Amazon Lumberyard

Tải xuống

Chào mừng bạn đến với trang Tải xuống của Lumberyard. Nếu bạn đang tìm kiếm các tài nguyên cũ, như phiên bản trước của Lumberyard hoặc các gói tài nguyên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.  

Amazon Lumberyard

Tải xuống

Chào mừng bạn đến trang Lumberyard Downloads. Vui lòng truy cập trang này trên máy tính hoặc máy Mac để tải xuống Lumberyard hoặc các tài nguyên khác. Nếu bạn đang tìm kiếm các tài nguyên cũ, như phiên bản trước của Lumberyard hoặc các gói tài nguyên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Lumberyard Beta 1.21.2

Lumberyard Beta 1.21.2 có hơn 70 tính năng, nội dung cải tiến và sửa lỗi mới, bao gồm các cập nhật cho Script Canvas, EMotion FX Animation Editor, PhysX 4.1, v.v.
 
Phiên bản 1.21.2 yêu cầu Windows 7 trở lên.
Kích thước tệp: 626 KB / 9,62 GB

Bằng việc tải xuống, bạn đồng ý với Thỏa thuận khách hàngĐiều khoản dịch vụ của Lumberyard.

Lumberyard Beta 1.21.2

Lumberyard Beta 1.21.2 có hơn 70 tính năng, nội dung cải tiến và sửa lỗi mới, bao gồm các cập nhật cho Script Canvas, EMotion FX Animation Editor, PhysX 4.1, v.v.
 

Vui lòng truy cập trang này trên máy tính hoặc máy Mac để tải xuống Lumberyard.

Script Canvas mẫu cho Lumberyard: Dự án N.E.M.O.

Tải xuống dự án mẫu về script canvas của chúng tôi, N.E.M.O (Hoạt động và điều động khẩn cấp trên biển). Một trò chơi nhỏ dưới mặt nước biển cho phép bạn khám phá và kiểm tra một số phương thức tạo tập lệnh phổ biến có thể sử dụng được với Script Canvas. Khám phá các giải pháp tạo tập lệnh cho những việc như: lấy hàng, đẻ trứng, phát hiện va chạm, tính điểm và phóng đạn.

v1.19 
Kích thước tệp: 1,05 GB
Giá trị tổng kiểm (MD5): 89e86f280af1df9510d26ac1d3feeaf6

Bằng việc tải xuống, bạn đồng ý với Thỏa thuận khách hàngĐiều khoản dịch vụ của Lumberyard.

Mẫu dành cho Lumberyard: Script Canvas: Dự án N.E.M.O.

Script Canvas mẫu cho Lumberyard: Dự án N.E.M.O.

Tải xuống dự án mẫu về script canvas của chúng tôi, N.E.M.O (Hoạt động và điều động khẩn cấp trên biển). Một trò chơi nhỏ dưới mặt nước biển cho phép bạn khám phá và kiểm tra một số phương thức tạo tập lệnh phổ biến có thể sử dụng được với Script Canvas. Khám phá các giải pháp tạo tập lệnh cho những việc như: lấy hàng, đẻ trứng, phát hiện va chạm, tính điểm và phóng đạn.

Vui lòng truy cập trang này trên máy tính hoặc Mac để tải xuống tài nguyên này.

Mẫu dành cho Lumberyard: Script Canvas: Dự án N.E.M.O.

Dự án mẫu về Thực vật động

Hãy xem hệ thống thực vật động mới của chúng tôi và xem cách sử dụng các thành phần thực thể để thiết kế và xây dựng môi trường thực vật. Được xây dựng để giải quyết các vấn đề về quy mô từ không gian nhỏ đến lớn và cung cấp chất lượng hình ảnh nhất quán với khả năng chỉnh sửa trực tiếp và lặp lại nhanh chóng. Phương pháp mới này mang đến sự đa dạng và sức mạnh bạn cần để xây dựng không gian chơi trò chơi ngoài trời tiếp theo của bạn.
Kích thước tệp: 343 MB
Giá trị tổng kiểm (MD5): 070f2653f206a0f6b19502fead437183

Bằng việc tải xuống, bạn đồng ý với Thỏa thuận khách hàngĐiều khoản dịch vụ của Lumberyard.

Dự án mẫu về Thực vật động

Hãy xem hệ thống thực vật động mới của chúng tôi và xem cách sử dụng các thành phần thực thể để thiết kế và xây dựng môi trường thực vật. Được xây dựng để giải quyết các vấn đề về quy mô từ không gian nhỏ đến lớn và cung cấp chất lượng hình ảnh nhất quán với khả năng chỉnh sửa trực tiếp và lặp lại nhanh chóng. Phương pháp mới này mang đến sự đa dạng và sức mạnh bạn cần để xây dựng không gian chơi trò chơi ngoài trời tiếp theo của bạn.
 

