AWS Migration Hub

Đơn giản hóa hành trình di chuyển và hiện đại hóa toàn diện

Miễn phí lập kế hoạch, di chuyển và theo dõi ứng dụng

Trung tâm di chuyển AWS cung cấp hành trình di chuyển và hiện đại hóa đầu cuối có hướng dẫn thông qua khám phá, đánh giá, lập kế hoạch và thực thi.  Truy cập các hướng dẫn và công cụ mới nhất từ một địa điểm để nhận các đề xuất tự động, kế hoạch theo quy định, cộng tác và theo dõi giữa các nhóm để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của bạn. Đơn giản hóa việc tái tổ chức, tái cấu trúc và chuyển nền tảng ứng dụng của bạn ngay hôm nay với các dịch vụ chuyên biệt trong Trung tâm di chuyển được xây dựng từ kinh nghiệm di chuyển hàng nghìn khách hàng sang AWS.

Lợi ích của Trung tâm di chuyển AWS

Khám phá, đánh giá, phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và quản lý từ một nơi duy nhất.
Đẩy nhanh tiến độ các dự án di chuyển và hiện đại hóa với các mẫu hành trình theo quy định.
Tận dụng các dịch vụ chuyên biệt đã qua kiểm chứng được thiết kế để đáp ứng mục tiêu chuyển đổi của bạn.
Bắt đầu sử dụng Trung tâm di chuyển AWS miễn phí để lập kế hoạch hoặc theo dõi quá trình di chuyển sang AWS.

Trường hợp sử dụng

Đánh giá và lập kế hoạch di chuyển

Khám phá các ứng dụng để xác định ứng dụng nào có thể di chuyển và hiện đại hóa cũng như xác định chiến lược thực hiện.

Tìm hiểu thêm về đánh giá và lập kế hoạch

Thực hiện di chuyển

Sử dụng các mẫu hành trình di chuyển có hướng dẫn tích hợp và các dịch vụ chuyên biệt trong khi cộng tác giữa các nhóm để đáp ứng các mục tiêu di chuyển.

Bắt đầu hành trình của bạn

Hiện đại hóa

Đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc ứng dụng, đơn giản hóa việc phát triển, cũng như quản lý các ứng dụng và vi dịch vụ hiện có như một ứng dụng.

Tái cấu trúc các ứng dụng cũ

Cách bắt đầu

Xem cách thức hoạt động của Trung tâm di chuyển AWS

Tìm hiểu các đề xuất về khám phá, trực quan hóa mạng, chiến lược, v.v.

Bắt đầu di chuyển ngay hôm nay

Bắt đầu sử dụng Trung tâm di chuyển – không cần đăng nhập vào AWS.

Di chuyển và hiện đại hóa với AWS

Khám phá các dịch vụ, chương trình di chuyển và hiện đại hóa.


Khám phá thêm về AWS