Amazon Textract

Tự động trích xuất văn bản in, chữ viết tay và dữ liệu từ bất kỳ tài liệu nào

Xử lý tài liệu thông minh của Amazon mang lại ROI 73%.

Thúc đẩy hiệu quả kinh doanh cao hơn và ra quyết định nhanh hơn với chi phí thấp hơn.

Trích xuất thông tin chuyên sâu quan trọng với độ chính xác cao từ hầu hết mọi tài liệu.

Tăng quy mô hoặc giảm quy mô quy trình xử lý tài liệu để thích ứng nhanh với nhu cầu thị trường.

Tự động hóa quy trình xử lý dữ liệu một cách an toàn với các tiêu chuẩn về tuân thủ, mã hóa và quyền riêng tư dữ liệu.

Cách thức hoạt động

Amazon Textract là một dịch vụ máy học (ML) tự động trích xuất văn bản, chữ viết tay và dữ liệu từ các tài liệu được quét. Dịch vụ này có thể xác định, hiểu rõ và trích xuất dữ liệu từ các biểu mẫu và bảng biểu chứ không đơn thuần chỉ nhận diện ký tự quang học (OCR). Ngày nay, rất nhiều công ty phải trích xuất thủ công dữ liệu từ tài liệu được quét như PDF, hình ảnh, bảng biểu và biểu mẫu hoặc thông qua các phần mềm OCR đơn giản yêu cầu cấu hình thủ công (thường phải cập nhật khi biểu mẫu thay đổi). Để loại bỏ những quy trình thủ công và tốn kém này, Textract sử dụng ML để đọc và xử lý mọi loại văn bản, trích xuất chính xác văn bản, chữ viết tay, bảng biểu và dữ liệu khác mà không cần thao tác thủ công. Bạn có thể nhanh chóng tự động hóa hoạt động xử lý tài liệu và thực hiện hành động dựa trên thông tin trích xuất được, bất kể là bạn đang tự động hóa việc xử lý khoản vay hay trích xuất thông tin từ hóa đơn và biên lai. Textract có thể trích xuất dữ liệu chỉ trong vài phút, thay vì nhiều giờ hoặc ngày liền. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung hoạt động xét duyệt bằng con người với Amazon Augmented AI để cung cấp khả năng giám sát các mô hình của bạn và kiểm tra dữ liệu nhạy cảm.
Amazon Textract là gì?
Giới thiệu về Amazon Textract
Tự động hóa việc xử lý văn bản với Amazon Textract
Giới thiệu về Amazon Textract
Tự động hóa việc xử lý văn bản với Amazon Textract

Trường hợp sử dụng

Dịch vụ tài chính

Trích xuất chính xác dữ liệu kinh doanh quan trọng như mức thế chấp, tên người xin thế chấp và tổng giá trị hóa đơn trên nhiều biểu mẫu tài chính khác nhau để xử lý hồ sơ xin vay vốn và thế chấp chỉ trong vài phút.

Chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống

Phục vụ tốt hơn bệnh nhân và người bảo hiểm bằng cách trích xuất dữ liệu quan trọng về bệnh nhân từ biểu mẫu kê khai thông tin y tế, yêu cầu bồi thường bảo hiểm và mẫu đơn chấp thuận trước. Đảm bảo dữ liệu được sắp xếp hợp lý, giữ nguyên bối cảnh gốc và loại bỏ quá trình xét duyệt kết quả theo cách thủ công.

Khu vực công

Dễ dàng trích xuất dữ liệu có liên quan từ các biểu mẫu liên quan đến chính phủ như khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ, mẫu kê khai thuế liên bang và ứng dụng doanh nghiệp có độ chính xác cao.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách thức hoạt động của Amazon Textract

Đọc về OCR, trích xuất từ bảng biểu và biểu mẫu và hơn thế nữa.

Khám phá các tính năng của Amazon Textract »

Dùng thử Bậc miễn phí của AWS


Bắt đầu sử dụng Amazon Textract miễn phí ngay hôm nay.

Đăng ký tài khoản miễn phí »

Khám phá Amazon Textract


Bắt đầu xây dựng với Amazon Textract trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Bắt đầu trong bảng điều khiển »

Khám phá thêm về AWS