Ưu đãi làm việc tại nhà

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, chúng tôi sẽ cung cấp Amazon WorkSpaces cho tối đa 54 người dùng miễn phí cho khách hàng WorkSpaces mới, ưu đãi có sẵn cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2021. Ưu đãi này gồm 50 gói Windows Standard WorkSpaces – cộng với một gói hiệu suất Windows, hai gói tiêu chuẩn Linux và một gói WorkSpaces Windows Value.

Lựa chọn tính tiền theo tháng và theo giờ

Amazon WorkSpaces đem đến cho bạn sự linh hoạt khi được lựa chọn trả tiền theo tháng hoặc theo giờ. Mức phí cho Dịch vụ được áp dụng theo cơ sở hàng tháng. Với cách tính tiền theo tháng, bạn sẽ trả một khoản phí tháng cố định để được sử dụng không giới hạn trong tháng đó, đây là lựa chọn thích hợp nhất với những ai phải sử dụng Amazon WorkSpace toàn thời gian hoặc sử dụng Amazon WorkSpace làm máy tính bàn chính của mình. Nếu Vùng làm việc được khởi chạy sau ngày đầu tiên của tháng thì mức giá tháng cho Vùng làm việc đó sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ cho ngày đầu tiên Vùng làm việc đó được kích hoạt đến hết tháng đó. Nếu Vùng làm việc bị chấm dứt trước ngày cuối tháng thì mức phí tháng vẫn sẽ được áp dụng.

Với cách tính theo giờ, bạn sẽ trả một khoản phí tháng nhỏ cố định theo Vùng làm việc để chi trả các chi phí cơ sở hạ tầng và dung lượng, cùng mức giá theo giờ thấp cho mỗi giờ sử dụng Vùng làm việc trong tháng đó. Cách tính tiền theo giờ thích hợp nhất khi Amazon WorkSpaces được sử dụng trung bình chưa đến đủ một ngày làm việc hoặc chỉ vài ngày trong một tháng. Điều đó khiến cách tính này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người làm việc bán thời gian, làm việc chung, làm việc phải di chuyển nhiều, làm việc với các dự án ngắn hạn, đào tạo doanh nghiệp và giáo dục.

Bạn có thể kết hợp cách tính tiền theo giờ và theo tháng trong tài khoản AWS của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể chuyển đổi qua lại giữa các tùy chọn này vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian thanh toán. Vui lòng truy cập phần Câu hỏi thường gặp của Amazon WorkSpaces để biết thêm thông tin

Công cụ tối ưu hóa chi phí WorkSpaces

Để tiện cho việc giám sát mức sử dụng và tối ưu hóa chi phí Amazon WorkSpaces của những khách hàng có thói quen sử dụng Vùng làm việc khó dự tính, AWS cung cấp Trình tối ưu hóa chi phí Amazon WorkSpaces, một giải pháp phân tích tất cả dữ liệu sử dụng Vùng làm việc của bạn và tự động chuyển đổi Vùng làm việc thành tùy chọn thanh toán hiệu quả nhất (hàng giờ hoặc hàng tháng) tùy thuộc vào cách sử dụng của cá nhân người dùng. Giải pháp này dễ triển khai và sử dụng AWS CloudFormation để tự động cung cấp và định cấu hình các dịch vụ AWS cần thiết.

Tùy chọn ứng dụng

Amazon WorkSpaces được cung cấp kèm theo một bộ ứng dụng mặc định được sử dụng mà không tốn thêm phụ phí. Bạn có thể chọn các gói ứng dụng Plus, trong đó có các dịch vụ Microsoft Office Professional Plus và Worry–Free Business Security của Trend Micro cho Amazon WorkSpaces của bạn mà không phải trả thêm phụ phí tháng.

Amazon WorkDocs

Người dùng Amazon WorkSpaces cũng được cấp quyền truy cập Amazon WorkDocs với 50 GB dung lượng lưu trữ mà không phải trả thêm phụ phí. Bạn có thể nâng cấp tùy chọn này để có 1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người dùng WorkSpaces, lựa chọn nâng cấp này được áp dụng giảm giá. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Giá Amazon WorkDocs.

