7/4/2014

AWS đã biết về lỗi HeartBleed (CVE-2014-0160) trong OpenSSL và đang nghiên cứu mọi tác động hoặc biện pháp khắc phục cần thiết. Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải khi có thêm thông tin chi tiết.

8/4/2014

Cập nhật: Để biết các bản cập nhật mới nhất, vui lòng xem bản tin Đã cập nhật Dịch vụ AWS để giải quyết lỗ hổng OpenSSL.