Đối tác Amazon Redshift

Được xác thực tuân thủ các biện pháp tốt nhất của Amazon Redshift

Đối tác phân phối Amazon Redshift giúp bạn tải, biến đổi và phân tích dữ liệu cũng như kiến trúc, đồng thời triển khai nền tảng phân tích. Những Đối tác tư vấn AWS này được xác thực qua Chương trình phân phối dịch vụ AWS để cho phép các biện pháp tốt nhất sau đây của AWS cung cấp dịch vụ AWS.

Đối tác sẵn sàng với Amazon Redshift cung cấp các sản phẩm tích hợp với Amazon Redshift nhằm giúp bạn thu thập bản phân tích và thông tin chi tiết về dữ liệu một cách hiệu quả và ở quy mô lớn. Các sản phẩm của Đối tác công nghệ AWS này được chứng nhận qua Chương trình sẵn sàng với Dịch vụ AWS để tích hợp với Amazon Redshift.

Mạng lưới đối tác AWS

Nghiên cứu điển hình

Matillion

Matillion ETL

Nhờ có Matillion ETL dành cho Amazon Redshift, các nhà khoa học dữ liệu tại Aramex có thể triển khai mô hình máy học nhanh hơn. Giải pháp này tăng hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.
 
 
Tableau

Tableau

Nhờ bảng thông tin Tableau do Amazon Redshift cung cấp, hơn 1.100 nhân viên tại Box nhanh chóng thu thập thông tin chi tiết có thể tạo nên hành động. Giải pháp này giúp tăng tính cộng tác giữa các nhóm và cung cấp một nguồn trung tâm đáng tin cậy cho dữ liệu công ty.

Tìm hiểu thêm »

Onica

Onica

Áp dụng nhiều giải pháp cải tiến bao gồm kỹ thuật dữ liệu, phân tích dữ liệu và máy học với Onica.
 
 
 
 
Virtusa

Virtusa

Virtusa, một Đối tác tư vấn cao cấp của AWS, kết hợp kinh nghiệm về kỹ thuật và chuyên môn về công nghệ số để giúp bạn thúc đẩy cải tiến, quy mô và tính linh hoạt bằng cách đẩy nhanh việc áp dụng AWS.
 
 

Tìm sản phẩm của Đối tác AWS

Đối tác AWS được chứng nhận thông qua Chương trình phân phối dịch vụ AWS và Chương trình sẵn sàng với Dịch vụ AWS đã phát triển các sản phẩm trong danh sách bên dưới để giúp bạn áp dụng và triển khai các dịch vụ của chúng tôi trên quy mô lớn. Các sản phẩm này của Đối tác AWS đã chứng tỏ được hiệu quả kỹ thuật và đem đến thành công cho khách hàng.

Lọc theo:
Bỏ chọn mọi bộ lọc
Đối tác (A-Z)
  • Đối tác (A-Z)
  • Đối tác (Z-A)
1
Không tìm thấy kết quả cho tìm kiếm hoặc lựa chọn này.

Tài nguyên khác

Tăng tốc hành trình đám mây của bạn với các Đối tác AWS đã xác thực

Tìm hiểu thêm về các lợi ích khi làm việc với Đối tác Amazon Redshift.

Đọc tập sách quảng cáo »

Bạn muốn trở thành Đối tác AWS?

Tìm hiểu thêm về APN »

Mạng lưới đối tác AWS (APN) là cộng đồng các Đối tác toàn cầu sử dụng AWS để xây dựng các giải pháp và dịch vụ cho khách hàng.

Tham gia chương trình Phân phối dịch vụ AWS »

Khi tham gia chương trình, Đối tác tư vấn AWS sẽ được niêm yết trên các trang dịch vụ AWS, từ đó tăng mức độ hiện diện đối với khách hàng cũng như các đội ngũ AWS, kết nối tốt hơn và học hỏi sâu hơn.

Tham gia chương trình Sẵn sàng với Dịch vụ AWS »

Khi tham gia chương trình, các Đối tác công nghệ AWS sẽ được hưởng lợi từ danh sách niêm yết sản phẩm trên trang dịch vụ AWS, cụ thể là cải thiện mức độ hiện diện đối với khách hàng và đội ngũ AWS, kết nối tốt hơn cũng như học hỏi sâu hơn.