Lập bản ghi tập trung trên AWS

Thu thập, phân tích và hiển thị Bản ghi Amazon CloudWatch trong một bảng điều khiển duy nhất

Lập bản ghi tập trung trên AWS sẽ không còn được sử dụng kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Lập bản ghi tập trung sẽ được thay thế bởi giải pháp Lập bản ghi tập trung với OpenSearch (CLOS). Sau khi không còn được sử dụng, tất cả các triển khai hiện có sẽ tiếp tục hoạt động nhưng giải pháp này sẽ không còn được hỗ trợ và duy trì. Nếu bạn không sử dụng các triển khai trong khu vực GovCloud, chúng tôi khuyên bạn nên di chuyển sang sử dụng từ phiên bản 2.0.0 trở lên của giải pháp CLOS bằng cách làm theo các bước nêu trong hướng dẫn triển khai Lập bản ghi tập trung trên AWS.

Tổng quan

Giải pháp Lập bản ghi tập trung trên AWS cho phép các tổ chức thu thập, phân tích và hiển thị Bản ghi Amazon CloudWatch trên một bảng thông tin duy nhất. Giải pháp này hợp nhất, quản lý và phân tích các tệp bản ghi từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như bản ghi kiểm tra về truy cập, thay đổi cấu hình và sự kiện thanh toán. Bạn cũng có thể thu thập Bản ghi Amazon CloudWatch từ nhiều tài khoản và Khu vực AWS.

Giải pháp này sử dụng Dịch vụ OpenSearch của Amazon và Kibana, một nền tảng phân tích và hiển thị trực quan được tích hợp với Dịch vụ OpenSearch của Amazon, mang đến một cái nhìn thống nhất về mọi sự kiện ghi. Kết hợp với các dịch vụ được quản lý khác của AWS, giải pháp này cung cấp cho bạn môi trường chìa khóa trao tay để bắt đầu lập bản ghi và phân tích các ứng dụng và môi trường AWS.

Định dạng bản ghi được hỗ trợ bao gồm định dạng Bản ghi lưu lượng VPC của Amazon, định dạng AWS CloudTrail, định dạng AWS Lambda, Định dạng bản ghi chung, định dạng Phân tách bằng dấu cách, định dạng JSON, định dạng bản ghi máy chủ web Apache và các định dạng khác (do người dùng định nghĩa).

Lợi ích

Sử dụng ngay giải pháp này hoặc xây dựng và tùy chỉnh

Biểu mẫu AWS CloudFormation sẽ tự động khởi chạy và cấu hình các thành phần cần thiết để tải tệp bản ghi từ nhiều tài khoản và Khu vực AWS lên Dịch vụ OpenSearch của Amazon, nhằm phân tích và hiển thị trực quan trên bảng thông tin tùy chỉnh, thân thiện với người dùng.

Truy cập bảng thông tin bằng cách sử dụng Amazon Cognito

Kiểm soát quyền truy cập vào bảng thông tin bằng cách sử dụng sử dụng Amazon Cognito để đơn giản hóa quá trình xác thực tới Dịch vụ OpenSearch của Amazon.

Khả năng lập bản ghi không chỉ dừng lại ở bản ghi dịch vụ AWS mặc định

Mở rộng khả năng ghi nhật ký để không chỉ dừng lại ở nhật ký dịch vụ AWS mặc định. Giải pháp linh hoạt này bao gồm các ví dụ thu thập tệp nhật ký cấp độ máy chủ và nhật ký lưu lượng VPC, đồng thời được thiết kế để có khả năng thay đổi quy mô theo hoạt động kinh doanh đang tăng trưởng của bạn.

Hiển thị trực quan dữ liệu bằng cách sử dụng tính năng hỗ trợ tích hợp sẵn của Amazon OpenSearch Service

Đơn giản hóa việc hiển thị trực quan dữ liệu bằng cách sử dụng tính năng hỗ trợ tích hợp sẵn của Dịch vụ OpenSearch của Amazon dành cho Kibana, bao gồm một tập hợp mặc định các bảng thông tin được định sẵn cấu hình giúp bạn nắm bắt sơ bộ những chức năng tùy chỉnh của Kibana.

Thông tin chi tiết kỹ thuật

Giải pháp Lập bản ghi tập trung trên AWS chứa các thành phần sau: tải nhập bản ghi, lập chỉ mục bản ghitrực quan hóa. Bạn phải triển khai biểu mẫu AWS CloudFormation trong tài khoản AWS, nơi bạn định lưu trữ dữ liệu bản ghi của mình.

Trường hợp sử dụng cho Giải pháp AWS này
Kho lưu trữ bản ghi Khả năng quan sát
Thông tin về dạng triển khai này
Phiên bản
4.0.4
Thời gian phát hành
07/2023
Tác giả
AWS
Thời gian triển khai ước tính
30 phút
Chi phí ước tính
Tải xuống hướng dẫn triển khai  Mã nguồn  Biểu mẫu CloudFormation  Đăng ký bản tin RSS 
Tùy chọn triển khai
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?
Khởi chạy giải pháp này trong Bảng điều khiển AWS để triển khai

Bạn cần trợ giúp? Triển khai với đối tác.
Tìm kiếm chuyên gia bên thứ ba được Chứng nhận AWS để hỗ trợ bạn trong dạng triển khai này
Giải pháp AWS này có giúp ích cho bạn không?
Gửi ý kiến đóng góp