Amazon Lumberyard

Chúng tôi không còn cung cấp Amazon Lumberyard nữa. Chúng tôi đề xuất sử dụng Open 3D Engine (O3DE), dịch vụ thay thế Lumberyard được Apache cấp phép. O3DE được cộng đồng nguồn mở duy trì, bao gồm các nhà phát triển từ Adobe, AWS, Epic, Microsoft, Intel, Lightspeed Studios, Niantic và nhiều tổ chức khác. Hãy truy cập Trang web, DiscordGithub của O3DE.

Vào tháng 7 năm 2021, chúng tôi đã công bố thành lập Open 3D Foundation và Open 3D Engine (O3DE), một công cụ phát triển trò chơi nguồn mở trên nhiều nền tảng, có thể đáp ứng nhu cầu xây dựng trò chơi AAA, được cung cấp theo giấy phép Apache 2.0. Chúng tôi muốn cung cấp cho các nhà phát triển trò chơi và mô phỏng thêm nhiều lựa chọn để cộng tác, tùy chỉnh và kiểm soát quy trình sản xuất của họ. Chúng tôi cũng đang phát triển một cộng đồng nguồn mở với Linux Foundation và các đối tác trong ngành. O3DE, dịch vụ thay thế Lumberyard, hiện đã có sẵn với trình cài đặt Windows và hỗ trợ cho Linux.

Thông báo về Open 3D Engine (O3DE)

Các tài nguyên từ O3DE

Nhân vật trong trò chơi đứng trước bầu trời màu ngọc lục bảo

Tải xuống bản mới nhất

Tải xuống bản phát hành O3DE mới nhất để xem cách xây dựng các trò chơi AAA, thế giới 3D chất lượng như rạp chiếu phim và bản mô phỏng có độ chân thực cao mà không phải trả bất kỳ khoản phí hay nghĩa vụ thương mại nào.

Tải xuống ngay »

Nhân vật trong trò chơi đứng trước bầu trời màu ngọc lục bảo

Bắt đầu sử dụng O3DE

Những tài nguyên này bao gồm các tài liệu hướng dẫn từng bước giúp bạn thiết lập và bắt đầu khởi tạo với O3DE.

Tìm hiểu thêm »

Nhân vật trong trò chơi đứng trước bầu trời màu ngọc lục bảo

Hướng dẫn O3DE

Xem các video hướng dẫn, hướng dẫn bằng văn bản theo từng bước và tài liệu mẫu giải thích các khái niệm, tính năng và công cụ của O3DE.

Tìm hiểu thêm »

Nhân vật trong trò chơi đứng trước bầu trời màu ngọc lục bảo

Hướng dẫn sử dụng O3DE

Hướng dẫn Sử dụng O3DE chứa thông tin và hướng dẫn cho người dùng làm việc trong một dự án O3DE.

Tìm hiểu thêm »

Hãy tham gia đối thoại