Mô hình ứng dụng phi máy chủ AWS

Công cụ nguồn mở dành cho nhà phát triển giúp đơn giản hóa và cải thiện trải nghiệm xây dựng và chạy các ứng dụng phi máy chủ trên AWS

Hợp lý hóa chu trình phát triển phi máy chủ của bạn, đưa ý tưởng vào sản xuất một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Phát triển, gỡ lỗi và triển khai các ứng dụng phi máy chủ của bạn bằng AWS SAM CLI.

Xác định và quản lý mã cơ sở hạ tầng của bạn bằng các mẫu AWS SAM.

Thực hiện gỡ lỗi và kiểm thử theo thời gian thực trên đám mây bằng AWS SAM Accelerate.

Cách thức hoạt động

AWS SAM bao gồm hai phần, các mẫu AWS SAM và Giao diện dòng lệnh AWS SAM (AWS SAM CLI). Các mẫu AWS SAM cung cấp cú pháp tốc ký, được tối ưu hóa để xác định Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC) cho các ứng dụng phi máy chủ. Là một phần mở rộng của AWS CloudFormation, bạn triển khai trực tiếp các mẫu AWS SAM lên AWS CloudFormation, hưởng lợi từ hỗ trợ IaC rộng rãi trên AWS. AWS SAM CLI là một công cụ dành cho nhà phát triển giúp đưa các tính năng của AWS SAM vào trong tầm tay bạn. Hãy sử dụng AWS SAM CLI để nhanh chóng tạo, phát triển và triển khai các ứng dụng phi máy chủ. Một số tính năng của AWS SAM bao gồm SAM Accelerate, giúp tăng tốc độ phát triển cục bộ và kiểm thử đám mây lẫn các tích hợp SAM CLI, mở rộng AWS SAM sang các công cụ khác như AWS CDK và Terraform.
Video giải thích về AWS SAM (1:26)
Xây dựng các ứng dụng phi máy chủ thực tiễn bằng AWS SAM (46:17)

Trường hợp sử dụng

Xây dựng và triển khai các ứng dụng phi máy chủ

Sử dụng các lệnh sam buildsam deploy của AWS SAM CLI để chuẩn bị triển khai ứng dụng của bạn và triển khai lên Đám mây AWS.

Bắt đầu sử dụng AWS SAM CLI >

Nhanh chóng đồng bộ hóa ứng dụng của bạn lên đám mây để phát triển và kiểm thử

Sử dụng lệnh sam sync của AWS SAM CLI để theo dõi các thay đổi cục bộ và nhanh chóng triển khai những thay đổi đó lên Đám mây AWS. Sau đó, sử dụng lệnh sam remote invoke để kiểm thử các hàm Lambda của bạn trên đám mây.

Tìm hiểu thêm về lệnh sam sync của AWS SAM CLI >

Tạo quy trình triển khai bằng các hệ thống CI/CD được hỗ trợ

Sử dụng lệnh sam pipeline của AWS SAM CLI để tạo hoặc sửa đổi quy trình cho hệ thống CI/CD của bạn.

Tìm hiểu thêm về việc triển khai ứng dụng phi máy chủ >

Sử dụng AWS SAM CLI với Terraform

Thực hiện gỡ lỗi cục bộ và kiểm thử các dự án Terraform của bạn bằng AWS SAM CLI.

Tìm hiểu thêm về hỗ trợ Terraform của AWS SAM CLI >

Khách hàng

Từ các công ty khởi nghiệp mới nổi đến những doanh nghiệp lớn nhất thế giới, hơn một triệu khách hàng chọn các giải pháp Phi máy chủ của AWS để hiện đại hóa doanh nghiệp của mình. Xem thêm câu chuyện của khách hàng »

Cách bắt đầu sử dụng

Truy cập tài nguyên AWS SAM

Đọc tài liệu kỹ thuật.

Tìm hiểu thêm về AWS SAM »

Khám phá AWS SAM trong thực tế

Xem thông tin mới và cách những người khác đang sử dụng AWS SAM.

Đọc bài đăng mới nhất trên blog »

Bắt đầu sử dụng AWS SAM

Hoàn tất các điều kiện tiên quyết và cài đặt AWS SAM CLI.

Cài đặt AWS SAM CLI »

Bạn muốn tìm hiểu sâu tài liệu hoặc xem hướng dẫn sử dụng SAM? 

Truy cập trang Tài nguyên về SAM
Bạn còn thắc mắc khác?
Liên hệ với chúng tôi

Khám phá thêm về AWS