phần, ví dụ như một tụ điện còn thiếu trên bảng mạch in.

Đĩa bán dẫn silic

Phát hiện các vấn đề trong quá trình sản xuất

Phát hiện lỗi với khuôn mẫu lặp lại, chẳng hạn như các vết xước lặp lại cùng chỗ trên đĩa bán dẫn silic.

Cách bắt đầu sử dụng

Dùng thử Bậc miễn phí của AWS


Tìm hiểu tính năng cơ bản của Amazon Lookout for Vision mà không mất phí.

Đăng ký tài khoản miễn phí »

Kết nối với chuyên gia


Nhận sự hỗ trợ thích hợp để triển khai Amazon Lookout for Vision.

Khám phá các tùy chọn hỗ trợ »

Tìm hiểu cách thức hoạt động của Lookout for Vision

Tìm hiểu về quá trình phát hiện lỗi.

Truy cập trang tính năng »

Khám phá thêm về AWS