Thông báo quan trọng

AWS OpsWorks sắp Hết Tuổi Thọ và không chấp nhận khách hàng mới. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong Câu hỏi thường gặp về Hết Tuổi Thọ bên dưới:

  • Câu hỏi thường gặp về Hết Tuổi Thọ cho AWS OpsWorks Stacks (Liên kết)
  • Câu hỏi thường gặp về Hết Tuổi Thọ cho AWS OpsWorks dành cho Chef Automate (Liên kết)
  • Câu hỏi thường gặp về Hết Tuổi Thọ cho AWS OpsWorks dành cho Puppet Enterprise (Liên kết)

AWS OpsWorks

Tự động hóa hoạt động bằng công cụ Chef và Puppet

AWS OpsWorks là dịch vụ quản lý cấu hình cung cấp các phiên bản được quản lý của Chef và Puppet. Chef và Puppet là những nền tảng tự động hóa cho phép bạn sử dụng mã để tự động hóa cấu hình máy chủ của mình. OpsWorks cho phép bạn sử dụng Chef và Puppet để tự động hóa cách thức cấu hình, triển khai và quản lý máy chủ mới trên các phiên bản Amazon EC2 của bạn hoặc các môi trường xử lý thông tin tại chỗ. OpsWorks có ba dịch vụ, AWS Opsworks for Chef Automate, AWS OpsWorks for Puppet EnterpriseAWS OpsWorks Stacks.

AWS OpsWorks dành cho Chef Automate

AWS OpsWorks dành cho Chef Automate là dịch vụ quản lý cấu hình được quản lý toàn phần cung cấp dịch vụ lưu trữ Chef Automate, một gói công cụ tự động hóa của Chef để quản lý cấu hình, tuân thủ và bảo mật cũng như triển khai liên tục. OpsWorks cũng duy trì máy chủ Chef của bạn bằng cách tự động vá lỗi, cập nhật và sao lưu máy chủ của bạn. OpsWorks loại bỏ sự cần thiết phải vận hành các hệ thống quản lý cấu hình của riêng bạn hoặc sự lo ngại về việc duy trì hạ tầng của dịch vụ này. OpsWorks cho phép bạn truy cập toàn bộ các tính năng của Chef Automate, chẳng hạn như quản lý cấu hình và tuân thủ, mà bạn có thể quản lý thông qua bảng điều khiển của Chef hoặc các công cụ dòng lệnh chẳng hạn như Knife. Dịch vụ này cũng tương thích tốt với các cẩm nang Chef hiện có của bạn.

Chọn AWS OpsWorks dành cho Chef Automate nếu bạn hiện đã là người dùng Chef. Tìm hiểu thêm »


AWS OpsWorks dành cho Puppet Enterprise

AWS OpsWorks dành cho Puppet Enterprise là dịch vụ quản lý cấu hình được quản lý toàn phần lưu trữ Puppet Enterprise, một gói công cụ tự động hóa của Puppet dành cho quản lý cơ sở hạ tầng và ứng dụng. OpsWorks cũng duy trì máy chủ Puppet chính của bạn bằng cách tự động vá lỗi, cập nhật và sao lưu máy chủ của bạn. OpsWorks loại bỏ sự cần thiết phải vận hành các hệ thống quản lý cấu hình của riêng bạn hoặc sự lo ngại về việc duy trì hạ tầng của dịch vụ này. OpsWorks cho phép bạn truy cập toàn bộ các tính năng của Puppet Enterprise mà bạn quản lý thông qua bảng điều khiển của Puppet. Dịch vụ này cũng tương thích tốt với mã Puppet hiện có của bạn.

Chọn AWS OpsWorks dành cho Puppet Enterprise nếu bạn hiện đã là người dùng Puppet. Tìm hiểu thêm »


AWS OpsWorks Stacks

AWS OpsWorks Stacks là dịch vụ quản lý ứng dụng và máy chủ. Sử dụng OpsWorks Stacks, bạn có thể mô hình hóa ứng dụng của bạn dưới dạng một ngăn xếp có chứa nhiều lớp khác nhau, chẳng hạn như cân bằng tải, cơ sở dữ liệu và máy chủ ứng dụng. Trong mỗi lớp, bạn có thể cung cấp phiên bản Amazon EC2, kích hoạt tự động thay đổi quy mô và cấu hình phiên bản của bạn bằng các công thức Chef bằng cách sử dụng Chef Solo. Việc này cho phép bạn tự động hóa các tác vụ như cài đặt gói phần mềm và ngôn ngữ lập trình hoặc framework, cấu hình phần mềm, v.v.

Chọn AWS OpsWorks Stacks nếu bạn cần giải pháp để mô hình hóa và quản lý ứng dụng. Tìm hiểu thêm »