Giải pháp AWS này hoạt động ra sao?

Giải pháp Ghi nhật ký tập trung cho phép các tổ chức thu thập, phân tích và hiển thị Amazon CloudWatch Logs trên một bảng thông tin duy nhất. Giải pháp này hợp nhất, quản lý và phân tích các tệp nhật ký từ nhiều nguồn khác nhau. Bạn có thể thu thập Amazon CloudWatch Logs từ nhiều tài khoản và Khu vực AWS.

Giải pháp này sử dụng Amazon OpenSearch Service và Kibana, một nền tảng phân tích và hiển thị trực quan được tích hợp với Amazon OpenSearch Service, mang đến một cái nhìn thống nhất về mọi sự kiện trong nhật ký. Kết hợp với các dịch vụ được quản lý khác của AWS, giải pháp này cung cấp cho bạn môi trường chìa khóa trao tay để bắt đầu ghi nhật ký và phân tích các ứng dụng và môi trường AWS.

Lợi ích

Sử dụng ngay giải pháp này hoặc xây dựng và tùy chỉnh
trống

Biểu mẫu AWS CloudFormation sẽ tự động khởi chạy và cấu hình các thành phần cần thiết để tải tệp nhật ký từ nhiều tài khoản và Khu vực AWS lên Amazon OpenSearch Service, nhằm phân tích và hiển thị trực quan trên bảng thông tin tùy chỉnh, thân thiện với người dùng.

Truy cập bảng thông tin bằng cách sử dụng Amazon Cognito
trống

Kiểm soát quyền truy cập vào bảng thông tin bằng cách sử dụng sử dụng Amazon Cognito để đơn giản hóa quá trình xác thực tới Amazon OpenSearch Service.

Khả năng ghi nhật ký không chỉ dừng lại ở nhật ký dịch vụ AWS mặc định
trống

Mở rộng khả năng ghi nhật ký để không chỉ dừng lại ở nhật ký dịch vụ AWS mặc định. Giải pháp linh hoạt này bao gồm các ví dụ thu thập tệp nhật ký cấp độ máy chủ và nhật ký lưu lượng VPC, đồng thời được thiết kế để có khả năng thay đổi quy mô theo hoạt động kinh doanh đang tăng trưởng của bạn.

Hiển thị trực quan dữ liệu bằng cách sử dụng tính năng hỗ trợ tích hợp sẵn của Amazon OpenSearch Service

Đơn giản hóa việc hiển thị trực quan dữ liệu bằng cách sử dụng tính năng hỗ trợ tích hợp sẵn của Amazon OpenSearch Service dành cho Kibana, bao gồm một tập hợp mặc định các bảng thông tin được định sẵn cấu hình giúp bạn nắm bắt sơ bộ những chức năng tùy chỉnh của Kibana.

Tổng quan về Giải pháp AWS

Biểu đồ dưới đây trình bày kiến trúc mà bạn có thể tự động triển khai bằng cách sử dụng hướng dẫn triển khai của giải pháp và mẫu AWS CloudFormation đi kèm.

Ghi nhật ký tập trung | Sơ đồ kiến trúc
 Nhấp vào để phóng to

Kiến trúc Ghi nhật ký tập trung

Giải pháp Ghi nhật ký tập trung chứa các thành phần sau: tiếp nhận nhật ký, lập chỉ mục nhật ký và trực quan hóa. Bạn phải triển khai biểu mẫu AWS CloudFormation trong tài khoản AWS, nơi bạn định lưu trữ dữ liệu nhật ký của mình.

  1. Thu nạp nhật ký: Đích đến của Amazon CloudWatch Logs triển khai trong tài khoản chính và được tạo ra với các quyền bắt buộc trong từng Khu vực đã lựa chọn. Bộ lọc đăng ký CloudWatch Logs có thể được cấu hình để truyền phát các nhóm nhật ký đến tài khoản Ghi nhật ký tập trung. Có thể triển khai mẫu demo AWS CloudFormation không bắt buộc để tạo bản CloudWatch Logs mẫu cho AWS CloudTrail, nhật ký lưu lượng Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) và một máy chủ web Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
  2. Lập chỉ mục nhật ký: Amazon Kinesis Data Streams tập trung và Amazon Kinesis Data Firehose được cung cấp để lập chỉ mục các sự kiện trong nhật ký trên miền Amazon OpenSearch Service tập trung. Đích đến của CloudWatch Logs được tạo để truyền phát các sự kiện trong nhật ký, với mục tiêu là Kinesis Data Streams. Khi các sự kiện nhật ký truyền theo dòng đến Kinesis Data Streams, dịch vụ này sẽ khởi động một hàm AWS Lambda để chuyển đổi từng sự kiện nhật ký thành tài liệu Amazon OpenSearch Service. Tài liệu này sau đó sẽ được đưa vào Kinesis Data Firehose. Bạn có thể giám sát Kinesis Data Firehose trong khi dịch vụ này gửi CloudWatch Logs tùy chỉnh chứa dữ liệu giám sát chi tiết cho từng luồng truyền.
  3. Hiển thị trực quan: Amazon OpenSearch Service và Kibana cung cấp tính năng hỗ trợ khám phá và hiển thị trực quan dữ liệu. Miền Amazon OpenSearch Service được tạo bên trong một Amazon VPC giúp ngăn không cho truy cập vào bảng điều khiển Kibana từ mạng công cộng. Theo tùy chọn, có thể khởi chạy một Máy chủ Microsoft Windows Jumpbox để truy cập cụm Amazon OpenSearch Service và bảng điều khiển Kibana.

Ghi nhật ký tập trung

Phiên bản 4.0.1
Cập nhật lần cuối: 12/2021
Tác giả: AWS

Thời gian triển khai ước tính: 30 phút

Sử dụng nút bên dưới để đăng ký cập nhật giải pháp.

Lưu ý: Để đăng ký theo dõi thông tin cập nhật trên RSS (Dịch vụ cung cấp thông tin đơn giản), bạn phải kích hoạt plug-in (phần bổ trợ) RSS cho trình duyệt bạn đang sử dụng.  

Cách triển khai giải pháp này có hiệu quả với bạn không?
Gửi ý kiến đóng góp 
Biểu tượng xây dựng
Tự mình triển khai một Giải pháp

Duyệt thư viện Triển khai Giải pháp AWS để nhận câu trả lời về các vấn đề kiến trúc thường gặp.

Tìm hiểu thêm 
Tìm đối tác APN
Tìm Đối tác APN

Tìm các đối tác tư vấn và công nghệ có chứng nhận AWS để hỗ trợ bạn bắt đầu.

Tìm hiểu thêm 
Khám phá biểu tượng
Khám phá các Lời mời chào Dịch vụ Tư vấn giải pháp

Xem danh mục Dịch vụ Tư vấn để nhận sự giúp đỡ từ chuyên gia được AWS tuyển chọn kỹ về triển khai giải pháp.

Tìm hiểu thêm