19/06/2017 12:30 chiều Giờ PDT

Chúng tôi đã xem xét ảnh hưởng của những sự cố gần đây (theo tiết lộ của Qualys) đối với các dịch vụ của mình. Khách hàng không cần phải làm gì để giải quyết những sự cố này, ngoại trừ các dịch vụ được liệt kê dưới đây:

Amazon Linux AMI

BẢN CẬP NHẬT (19/06/2017 3:00 chiều Giờ PDT): Chúng tôi đã phát hành Amazon Linux AMI mới chứa những điều chỉnh để giảm thiểu các sự cố này. Những AMI này được cung cấp thông qua bảng điều khiển EC2, CLI và API. Các phiên bản chạy bằng bảng điều khiển EC2 sau 11:00 sáng ngày 19/06/2017 (giờ PDT) sẽ chứa những điều chỉnh giúp giảm thiểu sự cố này. Nếu chạy phiên bản cũ hơn của Amazon Linux AMI, khách hàng nên làm theo hướng dẫn dưới đây để cập nhật các tài nguyên EC2 của mình. Các ID AMI đã cập nhật có tại đây.

19/06/2017 12:30 chiều Giờ PDT: Chúng tôi đã cập nhật kernel Linux và các gói glibc trong kho lưu trữ linux Amazon. Nếu có sẵn các phiên bản Amazon Linux AMI, khách hàng nên chạy lệnh sau để đảm bảo nhận được gói cập nhật, sau đó khởi động lại:

    sudo yum update kernel glibc

Chúng tôi đang chuẩn bị ra mắt phiên bản cập nhật của Amazon Linux AMI vào cuối ngày hôm nay, và sẽ điều chỉnh bản tin này khi phiên bản đó sẵn sàng sử dụng. Để biết thêm thông tin về các bản vá glibckernel, hãy truy cập vào Trung tâm bảo mật Amazon Linux.

AWS Elastic Beanstalk

BẢN CẬP NHẬT (27/06/2017 5:00 chiều Giờ PDT): Chúng tôi đã phát hành bản cập nhật dành cho các nền tảng Elastic Beanstalk dựa trên Linux. Nếu bạn đã cho phép môi trường của mình nhận các Bản cập nhật nền tảng có quản lý, thì môi trường sẽ tự động được cập nhật lên phiên bản nền tảng mới nhất trong khoảng thời gian bảo trì đã chọn, và khách hàng không cần thực hiện hành động nào. Bạn cũng có thể cập nhật ngay bằng cách đi tới trang cấu hình Bản cập nhật có quản lý và nhấp vào nút "Áp dụng ngay". Nếu chưa cho phép nhận Bản cập nhật nền tảng có quản lý, khách hàng có thể cập nhật nền tảng của họ bằng cách làm theo hướng dẫn tại đây.

19/06/2017 12:30 chiều Giờ PDT: Chúng tôi đang chuẩn bị ra mắt các bản cập nhật nền tảng dành cho AWS Elastic Beanstalk. Nếu sử dụng các nền tảng dựa trên Linux và đã cho phép nhận các bản cập nhật nền tảng có quản lý, thì khách hàng sẽ không phải thực hiện hành động nào. Khi phát hành bản cập nhật, chúng tôi sẽ điều chỉnh bản tin này kèm theo thông tin dành cho những khách hàng chưa cho phép nhận các bản cập nhật nền tảng.

Amazon EC2 Container Service (ECS)

Khách hàng ECS nên kiểm tra môi trường của mình và cập nhật kernel cùng các gói glibc trên các phiên bản EC2 trong một cụm ECS. Nếu sử dụng Amazon Linux hoặc AMI tối ưu hóa cho Amazon ECS, bạn có thể làm theo chỉ dẫn trong phần "Amazon Linux AMI" ở trên. Nếu không, hãy tham vấn nhà cung cấp hệ điều hành của bạn để biết thêm thông tin về các gói cập nhật.

AWS CodeBuild

BẢN CẬP NHẬT (24/06/2017 2:00 chiều Giờ PDT): Chúng tôi đã cập nhật xong cơ sở hạ tầng CodeBuild. Khách hàng sẽ không phải thực hiện hành động nào.

19/06/2017 12:30 chiều Giờ PDT: AWS CodeBuild đang được cập nhật. Chúng tôi sẽ điều chỉnh bảng tin này khi hoàn tất các bản cập nhật. Khách hàng sẽ không phải thực hiện hành động nào.