TensorFlow trên AWS

Nâng cao và trực quan hóa các ứng dụng học sâu của bạn bằng công cụ ML

Tinh chỉnh ứng dụng bằng các công cụ trực quan hóa, bao gồm biểu đồ và đồ thị, để đào tạo nhanh các mạng nơ-ron chuyên sâu.

Đào tạo và triển khai các mô hình học sâu của bạn trên AWS một cách bảo mật với hiệu suất và tính hiện hành tối ưu.

Truy cập tài liệu và hướng dẫn để gia tốc quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của bạn, cũng như gia nhập cộng đồng năng động trên GitHub.

Cách hoạt động

Các nhà nghiên cứu và nhà phát triển có thể sử dụng TensorFlow để giúp nâng cao các ứng dụng bằng máy học (ML). AWS cung cấp hỗ trợ rộng rãi cho TensorFlow, cho phép khách hàng phát triển và phục vụ các mô hình của riêng họ trên các công nghệ thị giác máy tính (CV), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), dịch giọng nói, v.v.

Sơ đồ thể hiện cách bạn có thể đào tạo các mô hình trong TensorFlow; khởi động máy chủ; áp dụng các công cụ để hiểu, gỡ lỗi và nâng cao ứng dụng của bạn; sau đó cập nhật việc lập phiên bản.

Trường hợp sử dụng

Truy cập các mô hình tiên tiến

Tiếp cận chương trình đào tạo phân tán về các mô hình NLP và CV mới nhất với tf.distribute.strategy.

Triển khai các mô hình tăng cường

Triển khai các mô hình NLP và CV với TensorFlow Serving, một hệ thống phục vụ linh hoạt, hiệu năng cao cho các mô hình ML.

Trực quan hóa chương trình đào tạo và hiệu năng

Tăng cường các mô hình ML của bạn bằng TensorBoard, một bộ công cụ trực quan hóa dùng để lưu trữ, theo dõi và chia sẻ các thử nghiệm ML.

Cách bắt đầu

Khám phá TensorFlow trên AWS

Bắt đầu sử dụng TensorFlow với SageMaker, AMI học sâu của AWS, v.v.

Tạo tài khoản miễn phí

Có quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS

Bắt đầu xây dựng

Bắt đầu xây dựng trong Bảng điều khiển quản lý AWS.


Khám phá thêm về AWS