Vui lòng truy cập trang này trên máy tính hoặc máy Mac để tải xuống Lumberyard.

characters

Các nhân vật trong Lumberyard

Bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu về hoạt hình? Hãy bắt đầu nhanh bằng cách sử dụng các nhân vật miễn phí của Lumberyard, bao gồm hai nhân vật có bản dựng khuôn mặt với chất lượng phim chiếu rạp. Dù bạn muốn tích hợp nhân vật vào trò chơi cuối của mình hay muốn tạo nguyên mẫu nhanh cho các ý tưởng hoạt hình, những nhân vật này đều được dựng lên và sẵn sàng. Bao gồm tất cả các nhân vật trong phim hoạt hình “Dream big. Build bigger” từ GDC 2018: Rin (chất lượng phim chiếu rạp), Hope (chất lượng phim chiếu rạp), Caveman, Warthog, Cowboy, Horse, Mech, Wombear, Alien và Demon.

characters

Các nhân vật trong Lumberyard

Bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu về hoạt hình? Hãy bắt đầu nhanh bằng cách sử dụng các nhân vật miễn phí của Lumberyard, bao gồm hai nhân vật có bản dựng khuôn mặt với chất lượng phim chiếu rạp. Dù bạn muốn tích hợp nhân vật vào trò chơi cuối của mình hay muốn tạo nguyên mẫu nhanh cho các ý tưởng hoạt hình, những nhân vật này đều được dựng lên và sẵn sàng. Bao gồm tất cả các nhân vật trong phim hoạt hình “Dream big. Build bigger” từ GDC 2018: Rin (chất lượng phim chiếu rạp), Hope (chất lượng phim chiếu rạp), Caveman, Warthog, Cowboy, Horse, Mech, Wombear, Alien và Demon.

Vui lòng truy cập trang này trên máy tính hoặc Mac để tải xuống tài nguyên này.

Hình nền Lumberyard

Tạo thêm ấn tượng cho màn hình của bạn với các hình nền Lumberyard có độ phân giải cao.

Wallpapers

Các nhân vật trong Lumberyard

Tạo thêm ấn tượng cho màn hình của bạn với các hình nền Lumberyard có độ phân giải cao.

Vui lòng truy cập trang này trên máy tính hoặc Mac để tải xuống tài nguyên này.

Wallpapers
vr-samples-project-2

VR Samples Project

Dự án mẫu thực tế ảo cung cấp điểm khởi đầu để phát triển các ứng dụng thực tế ảo (VR) với Lumberyard. Dự án đã được cấu hình với bộ Modular Gems cơ bản cần thiết cho VR, bao gồm HMD Framework, Oculus và OpenVR Gems. Mẫu này trình bày các tính năng VR thông dụng, bao gồm thiết lập VR theo quy mô phòng, hệ thống nhập trình điều khiển được theo dõi, phát lại âm thanh trong không gian và phát lại video lập thể 360 độ.

Phiên bản 1.21.2 yêu cầu Windows 7 trở lên.
Kích thước tệp: 167 MB
Giá trị tổng kiểm (MD5): b203a78f1b7ed2b12784b1d1b37df466

Bằng việc tải xuống, bạn đồng ý với Thỏa thuận khách hàngĐiều khoản dịch vụ của Lumberyard.

vr-samples-project-2

VR Samples Project

Dự án mẫu thực tế ảo cung cấp điểm khởi đầu để phát triển các ứng dụng thực tế ảo (VR) với Lumberyard. Dự án đã được cấu hình với bộ Modular Gems cơ bản cần thiết cho VR, bao gồm HMD Framework, Oculus và OpenVR Gems. Mẫu này trình bày các tính năng VR thông dụng, bao gồm thiết lập VR theo quy mô phòng, hệ thống nhập trình điều khiển được theo dõi, phát lại âm thanh trong không gian và phát lại video lập thể 360 độ.

Vui lòng truy cập trang này trên máy tính hoặc Mac để tải xuống tài nguyên này.

Tập tin hỗ trợ Mac của Lumberyard

Tập tin tải xuống này bao gồm mã nguồn cũng như các công cụ cần thiết để dựng và chạy trò chơi và công cụ cho nhà phát triển muốn sử dụng Lumberyard để tạo trò chơi iOS, Android, hoặc macOS trên máy Mac. Asset Processor, Lumberyard Editor và Remote Shader Compiler yêu cầu Windows 7 trở lên để chỉnh sửa các cấp độ và xây dựng tài sản trong trò chơi. Bạn phải truy cập máy tính có cài đặt Lumberyard, có thể điều hướng và chạy các lệnh từ thiết bị đầu cuối trên máy Mac.

Phiên bản 1.21.2 dành cho Mac yêu cầu cả Windows 7 trở lên và macOS Sierra (10.12) trở lên.
Kích thước tệp: 13,6 GB
Giá trị tổng kiểm (MD5): 1cc2990d979f86b1554ffea8f04fcefd
Bằng việc tải xuống, bạn đồng ý với Thỏa thuận khách hàngĐiều khoản dịch vụ của Lumberyard.

Tệp hỗ trợ máy Mac của Lumberyard

Tập tin tải xuống này bao gồm mã nguồn cũng như các công cụ cần thiết để dựng và chạy trò chơi và công cụ cho nhà phát triển muốn sử dụng Lumberyard để tạo trò chơi iOS, Android, hoặc macOS trên máy Mac. Asset Processor, Lumberyard Editor và Remote Shader Compiler yêu cầu Windows 7 trở lên để chỉnh sửa các cấp độ và xây dựng tài sản trong trò chơi. Bạn phải truy cập máy tính có cài đặt Lumberyard, có thể điều hướng và chạy các lệnh từ thiết bị đầu cuối trên máy Mac.

Vui lòng truy cập trang này trên máy tính hoặc Mac để tải xuống tài nguyên này.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu sử dụng Lumberyard chưa?

Tham khảo Hướng dẫn bắt đầu với Lumberyard
Sẵn sàng phát triển với Lumberyard?
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi