Amazon Managed Blockchain

Xây dựng trên blockchain với các API đáng tin cậy và không cần đến cơ sở hạ tầng chuyên dụng

Hỗ trợ cho ứng dụng của bạn với dữ liệu blockchain thời gian thực, có thể tạo nên hành động.

Tập trung vào sự đổi mới và tốc độ tung ra thị trường với cơ sở hạ tầng blockchain được quản lý toàn phần.

Xây dựng các ứng dụng sử dụng API blockchain đáng tin cậy, cung cấp khả năng điều chỉnh quy mô tức thì với mức giá có thể dự đoán được.

Cách hoạt động

Blockchain được quản lý của Amazon (AMB) là một dịch vụ được quản lý toàn phần, được thiết kế để giúp bạn xây dựng các ứng dụng Web3 linh hoạt trên cả blockchain công khai và riêng tư. Sử dụng Truy cập AMB để truy cập tức thì và phi máy chủ vào nhiều blockchain. Xây dựng các ứng dụng Web3 của bạn mà không phải lo lắng về việc triển khai cơ sở hạ tầng blockchain chuyên dụng và duy trì kết nối của chúng với mạng lưới blockchain. Với Truy vấn AMB, bạn có thể sử dụng các API thân thiện với nhà phát triển để truy cập dữ liệu lịch sử và theo thời gian thực từ nhiều blockchain. Dữ liệu blockchain được chuẩn hóa có thể được tích hợp với các dịch vụ AWS, mà không cần đến cơ sở hạ tầng blockchain chuyên dụng hoặc ETL (trích xuất, chuyển đổi và tải). Tất cả các tính năng của AMB có thể điều chỉnh quy mô một cách bảo mật cho các bản dựng ứng dụng ở cấp độ tổ chức và cấp độ tiêu dùng phổ thông.

Blockchain được quản lý của Amazon hiện hỗ trợ các blockchain Ethereum, Polygon, Bitcoin và Hyperledger Fabric. Tìm hiểu thêm về từng blockchain tại AMB Access và AMB Query.

Tìm hiểu cách tạo ra NFT trên Mạng kiểm thử Goerli của Ethereum bằng AMB và MetaMask (1:19:30)
Giới thiệu Blockchain được quản lý của Amazon
Blockchain được quản lý của Amazon (AMB) là một dịch vụ được quản lý toàn phần, được thiết kế để giúp bạn xây dựng các ứng dụng Web3 linh hoạt trên cả blockchain công khai và riêng tư. Sử dụng Truy cập AMB để truy cập tức thì và phi máy chủ vào nhiều blockchain. Xây dựng các ứng dụng Web3 của bạn mà không phải lo lắng về việc triển khai cơ sở hạ tầng blockchain chuyên dụng và duy trì kết nối của chúng với mạng lưới blockchain. Với Truy vấn AMB, bạn có thể sử dụng các API thân thiện với nhà phát triển để truy cập dữ liệu lịch sử và theo thời gian thực từ nhiều blockchain. Dữ liệu blockchain được chuẩn hóa có thể được tích hợp với các dịch vụ AWS, mà không cần đến cơ sở hạ tầng blockchain chuyên dụng hoặc ETL (trích xuất, chuyển đổi và tải) . Tất cả các tính năng của AMB có thể điều chỉnh quy mô một cách bảo mật cho các bản dựng ứng dụng ở cấp độ tổ chức và cấp độ tiêu dùng phổ thông.

Trường hợp sử dụng

Tạo trải nghiệm được bảo vệ bằng token

Truy xuất lịch sử số dư token của người dùng bằng các API được chuẩn hóa để xác minh các token không thể thay thế (NFT) trên phiếu sự kiện. 

Tìm hiểu cách truy xuất dữ liệu blockchain bằng Truy vấn AMB

Xây dựng ví tài sản kỹ thuật số

Triển khai ví tài sản kỹ thuật số đa chuỗi – với các API thân thiện với nhà phát triển để điền lịch sử giao dịch – và các nút blockchain công cộng được quản lý hoàn toàn để phát rộng (broadcast) các giao dịch.

Đọc về kiến trúc ký giao dịch blockchain an toàn

Cách bắt đầu

Làm việc với dữ liệu blockchain công khai trên quy mô lớn

Khám phá cách truy cập dữ liệu đa blockchain thông qua các API dễ sử dụng.

Chọn từ các dịch vụ phi máy chủ hoặc chuyên dụng

Tìm hiểu thêm về AMB Access.

Bắt đầu sử dụng AMB

Xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển để bắt đầu với các blockchain công khai và riêng tư được hỗ trợ


Khám phá thêm về AWS