Điện toán serverless cho phép bạn dựng và chạy ứng dụng và dịch vụ mà không phải bận tâm đến máy chủ. Với điện toán serverless, ứng dụng của bạn sẽ chạy trên các máy chủ, nhưng toàn bộ công việc quản lý máy chủ sẽ do AWS đảm nhiệm. Bằng cách sử dụng AWS và nền tảng Serverless, bạn có thể dựng và triển khai ứng dụng bằng dịch vụ tiết kiệm chi phí có độ sẵn sàng của ứng dụng tích hợp và các khả năng thay đổi quy mô linh hoạt. Việc này sẽ giúp bạn tập trung vào phần mã ứng dụng thay vì phải lo lắng cho việc cung cấp, cấu hình và quản lý máy chủ.

Việc dựng ứng dụng serverless cho phép bạn tập trung vào phần mã ứng dụng thay vì phải lo lắng cho việc quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng. Bạn sẽ không phải để tâm suy tính về việc cung cấp hay cấu hình máy chủ do AWS đã xử lý toàn bộ phần việc này cho bạn. Gánh nặng quản lý cơ sở hạ tầng của bạn sẽ được giảm đi và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường sẽ nhanh hơn.

Dựng ứng dụng serverless đem đến cho bạn bốn lợi ích chính sau:

không cần quản lý máy chủ

Không cần quản lý máy chủ
Bạn sẽ không cần cung cấp hay duy trì bất kỳ máy chủ nào. Sẽ không có phần mềm hoặc thời gian chạy để cài đặt, duy trì hoặc quản trị.

thay đổi quy mô linh hoạt

Thay đổi quy mô linh hoạt
Ứng dụng của bạn sẽ có khả năng thay đổi quy mô tự động hoặc bằng cách điều chỉnh dung lượng thông qua việc chuyển đổi đơn vị sử dụng (ví dụ: thông lượng, bộ nhớ) thay vì đơn vị máy chủ độc lập.

độ sẵn sàng cao

Độ sẵn sàng cao
Ứng dụng serverless có độ sẵn sàng tích hợp và khả năng chịu lỗi cao. Bạn sẽ không cần tạo kiến trúc cho các khả năng này do các dịch vụ chạy ứng dụng đã cung cấp các tính năng này theo mặc định.

không có công suất nhàn rỗi

Không có công suất nhàn rỗi
Bạn sẽ không phải trả tiền cho công suất nhàn rỗi. Không cần cung cấp trước hoặc cung cấp vượt mức công suất cho những thứ như điện toán và lưu trữ. Ví dụ: khi mã của bạn không chạy thì bạn sẽ không bị tính phí.

Bạn có thể dựng ứng dụng web serverless bằng cách kết hợp sử dụng nhiều dịch vụ AWS với nhau. Mỗi dịch vụ đều được quản lý toàn phần và không đòi hỏi bạn phải cung cấp hay quản lý máy chủ. Bạn chỉ cần cấu hình chúng cùng nhau và tải mã ứng dụng lên AWS Lambda, dịch vụ điện toán serverless.

kiến trúc dựng ứng dụng web serverless

Hãy làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi để triển khai ứng dụng serverless đầu tiên của bạn ngay hôm nay.

Chú sóc SAM

Giới thiệu "Chú sóc SAM"
Chú sóc SAM được đặt tên theo Mô hình ứng dụng serverless AWS (AWS SAM), mô hình dùng để xác định tài nguyên được sử dụng trong ứng dụng serverless. SAM đã rời bỏ cuộc sống ấm cúng trong rừng để giúp người dùng AWS dựng ứng dụng serverless của mình một cách hiệu quả và dễ dàng hơn.