Ưu đãi lực lượng lao động linh hoạt

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2021, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí Amazon WorkSpaces cho tối đa 54 người dùng đối với các khách hàng mới của Workspaces, ưu đãi áp dụng đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2021. Ưu đãi này gồm 50 gói Tiêu chuẩn của WorkSpaces cho Windows – cộng với một gói Hiệu suất cho Windows, hai gói Tiêu chuẩn cho Linux và một gói Giá trị của WorkSpaces cho Windows. 

Lựa chọn tính tiền theo tháng và theo giờ

Amazon WorkSpaces đem đến cho bạn sự linh hoạt khi được lựa chọn trả tiền theo tháng hoặc theo giờ. Mức phí cho Dịch vụ được áp dụng theo cơ sở hàng tháng. Với cách tính tiền theo tháng, bạn sẽ trả một khoản phí hàng tháng cố định để được sử dụng không giới hạn trong tháng đó, đây là lựa chọn thích hợp nhất với những ai phải sử dụng Amazon WorkSpace toàn thời gian hoặc sử dụng Amazon WorkSpace làm máy tính bàn chính của mình. Nếu một Vùng làm việc được khởi chạy sau ngày đầu tiên của tháng thì mức giá tháng cho Vùng làm việc đó sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ cho ngày đầu tiên Vùng làm việc đó được kích hoạt đến hết tháng đó. Nếu một Vùng làm việc bị chấm dứt trước ngày cuối tháng thì mức phí tháng vẫn sẽ được áp dụng.

Với cách tính theo giờ, bạn sẽ trả một khoản phí tháng nhỏ cố định theo Vùng làm việc để chi trả các chi phí cơ sở hạ tầng và dung lượng, cùng mức giá theo giờ thấp cho mỗi giờ sử dụng Vùng làm việc trong tháng đó. Cách tính tiền theo giờ thích hợp nhất khi Amazon WorkSpaces được sử dụng trung bình chưa đến đủ một ngày làm việc hoặc chỉ vài ngày trong một tháng. Điều đó khiến cách tính này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người làm việc bán thời gian, làm việc chung, làm việc phải di chuyển nhiều, làm việc với các dự án ngắn hạn, đào tạo doanh nghiệp và giáo dục.

Bạn có thể kết hợp cách tính tiền theo giờ và theo tháng trong tài khoản AWS của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể chuyển đổi qua lại giữa các tùy chọn này vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian thanh toán. Vui lòng truy cập phần Câu hỏi thường gặp của Amazon WorkSpaces để biết thêm thông tin

Công cụ tối ưu hóa chi phí WorkSpaces

Để tiện cho việc giám sát mức sử dụng và tối ưu hóa chi phí Amazon WorkSpaces của những khách hàng có thói quen sử dụng Vùng làm việc khó dự tính, AWS cung cấp Trình tối ưu hóa chi phí của Amazon WorkSpaces, một giải pháp phân tích tất cả dữ liệu sử dụng Vùng làm việc của bạn và tự động chuyển đổi Vùng làm việc thành lựa chọn thanh toán hiệu quả nhất (hàng giờ hoặc hàng tháng) tùy thuộc vào cách sử dụng của cá nhân người dùng. Giải pháp này dễ triển khai và sử dụng AWS CloudFormation để tự động cung cấp và định cấu hình các dịch vụ AWS cần thiết.

Tùy chọn ứng dụng

Amazon WorkSpaces được cung cấp miễn phí kèm theo một bộ ứng dụng mặc định. Đối với khoản phí bổ sung hàng tháng, bạn có thể chọn cài đặt mặc định Office 2016 Professional Plus 32 bit và Worry-Free Business Security của Trend Micro được Windows Server 2016 hỗ trợ trên WorkSpaces hoặc mặc định Office 2019 Professional Plus 64 bit được Windows Server 2019 hỗ trợ trên WorkSpaces.

Amazon WorkDocs

Người dùng Amazon WorkSpaces cũng được cấp quyền truy cập Amazon WorkDocs với 50 GB dung lượng lưu trữ mà không phải trả thêm phụ phí. Bạn có thể nâng cấp tùy chọn này để có 1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người dùng WorkSpaces, lựa chọn nâng cấp này được áp dụng giảm giá. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Giá của Amazon WorkDocs.

Amazon WorkSpaces Application Manager (WAM)

Bạn có thể sử dụng Amazon WAM để triển khai và quản lý các ứng dụng cho Amazon WorkSpaces. Amazon WAM được tính giá tháng theo người dùng và có bậc miễn phí cũng như trả phí. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo bảng giá của Amazon WAM.

