Phi máy chủ trên AWS

Xây dựng và chạy ứng dụng mà không cần phải bận tâm đến máy chủ

Phi máy chủ là một cách để mô tả các dịch vụ, thực tiễn và chiến lược cho phép bạn xây dựng các ứng dụng linh hoạt hơn để có thể đổi mới và phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi. Với dịch vụ điện toán phi máy chủ, AWS sẽ xử lý các tác vụ quản lý cơ sở hạ tầng như cung cấp dung lượng và vá lỗi nên bạn chỉ cần tập trung viết mã phục vụ khách hàng của mình. Các dịch vụ phi máy chủ như AWS Lambda đi kèm với mô hình tự động mở rộng quy mô, có tính sẵn sàng cao và thanh toán theo mức sử dụng. Lambda là một dịch vụ điện toán dựa trên sự kiện cho phép bạn chạy mã để phản hồi các sự kiện từ hơn 150 nguồn AWS và SaaS tích hợp nguyên bản - tất cả đều không cần quản lý bất kỳ máy chủ nào. 

Hiện thực hóa ý tưởng nhanh hơn
Giảm chi phí của bạn
Nhờ loại bỏ chi phí hoạt động, đội ngũ của bạn có thể nhanh chóng phát hành, nhận phản hồi và lặp lại để tiếp cận thị trường nhanh hơn.
Với mô hình thanh toán theo mức sử dụng, bạn không bao giờ phải bù tiền cho việc cung cấp quá mức và chúng tôi đã thay mặt bạn tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.
Thích ứng trên quy mô lớn
Xây dựng các ứng dụng tốt hơn, dễ dàng hơn
Với những công nghệ tự động mở rộng quy mô từ không đến mức nhu cầu cao nhất, bạn có thể thích ứng với nhu cầu của khách hàng nhanh hơn bao giờ hết.
Ứng dụng phi máy chủ có các tích hợp dịch vụ dựng sẵn nên bạn có thể tập trung xây dựng ứng dụng của mình thay vì định cấu hình ứng dụng.

Dịch vụ phi máy chủ trên AWS

Các ứng dụng hiện đại luôn ưu tiên mô hình phi máy chủ trong quá trình xây dựng. Đó là một chiến lược ưu tiên áp dụng các dịch vụ phi máy chủ để bạn có thể tăng tính linh hoạt trong toàn bộ ngăn xếp ứng dụng của mình. Chúng tôi đã phát triển các dịch vụ phi máy chủ cho cả ba lớp trong ngăn xếp của bạn: điện toán, tích hợp và kho dữ liệu. Hãy cân nhắc bắt đầu với các dịch vụ sau:

Điện toán

Tích hợp ứng dụng

Kho dữ liệu

Trường hợp sử dụng

 • Ứng dụng web
 • Xử lý dữ liệu
 • Xử lý lô dữ liệu
 • Thu nhận dữ liệu
 • Ứng dụng web
 • Ứng dụng web

  Ứng dụng danh sách việc cần làm

  Kiến trúc tham chiếu Ứng dụng web là back-end của ứng dụng web có mục đích chung, dựa trên sự kiện, sử dụng AWS Lambda, Amazon API Gateway cho logic nghiệp vụ. Kiến trúc này cũng sử dụng Amazon DynamoDB làm cơ sở dữ liệu và Amazon Cognito để quản lý người dùng. Tất cả nội dung tĩnh được lưu trữ bằng AWS Amplify Console.

  Ứng dụng này triển khai một ứng dụng Việc cần làm đơn giản, trong đó người dùng đã đăng ký có thể tạo, cập nhật, xem các mục hiện có và cuối cùng là xóa chúng.

  Mã mẫu » 

  Arch-Diagrams_Serverless-Category-Page_WebApp
 • Xử lý dữ liệu
 • Xử lý dữ liệu

  Xử lý tệp trong thời gian thực

  Kiến trúc tham chiếu Xử lý tệp trong thời gian thực là một kiến trúc xử lý dữ liệu song song, dựa trên sự kiện, có mục đích chung, sử dụng AWS Lambda. Kiến trúc này lý tưởng cho các khối lượng công việc cần nhiều phiên bản phái sinh dữ liệu của một đối tượng.

  Trong ứng dụng ví dụ này, chúng tôi gửi ghi chú từ một cuộc phỏng vấn ở định dạng Markdown tới S3. Sự kiện S3 được dùng để kích hoạt nhiều luồng xử lý - một luồng để chuyển đổi và duy trì các tệp Markdown sang HTML, một luồng khác để phát hiện và duy trì thiện cảm.

  Mã mẫu » 

  Arch-Diagrams_Serverless-Category-Page_DataProcessing
 • Xử lý lô dữ liệu
 • Xử lý lô dữ liệu

  Extract Transfer Load

  Kiến trúc tham chiếu này minh họa cách dùng AWS Step Functions để sắp xếp quy trình làm việc Extract Transfer Load (ETL) với AWS Lambda.

  Giải pháp này xử lý dữ liệu chất lượng không khí toàn cầu, OpenAQ có sẵn trong hệ thống đăng ký AWS dành cho dữ liệu mở. Giải pháp tạo ra các xếp hạng tối thiểu, tối đa và trung bình cho các phép đo chất lượng không khí hàng ngày. Bạn cần kích hoạt quy trình làm việc ETL theo cách thủ công nhưng có thể dễ dàng lập lịch kích hoạt lại định kỳ bằng cách sử dụng quy tắc Amazon EventBridge. Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ được thông báo qua email về vị trí S3 cho đến dữ liệu tóm tắt.

  Mã mẫu »

  Arch-Diagrams_Serverless-Category-Page_Batch
 • Thu nhận dữ liệu
 • Thu nhận dữ liệu

  Kho lưu trữ tài liệu phi máy chủ

  Ứng dụng này dùng các dịch vụ máy học của Amazon như Comprehend và Rekognition để lập chỉ mục tài liệu và hình ảnh, sau đó gửi kết quả đến Elasticsearch để nhanh chóng lập chỉ mục.
  Kiến trúc này được thiết kế cho lượng lớn tài liệu thông qua tính năng xếp hàng đợi.

  Mã mẫu » 

  Arch-Diagrams_Serverless-Category-Page_EDA
Cổng đào tạo

Nhà xây dựng

Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa? Hãy truy cập Cổng đào tạo để bắt đầu với các hướng dẫn thực hành.

Cổng đào tạo »
Executive Insights

Lãnh đạo

Bạn muốn trao quyền cho các nhóm phát triển của mình? Hãy khám phá những thông tin chi tiết này từ IDC.

Executive Insights »
Cổng dành cho công ty khởi nghiệp

Công ty khởi nghiệp

Bạn cần di chuyển nhanh hơn bao giờ hết? Cổng dành cho công ty khởi nghiệp của chúng tôi được tạo riêng cho bạn.

Cổng dành cho công ty khởi nghiệp »