AWS Thinkbox Deadline 10

Quản lý kết xuất điện toán linh hoạt và có thể điều chỉnh quy mô

Tự động đồng bộ các tệp tài sản tại chỗ với Dịch vụ lưu trữ đơn giản (S3) của Amazon, đảm bảo độ sẵn sàng trên đám mây.

Đồng bộ hóa với các máy chủ cục bộ, quản lý quá trình truyền dữ liệu trước khi bắt đầu kết xuất cũng như gắn thẻ các tài khoản và phiên bản để phân bổ hóa đơn.

Mua giấy phép phần mềm dựa trên mức sử dụng, sử dụng giấy phép riêng hoặc sử dụng kết hợp cả hai để tạo nội dung kỹ thuật số của bên thứ ba.

Tận dụng Phiên bản dùng ngay từ Đám mây điện toán linh hoạt (EC2) của Amazon để tiết kiệm tới 90% so với giá theo nhu cầu.

Giới thiệu AWS Deadline Cloud

Thiết lập hệ thống máy tính kết xuất trong vài phút, chạy song song nhiều dự án hơn và cải thiện biện pháp kiểm soát chi phí.

Tìm hiểu thêm »

Thinkbox Deadline 10

Cách thức hoạt động

Thinkbox Deadline 10 là phần mềm quản lý điện toán linh hoạt dành cho các hệ thống máy tính kết xuất.

Trường hợp sử dụng

Tạo các hệ thống máy tính kết xuất linh hoạt, có thể điều chỉnh quy mô

Tạo hệ thống máy tính kết xuất lai hoặc trên nền tảng đám mây và điều chỉnh quy mô đến hàng nghìn lõi chỉ trong vài phút với Cổng thông tin AWS.

Khám phá tiến trình làm việc với Cổng thông tin AWS »

Tùy chỉnh hệ thống máy tính kết xuất của bạn

Xây dựng, điều chỉnh và triển khai hệ thống máy tính kết xuất với Bộ triển khai hệ thống máy tính kết xuất (RFDK) bằng các ngôn ngữ lập trình quen thuộc, chẳng hạn như Python.

Tìm hiểu thêm về RFDK »

Chia nhỏ các khung lớn

Sử dụng công cụ Jigsaw để kết xuất hình ảnh có độ phân giải cực cao nhanh hơn bằng cách phân phối hình ảnh trên nhiều máy.

Tìm hiểu thêm về Jigsaw »

Tự động hóa các tác vụ sau kết xuất điển hình

Tạo và xử lý một cách có hệ thống các video QuickTime, hình thu nhỏ và các sản phẩm bàn giao khác trong một quy trình kết xuất, giúp người dùng tiết kiệm thời gian.

Tìm hiểu thêm về công cụ Draft »

Cách bắt đầu sử dụng

Nhận quyền truy cập vào tài nguyên

Khám phá hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin AWS.

Bắt đầu tìm hiểu »

Truy cập tài liệu về AWS Thinkbox Deadline

Đọc thông tin về các ứng dụng máy khách, tính năng quản trị và hơn thế.

Tìm hiểu thêm »

Khám phá những thay đổi trong dịch vụ AWS Thinkbox

Các dịch vụ AWS Thinkbox hiện có sẵn miễn phí.

Đọc bài đăng trên blog »

Khám phá thêm về AWS