Bậc miễn phí

Bậc miễn phí của Amazon WorkSpaces cung cấp hai Vùng làm việc với gói Tiêu chuẩn kèm 80 GB phân vùng Root và 50 GB phân vùng User, chạy ở chế độ AutoStop, với tối đa 40 giờ sử dụng kết hợp mỗi tháng trong hai tháng, kể từ khi bạn tạo Vùng làm việc đầu tiên của mình. Thời gian sử dụng được tính khi bạn chủ động sử dụng Vùng làm việc cũng như thời gian cần để dừng sau một khoảng thời gian không hoạt động đã định, theo mặc định là một giờ. Nếu vượt quá giới hạn của Bậc miễn phí, bạn sẽ bị tính tiền theo mức giá giờ tiêu chuẩn của Amazon WorkSpaces cho các tài nguyên bổ sung mà bạn sử dụng. Sau khi hết 2 tháng, WorkSpaces bạn đã khởi chạy trong Bậc miễn phí sẽ tự động được xuất hóa đơn theo mức giá giờ áp dụng.

Ưu đãi lực lượng lao động linh hoạt của Amazon WorkSpace

Trong khoảng thời gian giới hạn, để đáp ứng nhu cầu làm việc linh hoạt ngày một tăng, từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2021, Bậc miễn phí của Amazon WorkSpaces cung cấp tối đa 50 Vùng làm việc với gói Tiêu chuẩn cho Windows, trong đó có 80 GB phân vùng Root và 50 GB phân vùng User, chạy ở chế độ AutoStop trong tối đa 10.000 giờ sử dụng kết hợp mỗi tháng trên tất cả các Khu vực AWS hiện đang có sẵn Bậc miễn phí của WorkSpaces. Ngoài ra, Bậc miễn phí của Amazon WorkSpaces cung cấp một Vùng làm việc với gói Hiệu suất cho Windows có 80 GB phân vùng Root và 100 GB phân vùng User, chạy ở chế độ AutoStop trong tối đa 200 giờ, hai Vùng làm việc với gói Tiêu chuẩn cho Linux có 80 GB phân vùng Root và 50 GB phân vùng User, chạy ở chế độ AutoStop trong tối đa 400 giờ và một Vùng làm việc với gói Giá trị cho Windows có 80 GB phân vùng Root và 10 GB phân vùng User, chạy ở chế độ AutoStop trong tối đa 200 giờ. Trong khoảng thời gian này, tất cả các khách hàng mới bắt đầu sử dụng WorkSpaces lần đầu tiên từ tài khoản AWS của họ đều đủ điều kiện nhận Bậc miễn phí.

Ưu đãi này sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 10 năm 2021, bất kể thời điểm bạn đã đăng ký ưu đãi này hoặc đã bắt đầu hưởng các quyền lợi theo ưu đãi này. Sau ngày 31 tháng 10 năm 2021, Vùng làm việc bạn khởi chạy trong Bậc miễn phí sẽ tự động được xuất hóa đơn với mức giá theo giờ được áp dụng. 

Thời gian sử dụng được tính khi bạn tích cực sử dụng Vùng làm việc cũng như thời gian để dừng sử dụng sau một khoảng thời gian không hoạt động được quy định tương đương một giờ mặc định. Nếu vượt quá giới hạn của Bậc miễn phí, bạn sẽ bị tính phí với mức giá theo giờ tiêu chuẩn của Amazon WorkSpaces đối với các tài nguyên mà bạn sử dụng thêm.

