Lumberyard Beta 1.28

Amazon Lumberyard 1.28

Amazon Lumberyard 1.28 Beta hiện đã có sẵn để tải xuống, mang đến cho bạn một loạt bản cập nhật bao gồm Twitch Gem được cập nhật, trải nghiệm cài đặt và thiết lập được cải thiện, cũng như nhiều cải tiến nhỏ hơn và hơn 40 bản sửa lỗi.

Đọc Ghi chú phát hành để tìm hiểu thêm về Lumberyard 1.28 tại đây.

Phiên bản 1.28.0.0 yêu cầu Windows 10 trở lên. Kích thước tệp: 628 KB / 25,4 GB
 
Yêu cầu hệ thống
Bằng việc tải xuống, bạn đồng ý với Thỏa thuận khách hàng và Điều khoản dịch vụ của Lumberyard.

Tệp hỗ trợ máy Mac của Lumberyard

Tập tin tải xuống này bao gồm mã nguồn cũng như các công cụ cần thiết để dựng và chạy trò chơi và công cụ cho nhà phát triển muốn sử dụng Lumberyard để tạo trò chơi iOS, Android hoặc macOS trên máy Mac. Asset Processor, Lumberyard Editor và Remote Shader Compiler yêu cầu Windows 7 trở lên để chỉnh sửa các cấp độ và xây dựng tài sản trong trò chơi. Bạn phải truy cập máy tính có cài đặt Lumberyard, có thể điều hướng và chạy các lệnh từ Thiết bị đầu cuối trên máy Mac.

Phiên bản 1.28.0 dành cho máy Mac yêu cầu cả Windows 7 trở lên và macOS Sierra (10.12) trở lên.
Dung lượng tệp: 14,8 GB 
Bằng việc tải xuống, bạn đồng ý với Thỏa thuận khách hàngĐiều khoản dịch vụ của Lumberyard.