Amazon WorkSpaces Application Manager (WAM)

Bạn có thể sử dụng Amazon WAM để triển khai và quản lý các ứng dụng cho Amazon WorkSpaces. Amazon WAM được tính giá tháng theo người dùng và có bậc miễn phí cũng như trả phí. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo bảng giá Amazon WAM.

Bậc miễn phí

Bậc miễn phí của Amazon WorkSpaces cung cấp hai Vùng làm việc gói Tiêu chuẩn với ổ đĩa gốc có dung lượng 80 GB và ổ đĩa người dùng có dung lượng 50 GB, chạy ở chế độ Tự động dừng, với tối đa 40 giờ sử dụng kết hợp mỗi tháng trong hai tháng, kể từ khi bạn tạo Vùng làm việc đầu tiên của mình. Thời gian sử dụng được tính khi bạn chủ động sử dụng Vùng làm việc cũng như thời gian cần để dừng sau một khoảng thời gian không hoạt động đã định, theo mặc định là một giờ. Nếu vượt quá giới hạn của Bậc miễn phí, bạn sẽ bị tính tiền theo mức giá giờ tiêu chuẩn của Amazon WorkSpaces cho các tài nguyên bổ sung mà bạn sử dụng. Sau khi hết hai tháng, WorkSpaces bạn đã khởi chạy trong Bậc miễn phí sẽ tự động được xuất hóa đơn theo mức giá giờ áp dụng.

Trong khoảng thời gian giới hạn, để đáp ứng nhu cầu làm việc tại nhà ngày một tăng, từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021, Bậc miễn phí của Amazon WorkSpaces cung cấp tối đa 50 Vùng làm việc với gói Tiêu chuẩn của Windows có 80 GB Ổ đĩa gốc và 50 GB Ổ đĩa người dùng, chạy ở chế độ Tự động dừng trong tối đa 10.000 giờ sử dụng kết hợp mỗi tháng trên tất cả các Khu vực AWS có áp dụng Bậc miễn phí WorkSpaces. Ngoài ra, Bậc miễn phí của Amazon WorkSpaces cung cấp một Vùng làm việc với gói Hiệu suất của Windows có 80 GB Ổ đĩa gốc và 100 GB Ổ đĩa người dùng, chạy ở chế độ Tự động dừng trong tối đa 200 giờ, hai Vùng làm việc với gói Tiêu chuẩn của Linux có 80 GB Ổ đĩa gốc và 50 GB Ổ đĩa người dùng, chạy ở chế độ Tự động dừng trong tối đa 400 giờ và một Vùng làm việc với gói Giá trị của Windows có 80 GB Ổ đĩa gốc và 10 GB Ổ đĩa người dùng, chạy ở chế độ Tự động dừng trong tối đa 200 giờ. Tất cả các khách hàng mới bắt đầu sử dụng WorkSpaces lần đầu tiên trong khoảng thời gian này từ tài khoản AWS của họ đều đủ điều kiện nhận Bậc miễn phí.

Ưu đãi này sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 7 năm 2021, bất kể bạn đăng ký ưu đãi hoặc bắt đầu nhận quyền lợi theo ưu đãi này khi nào. Sau ngày 31 tháng 7 năm 2021, WorkSpaces bạn khởi chạy trong Bậc miễn phí sẽ tự động được xuất hóa đơn theo mức giá theo giờ được áp dụng. 

Thời gian sử dụng được tính khi bạn chủ động sử dụng Vùng làm việc cũng như thời gian cần để dừng sau một khoảng thời gian không hoạt động đã định, theo mặc định là một giờ. Nếu vượt quá giới hạn của Bậc miễn phí, bạn sẽ bị tính tiền theo mức giá giờ tiêu chuẩn của Amazon WorkSpaces cho các tài nguyên bổ sung mà bạn sử dụng.