 • Ưu đãi này áp dụng cho tổng số lên tới 54 Vùng làm việc trên tất cả các khu vực AWS cho khách hàng mới của Amazon WorkSpaces. Khi tính toán lượng sử dụng Amazon WorkSpaces của bạn theo ưu đãi này, chúng tôi sẽ tính gộp lượng sử dụng của bạn trên tất cả các khu vực AWS. Bạn sẽ bị tính phí với mức giá tiêu chuẩn khi sử dụng Amazon WorkSpaces vượt quá 54 Vùng làm việc.
 • Những tài khoản nhận ưu đãi Làm việc tại nhà trước tháng 6 sẽ không đủ điều kiện để nhận ưu đãi Lực lượng lao động linh hoạt.
 • Nếu bạn bắt đầu nhận ưu đãi Làm việc tại nhà của Amazon WorkSpaces trong tháng 6 hoặc tháng 7, bạn sẽ được tự động đăng ký ưu đãi Lực lượng lao động linh hoạt sau ngày 31 tháng 7 năm 2021. Ưu đãi này sẽ lần lượt hết hạn vào tháng 8 và tháng 9 để bảo đảm ba tháng thanh toán đầu tiên của bạn với Amazon WorkSpaces.
 • Ưu đãi này có thể không được kết hợp với bất kỳ chương trình giảm giá AWS hoặc quyền lợi giấy phép linh hoạt nào khác.
 • Ưu đãi này chỉ hợp lệ cho WorkSpaces chạy ở chế độ Tự động dừng. Bạn sẽ bị tính giá tiêu chuẩn khi sử dụng Amazon WorkSpaces chạy ở chế độ Luôn bật.
 • Ưu đãi này chỉ hợp lệ cho các Gói cơ bản. Bạn sẽ bị tính giá tiêu chuẩn khi sử dụng Amazon WorkSpaces được khởi chạy với các Gói ứng dụng bổ sung.
 • Ưu đãi này chỉ hợp lệ khi sử dụng trong các khu vực AWS hiện đang có sẵn Bậc miễn phí của Amazon WorkSpaces. 
 • Ưu đãi này không bao gồm các tài khoản AWS được quản lý bởi tài khoản thanh toán gốc đã có hóa đơn Amazon WorkSpaces trước đó.
 • Chúng tôi có thể chấm dứt ưu đãi này bất cứ lúc nào.

Giá học tập

Khi sử dụng Amazon WorkSpaces, Qualified Educational User (Người dùng đủ điều kiện truy cập nền tảng Giáo dục) của Microsoft Windows sẽ được áp dụng mức giá liên quan đến hoạt động Học tập. Với lựa chọn này, các tổ chức giáo dục có thể tiết kiệm 3.52 USD mỗi người dùng mỗi tháng, tức là 0.03 USD mỗi người dùng mỗi giờ bằng cách tận dụng các ưu đãi giảm giá giấy phép từ Microsoft. Nếu bạn đủ điều kiện nhận chiết khấu thì có thể tận dụng nó dựa trên Điều khoản và văn bản cấp phép của Microsoft. Nếu bạn cho rằng mình có thể đủ điều kiện nhận ưu đãi, vui lòng điền đầy đủ thông tin cho trường hợp tại đây.  Chọn Về việc: Hỗ trợ tài khoản và tính phí, Dịch vụ: Tính phí, Loại: Đủ điều kiện với tư cách tổ chức Giáo dục và điền thông tin yêu cầu. Chúng tôi sẽ xem xét thông tin của bạn và phối hợp cùng bạn để giảm chi phí cho bạn.

Giá Amazon WorkSpaces

 • Tùy chọn gói Linux
 • Tùy chọn gói Windows
 • Tùy chọn gói Windows – Sử dụng bản quyền riêng của bạn (BYOL) *
 • Tùy chọn gói Linux
 • Tùy chọn gói Windows
 • Mỗi Tùy chọn gói Windows gồm một Giấy phép truy cập của người đăng ký (SAL) cho Dịch vụ máy tính từ xa (RDS) của Microsoft cho mỗi Vùng làm việc

 • Tùy chọn gói Windows – Sử dụng bản quyền riêng của bạn (BYOL) *

* Phải đủ điều kiện Chuyển giấy phép. Để biết thêm thông tin về BYOL, hãy truy cập trang này.

Lưu ý:

 • Chỉ mức phí tháng đầu tiên được tính theo tỷ lệ tương ứng, mức phí của các tháng tiếp theo được tính tròn tháng.
 • Tiền phí tính theo giờ bao gồm một khoản phí giờ được tính khi Amazon WorkSpaces của bạn đang chạy và một khoản phí tháng cố định để chi trả phí tổn cơ sở hạ tầng. Với cách tính theo giờ, Amazon WorkSpaces không được sử dụng sẽ tự động dừng sau một khoảng thời gian không hoạt động quy định và tiền phí giờ bị tạm dừng tính.
 • Giá Amazon WorkSpaces bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Simple AD và AD Connector (nếu áp dụng). Giá này không bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Microsoft AD. Thông tin chi tiết về giá AWS Directory Services có tại đây.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Các câu hỏi thường gặp về Amazon WorkSpaces.

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá thêm các tài nguyên Amazon WorkSpaces

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon WorkSpaces
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi