Công cụ dành cho nhà phát triển trên AWS

Phát triển ứng dụng trên AWS nhanh hơn và dễ dàng hơn
Lưu trữ mã, xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả với công cụ dành cho nhà phát triển của AWS. Tận dụng các công cụ cốt lõi như bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK), trình biên tập mã cũng như những dịch vụ tích hợp và phân phối liên tục (CI/CD) để phát triển phần mềm DevOps. Sử dụng những phương pháp tốt nhất được công nghệ máy học (ML) dẫn hướng và các nội dung trừu tượng để nâng cao tính linh hoạt, bảo mật, tốc độ và chất lượng mã.
Phát hành phần mềm nhanh hơn
Triển khai quá trình tích hợp và phân phối liên tục bằng công cụ dành cho nhà phát triển của AWS để đẩy nhanh việc phát triển phần mềm và chu kỳ phát hành của bạn.
Tích hợp dễ dàng với AWS
Công cụ dành cho nhà phát triển của AWS được xây dựng để hoạt động với AWS, giúp đội ngũ của bạn thiết lập dễ dàng hơn và có năng suất cao hơn.
Đơn giản hóa quy trình phát triển
Xác định cơ sở hạ tầng ứng dụng bằng các ngôn ngữ lập trình quen thuộc, dễ sử dụng.
Ứng dụng công nghệ máy học
Sử dụng công nghệ ML và dữ liệu lớn để xác định các vấn đề và đề xuất giải pháp dựa trên những phương pháp tốt nhất của Amazon.

Dịch vụ

Tích hợp liên tục

Liên tục hợp nhất và cải thiện mã ứng dụng bằng mô hình DevOps.

Phân phối liên tục

Tự động xây dựng, kiểm thử và chuẩn bị sẵn sàng để phát hành phần mềm.

Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã

Tự động xây dựng, kiểm thử và chuẩn bị sẵn sàng để phát hành phần mềm.

SDK

Làm việc với các dịch vụ AWS nguyên bản thông qua mã trong trình biên tập của bạn.

CLI

Làm việc và quản lý các dịch vụ AWS từ giao diện dòng lệnh (CLI) của bạn.

IDE & Bộ công cụ IDE

Viết mã cho các ứng dụng AWS trong trình duyệt hoặc môi trường phát triển tích hợp (IDE) mà bạn ưa thích.

Giao tiếp và cộng tác

Giúp nhà phát triển làm quen với các luồng công việc của hoạt động.

Trường hợp sử dụng

Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động
Xây dựng các ứng dụng có độ sẵn sàng cao trên một cơ sở hạ tầng đám mây phục hồi nhanh và cho phép đội ngũ của bạn phản hồi, thích nghi cũng như khôi phục nhanh chóng sau các sự kiện không mong muốn.

Tự động hóa đường ống CI/CD
Xóa những quy trình thủ công dễ xảy ra lỗi và loại bỏ việc cần phải liên tục theo dõi các bản phát hành phần mềm. Sử dụng các đường ống phát hành phần mềm bao gồm cả bước xây dựng, kiểm thử và triển khai.

Tăng năng suất của nhà phát triển
Quản lý các dịch vụ, tài nguyên cung cấp và tự động hóa tác vụ phát triển mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh hoặc thoát khỏi trình biên tập của bạn.

Giám sát hoạt động
Xây dựng bảng thông tin có khả năng quan sát để thu được thông tin chi tiết tức thời và liên tục về hoạt động trên hệ thống của bạn.

Kiểm thử và tự động hóa cơ sở hạ tầng
Kết hợp cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC) với tính năng kiểm soát phiên bản và tích hợp tự động, liên tục để mang lại khả năng thay đổi quy mô cùng sự nhất quán cho quá trình cung cấp và quản lý.

Khách hàng

Thông tin mới
  • Ngày (từ mới nhất đến cũ nhất)
Không tìm thấy kết quả
Blog
  • Ngày (từ mới nhất đến cũ nhất)
Không tìm thấy kết quả