Giải pháp AWS

Việc triển khai tham chiếu kỹ thuật được xem xét kỹ lưỡng nhằm mục đích giúp bạn giải quyết

các vấn đề phổ biến và xây dựng nhanh hơn

Khám phá danh mục giải pháp AWS

Giải pháp AWS được xây dựng bằng các dịch vụ từ AWS. Các giải pháp này được thiết kế để giúp bạn giải quyết các vấn đề phổ biến, đồng thời xây dựng nhanh hơn bằng cách sử dụng nền tảng AWS.  Tất cả các Giải pháp AWS đều được các kiến ​​trúc sư AWS xem xét kỹ lưỡng và được thiết kế để hoạt động hiệu quả, đáng tin cậy, an toàn và tiết kiệm chi phí. Mỗi Giải pháp AWS đều có kiến ​​trúc chi tiết, hướng dẫn triển khai và thông tin chỉ dẫn cho cả quá trình triển khai tự động cũng như thủ công.

Lọc các giải pháp AWS theo:
Xóa mọi bộ lọc
Bộ lọc

Bộ lọc

Apply Filters
Bộ lọc

Bộ lọc

Apply Filters
Last Update
  • Last Update
  • Name (A->Z)
  • Name (Z->A)
1
Không tìm thấy giải pháp AWS nào phù hợp với tiêu chí đó.
Feature-Illo_Partner-Network_no-padding_squid-ink

Giải pháp đối tác APN

Chương trình Không gian giải pháp bao gồm các giải pháp có thể mở rộng và bảo mật cho khách hàng, được các AWS và Đối tác trong Mạng lưới đối tác AWS (APN) phối hợp xây dựng. Các giải pháp được sắp xếp theo trường hợp sử dụng và giúp thúc đẩy thành công của khách hàng trong các lĩnh vực giải pháp chuyên biệt. Các đối tác tham gia nắm giữ chứng nhận từ Chương trình năng lực AWS, thể hiện trình độ kỹ thuật.