 • Ưu đãi này hợp lệ cho tổng số lên tới 54 Vùng làm việc trên tất cả các khu vực AWS cho khách hàng mới của Amazon WorkSpaces. Khi tính toán lượng sử dụng Amazon WorkSpaces của bạn theo ưu đãi này, chúng tôi sẽ tính gộp lượng sử dụng của bạn trên tất cả các khu vực AWS. Bạn sẽ bị tính giá tiêu chuẩn khi sử dụng Amazon WorkSpaces vượt quá 54 Vùng làm việc.
 • Ưu đãi này có thể không được kết hợp với bất kỳ chương trình giảm giá AWS hoặc quyền lợi linh hoạt giấy phép nào khác.
 • Ưu đãi này chỉ hợp lệ cho WorkSpaces chạy ở chế độ Tự động dừng. Bạn sẽ bị tính giá tiêu chuẩn khi sử dụng Amazon WorkSpaces chạy ở chế độ Luôn bật.
 • Ưu đãi này chỉ hợp lệ cho các Gói cơ bản. Bạn sẽ bị tính giá tiêu chuẩn khi sử dụng Amazon WorkSpaces được khởi chạy với các Gói ứng dụng bổ sung.
 • Ưu đãi này chỉ hợp lệ khi sử dụng trong các khu vực AWS nơi Bậc miễn phí của Amazon WorkSpaces hiện có sẵn.
 • Ưu đãi này không bao gồm tài khoản AWS được quản lý bởi tài khoản người thanh toán chính đã có hóa đơn Amazon WorkSpaces từ trước.
 • Chúng tôi có thể chấm dứt ưu đãi này bất cứ lúc nào.

Bắt đầu với Amazon WorkSpaces

Giá học tập

Mức giá giáo dục được áp dụng cho Amazon WorkSpaces dành cho Người dùng giáo dục đủ điều kiện của Microsoft Windows. Với lựa chọn này, các tổ chức giáo dục có thể tiết kiệm 3.52 USD mỗi người dùng mỗi tháng, tức là 0.03 USD mỗi người dùng mỗi giờ bằng cách tận dụng các ưu đãi giảm giá giấy phép từ Microsoft. Bạn có thể tận dụng ưu đãi giảm giá này nếu đủ điều kiện được áp dụng, căn cứ theo Điều khoản và văn bản cấp phép của Microsoft. Nếu bạn cho rằng mình có thể đủ điều kiện nhận ưu đãi, vui lòng điền đầy đủ thông tin cho trường hợp ở đây.  Chọn Về việc: Hỗ trợ tài khoản và tính phí, Dịch vụ: Tính phí, Loại: Đủ điều kiện với tư cách tổ chức Giáo dục và điền thông tin yêu cầu. Chúng tôi sẽ xem xét thông tin của bạn và phối hợp cùng bạn để giảm chi phí cho bạn.

Giá Amazon WorkSpaces

 • Tùy chọn gói Linux
 • Tùy chọn gói Windows
 • Tùy chọn gói Windows – Sử dụng bản quyền riêng của bạn (BYOL) *
 • Tùy chọn gói Linux
 • Tùy chọn gói Windows
 • Mỗi Tùy chọn gói Windows gồm một Giấy phép truy cập của người đăng ký (SAL) cho Dịch vụ máy tính từ xa (RDS) của Microsoft cho mỗi Vùng làm việc

 • Tùy chọn gói Windows – Sử dụng bản quyền riêng của bạn (BYOL) *

* Phải đủ điều kiện Chuyển giấy phép. Để biết thêm thông tin về BYOL, hãy truy cập trang này.

Lưu ý:

 • Chỉ mức phí tháng đầu tiên được tính theo tỷ lệ tương ứng, mức phí của các tháng tiếp theo được tính tròn tháng.
 • Tiền phí tính theo giờ bao gồm một khoản phí giờ được tính khi Amazon WorkSpaces của bạn đang chạy và một khoản phí tháng cố định để chi trả phí tổn cơ sở hạ tầng. Với cách tính theo giờ, Amazon WorkSpaces không được sử dụng sẽ tự động dừng sau một khoảng thời gian không hoạt động quy định và tiền phí giờ bị tạm dừng tính.
 • Giá Amazon WorkSpaces bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Simple AD và AD Connector (nếu áp dụng). Giá này không bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Microsoft AD. Thông tin chi tiết về giá AWS Directory Services có tại đây.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Các câu hỏi thường gặp về Amazon WorkSpaces.

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá thêm các tài nguyên Amazon WorkSpaces

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon WorkSpaces
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi