Với Amazon WorkSpaces, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Bạn sẽ được tính tiền theo loại gói và số lượng Amazon WorkSpaces bạn khởi chạy. Bạn sẽ không phải cam kết trả trước và có thể xóa WorkSpaces vào bất kỳ thời điểm nào.

Lựa chọn tính tiền theo tháng và theo giờ

Amazon WorkSpaces đem đến cho bạn sự linh hoạt khi được lựa chọn trả tiền theo tháng hoặc theo giờ. Mức phí cho Dịch vụ được áp dụng theo cơ sở hàng tháng. Với cách tính tiền theo tháng, bạn sẽ trả một khoản phí tháng cố định để được sử dụng không giới hạn trong tháng đó, đây là lựa chọn thích hợp nhất với những ai phải sử dụng Amazon WorkSpace toàn thời gian hoặc sử dụng Amazon WorkSpace làm máy tính bàn chính của mình. Nếu Vùng làm việc được khởi chạy sau ngày đầu tiên của tháng thì mức giá tháng cho Vùng làm việc đó sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ cho ngày đầu tiên Vùng làm việc đó được kích hoạt đến hết tháng đó. Nếu Vùng làm việc bị chấm dứt trước ngày cuối tháng thì mức phí tháng vẫn sẽ được áp dụng.

Với cách tính theo giờ, bạn sẽ trả một khoản phí tháng nhỏ cố định theo Vùng làm việc để chi trả các chi phí cơ sở hạ tầng và dung lượng, cùng mức giá theo giờ thấp cho mỗi giờ sử dụng Vùng làm việc trong tháng đó. Cách tính theo giờ thích hợp nhất khi Amazon WorkSpaces được sử dụng trung bình chưa đến đủ một ngày làm việc hoặc chỉ vài ngày trong một tháng, khiến cách tính này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người làm việc bán thời gian, làm việc chung, làm việc phải di chuyển nhiều, các dự án ngắn hạn, đào tạo doanh nghiệp và giáo dục.

Bạn có thể kết hợp cách thanh toán theo giờ và theo tháng trong tài khoản AWS của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể chuyển đổi qua lại giữa các tùy chọn này vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian thanh toán để tối ưu hóa mức chi phí AWS của mình.

 

Trình tối ưu hóa chi phí WorkSpaces

Để giúp khách hàng có các mẫu sử dụng Vùng làm việc không thể đoán trước giám sát việc sử dụng Amazon WorkSpaces của mình và tối ưu hóa chi phí, AWS cung cấp Trình tối ưu hóa chi phí Amazon WorkSpaces, một giải pháp phân tích tất cả dữ liệu sử dụng Vùng làm việc của bạn và tự động chuyển đổi Vùng làm việc thành tùy chọn thanh toán hiệu quả nhất (hàng giờ hoặc hàng tháng) tùy thuộc vào cách sử dụng của cá nhân người dùng. Giải pháp này dễ triển khai và sử dụng AWS CloudFormation để tự động cung cấp và định cấu hình các dịch vụ AWS cần thiết. 

Tùy chọn ứng dụng

Amazon WorkSpaces được cung cấp kèm theo một bộ ứng dụng mặc định được sử dụng mà không tốn thêm phụ phí. Bạn có thể chọn các gói ứng dụng Plus, trong đó có các dịch vụ Microsoft Office Professional và Worry–Free Business Security của Trend Micro cho Amazon WorkSpaces của bạn mà không phải trả thêm phụ phí tháng. 

Amazon WorkDocs

Người dùng Amazon WorkSpaces cũng được cấp quyền truy cập Amazon WorkDocs với 50 GB dung lượng lưu trữ mà không phải trả thêm phụ phí. Bạn có thể nâng cấp tùy chọn này để có 1 TB dung lượng lưu trữ mỗi người dùng WorkSpaces, lựa chọn nâng cấp này được áp dụng giảm giá. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Giá Amazon WorkDocs.

Amazon WorkSpaces Application Manager (WAM)

Bạn có thể sử dụng Amazon WAM để triển khai và quản lý các ứng dụng cho Amazon WorkSpaces. Amazon WAM được tính giá tháng theo người dùng và có bậc miễn phí cũng như trả phí. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo bảng giá Amazon WAM.

Bậc miễn phí

Bậc miễn phí của Amazon WorkSpaces cung cấp hai Vùng làm việc theo gói Tiêu chuẩn với ổ đĩa gốc có dung lượng 80 GB và ổ đĩa người dùng có dung lượng 50 GB, chạy ở chế độ Tự động dừng, với tối đa 40 giờ sử dụng kết hợp mỗi tháng trong hai tháng, kể từ khi bạn tạo Vùng làm việc đầu tiên của mình. Thời gian sử dụng được tính khi bạn chủ động sử dụng Vùng làm việc cũng như thời gian cần để dừng sau một khoảng thời gian không hoạt động đã định, theo mặc định là một giờ. Nếu vượt quá giới hạn của Bậc miễn phí, bạn sẽ bị tính tiền theo mức giá giờ tiêu chuẩn của Amazon WorkSpaces cho các tài nguyên bổ sung mà bạn sử dụng. Sau khi hết hai tháng dương lịch, WorkSpaces bạn khởi chạy trong Bậc miễn phí sẽ tự động được xuất hóa đơn theo mức giá giờ được áp dụng.

Giá học tập

Mức giá học tập được áp dụng cho Amazon WorkSpaces dành cho Người dùng học tập đủ điều kiện của Microsoft Windows. Với lựa chọn này, các tổ chức giáo dục có thể tiết kiệm 3.52 USD mỗi người dùng mỗi tháng, tức là 0.03 USD mỗi người dùng mỗi giờ bằng cách tận dụng các ưu đãi giảm giá giấy phép từ Microsoft. Bạn có thể tận dụng ưu đãi giảm giá này nếu đủ điều kiện được áp dụng, căn cứ theo Điều khoản và văn bản cấp phép của Microsoft. Nếu bạn cho rằng mình có thể đủ điều kiện nhận ưu đãi, vui lòng điền đầy đủ thông tin cho trường hợp ở đây.  Chọn Về việc: Hỗ trợ tài khoản và tính phí, Dịch vụ: Tính phí, Loại: Đủ điều kiện với tư cách tổ chức Giáo dục và điền thông tin yêu cầu. Chúng tôi sẽ xem xét thông tin của bạn và phối hợp cùng bạn để giảm chi phí và phí tổn cho bạn.

Giá Amazon WorkSpaces theo Vùng AWS

 • Hoa Kỳ Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
 • Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)
 • Nam Mỹ (Sao Paulo)
 • Châu Âu (Ai-len)
 • Châu Âu (Frankfurt)
 • Châu Âu (London)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)
 • Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)
 • Canada (Miền Trung)
 • AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
 • Hoa Kỳ Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
 • Tùy chọn gói Linux

  Giá trị Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB 21 USD 7.25 USD/tháng + 0.17 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 24 USD 9.75 USD/tháng + 0.17 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 27 USD 13 USD/tháng + 0.17 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 32 USD 19 USD/tháng + 0.17 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB 29 USD 7.25 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 31 USD 9.75 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 34 USD 13 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 40 USD 19 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
           
  Hiệu năng Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB 41 USD 7.25 USD/tháng + 0.43 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 43 USD 9.75 USD/tháng + 0.43 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 46 USD 13 USD/tháng + 0.43 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 52 USD 19 USD/tháng + 0.43 USD/giờ
           
  Power Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB 66 USD 7.25 USD/tháng + 0.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 68 USD 9.75 USD/tháng + 0.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 70 USD 13 USD/tháng + 0.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 74 USD 19 USD/tháng + 0,64 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 123 USD 7.25 USD/tháng + 1.49 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 126 USD 9.75 USD/tháng + 1.49 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 130 USD 13 USD/tháng + 1.49 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 136 USD 19 USD/tháng + 1,49 USD/giờ
  Dung lượng lưu trữ thêm   0,1 USD/GB  

   

  Tùy chọn gói Windows

  Giá trị Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB 25 USD 7.25 USD/tháng + 0.22 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 28 USD 9.75 USD/tháng + 0.22 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 31 USD 13 USD/tháng + 0.22 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 36 USD 19 USD/tháng + 0.22 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB 33 USD 7.25 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 35 USD 9.75 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 38 USD 13 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 44 USD 19 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
           
  Hiệu năng Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB 45 USD 7.25 USD/tháng + 0.47 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 47 USD 9.75 USD/tháng + 0.47 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 50 USD 13 USD/tháng + 0.47 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 56 USD 19 USD/tháng + 0.47 USD/giờ
           
  Power Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB 70 USD 7.25 USD/tháng + 0.68 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 72 USD 9.75 USD/tháng + 0.68 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 74 USD 13 USD/tháng + 0.68 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 78 USD 19 USD/tháng + 0,68 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 127 USD 7.25 USD/tháng + 1.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 130 USD 9.75 USD/tháng + 1.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 134 USD 13 USD/tháng + 1.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 140 USD 19 USD/tháng + 1,53 USD/giờ
           
  Đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  8 vCPU, 15 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 4 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 735 USD 22 USD/tháng + 1,75 USD/giờ
           
  Siêu đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  16 vCPU, 122 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 8 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 999 USD 66 USD/tháng + 11.62 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm     0,1 USD/GB  

   

  Tùy chọn gói Windows – Sử dụng bản quyền riêng của bạn (BYOL) *

  Giá trị Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB 21 USD 7.25 USD/tháng + 0.17 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 24 USD 9.75 USD/tháng + 0.17 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 27 USD 13 USD/tháng + 0.17 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 32 USD 19 USD/tháng + 0.17 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB 29 USD 7.25 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 31 USD 9.75 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 34 USD 13 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 40 USD 19 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
           
  Hiệu năng Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB 41 USD 7.25 USD/tháng + 0.43 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 43 USD 9.75 USD/tháng + 0.43 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 46 USD 13 USD/tháng + 0.43 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 52 USD 19 USD/tháng + 0.43 USD/giờ
           
  Power Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB 66 USD 7.25 USD/tháng + 0.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 68 USD 9.75 USD/tháng + 0.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 70 USD 13 USD/tháng + 0.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 74 USD 19 USD/tháng + 0,64 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 123 USD 7.25 USD/tháng + 1.49 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 126 USD 9.75 USD/tháng + 1.49 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 130 USD 13 USD/tháng + 1.49 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 136 USD 19 USD/tháng + 1,49 USD/giờ
           
  Đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  8 vCPU, 15 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 4 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 731 USD ---
           
  Siêu đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  16 vCPU, 122 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 8 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 995 USD 66 USD/tháng + 11.57 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm     0,1 USD/GB  

  Tùy chọn ứng dụng

   

  Gói ứng dụng

  Ứng dụng

  Giá phụ phí tháng

  Gói ứng dụng mặc định Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Không có phụ phí
  Gói ứng dụng Plus Microsoft Office Professional, Worry-Free Business Security Services của Trend Micro, Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Thêm 15 USD mỗi tháng

   

  * Phải đủ điều kiện Chuyển giấy phép. Để biết thêm thông tin về BYOL, hãy truy cập trang này.

  Lưu ý:

  • Chỉ mức phí tháng đầu tiên được tính theo tỷ lệ tương ứng, mức phí của các tháng tiếp theo được tính tròn tháng.
  • Tiền phí tính theo giờ bao gồm một khoản phí giờ được tính khi Amazon WorkSpaces của bạn đang chạy và một khoản phí tháng cố định để chi trả phí tổn cơ sở hạ tầng. Với cách tính theo giờ, Amazon WorkSpaces không được sử dụng sẽ tự động dừng sau một khoảng thời gian không hoạt động quy định và tiền phí giờ bị tạm dừng tính.
  • Giá Amazon WorkSpaces bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Simple AD và AD Connector (nếu áp dụng). Giá này không bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Microsoft AD. Thông tin chi tiết về giá AWS Directory Services có tại đây.

  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Các câu hỏi thường gặp về Amazon WorkSpaces.

 • Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)
 • Tùy chọn gói Linux

  Giá trị Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB 21 USD 7.25 USD/tháng + 0.17 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 24 USD 9.75 USD/tháng + 0.17 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 27 USD 13 USD/tháng + 0.17 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 32 USD 19 USD/tháng + 0.17 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB 29 USD 7.25 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 31 USD 9.75 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 34 USD 13 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 40 USD 19 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
           
  Hiệu năng Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB 41 USD 7.25 USD/tháng + 0.43 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 43 USD 9.75 USD/tháng + 0.43 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 46 USD 13 USD/tháng + 0.43 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 52 USD 19 USD/tháng + 0.43 USD/giờ
           
  Power Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB 66 USD 7.25 USD/tháng + 0.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 68 USD 9.75 USD/tháng + 0.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 70 USD 13 USD/tháng + 0.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 74 USD 19 USD/tháng + 0,64 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 123 USD 7.25 USD/tháng + 1.49 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 126 USD 9.75 USD/tháng + 1.49 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 130 USD 13.00 USD/tháng + 1.49 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 136 USD 19.00 USD/tháng + 1.49 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm     0,1 USD/GB  

   

  Tùy chọn gói Windows

  Giá trị Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB 25 USD 7.25 USD/tháng + 0.22 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 28 USD 9.75 USD/tháng + 0.22 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 31 USD 13 USD/tháng + 0.22 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 36 USD 19 USD/tháng + 0.22 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB 33 USD 7.25 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 35 USD 9.75 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 38 USD 13 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 44 USD 19 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
           
  Hiệu năng Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB 45 USD 7.25 USD/tháng + 0.47 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 47 USD 9.75 USD/tháng + 0.47 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 50 USD 13 USD/tháng + 0.47 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 56 USD 19 USD/tháng + 0.47 USD/giờ
           
  Power Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB 70 USD 7.25 USD/tháng + 0.68 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 72 USD 9.75 USD/tháng + 0.68 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 74 USD 13 USD/tháng + 0.68 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 78 USD 19 USD/tháng + 0,68 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 127 USD 7.25 USD/tháng + 1.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 130 USD 9.75 USD/tháng + 1.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 134 USD 13.00 USD/tháng + 1.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 140 USD 19.00 USD/tháng + 1.53 USD/giờ
           
  Đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  8 vCPU, 15 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 4 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 735 USD 22 USD/tháng + 1,75 USD/giờ
           
  Siêu đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  16 vCPU, 122 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 8 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 999 USD 66 USD/tháng + 11.62 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm     0,1 USD/GB  

   

  Tùy chọn gói Windows – Sử dụng bản quyền riêng của bạn (BYOL) *

  Giá trị Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB 21 USD 7.25 USD/tháng + 0.17 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 24 USD 9.75 USD/tháng + 0.17 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 27 USD 13 USD/tháng + 0.17 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 32 USD 19 USD/tháng + 0.17 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB 29 USD 7.25 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 31 USD 9.75 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 34 USD 13 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 40 USD 19 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
           
  Hiệu năng Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB 41 USD 7.25 USD/tháng + 0.43 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 43 USD 9.75 USD/tháng + 0.43 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 46 USD 13 USD/tháng + 0.43 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 52 USD 19 USD/tháng + 0.43 USD/giờ
           
  Power Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB 66 USD 7.25 USD/tháng + 0.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 68 USD 9.75 USD/tháng + 0.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 70 USD 13 USD/tháng + 0.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 74 USD 19 USD/tháng + 0,64 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 123 USD 7.25 USD/tháng + 1.49 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 126 USD 9.75 USD/tháng + 1.49 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 130 USD 13 USD/tháng + 1.49 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 136 USD 19 USD/tháng + 1,49 USD/giờ
           
  Đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  8 vCPU, 15 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 4 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 731 USD ---
           
  Siêu đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  16 vCPU, 122 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 8 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 995 USD 66 USD/tháng + 11.57 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm     0,1 USD/GB  

   

  Tùy chọn ứng dụng

  Gói ứng dụng

  Ứng dụng

  Giá phụ phí tháng

  Gói ứng dụng mặc định Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Không có phụ phí
  Gói ứng dụng Plus Microsoft Office Professional, Worry-Free Business Security Services của Trend Micro, Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Thêm 15 USD mỗi tháng

  * Phải đủ điều kiện Chuyển giấy phép. Để biết thêm thông tin về BYOL, hãy truy cập trang này.

  Lưu ý:

  • Chỉ mức phí tháng đầu tiên được tính theo tỷ lệ tương ứng, mức phí của các tháng tiếp theo được tính tròn tháng.
  • Tiền phí tính theo giờ bao gồm một khoản phí giờ được tính khi Amazon WorkSpaces của bạn đang chạy và một khoản phí tháng cố định để chi trả phí tổn cơ sở hạ tầng. Với cách tính theo giờ, Amazon WorkSpaces không được sử dụng sẽ tự động dừng sau một khoảng thời gian không hoạt động quy định và tiền phí giờ bị tạm dừng tính.
  • Giá Amazon WorkSpaces bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Simple AD và AD Connector (nếu áp dụng). Giá này không bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Microsoft AD. Thông tin chi tiết về giá AWS Directory Services có tại đây.

  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Các câu hỏi thường gặp về Amazon WorkSpaces.

 • Nam Mỹ (Sao Paulo)
 • Tùy chọn gói Linux

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  34 USD 10 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 39 USD 14 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 45 USD 21 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 56 USD 31 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  47 USD 10 USD/tháng + 0.45 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 52 USD 14 USD/tháng + 0.45 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 58 USD 21 USD/tháng + 0.45 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 70 USD 31 USD/tháng + 0.45 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  75 USD 10 USD/tháng + 0.81 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 78 USD 14 USD/tháng + 0.81 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 82 USD 21 USD/tháng + 0.81 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 92 USD 31 USD/tháng + 0.81 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  127 USD 10 USD/tháng + 1.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 130 USD 14 USD/tháng + 1.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 136 USD 21 USD/tháng + 1.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 144 USD 31 USD/tháng + 1,25 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 248 USD 10 USD/tháng + 2.94 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 256 USD 14 USD/tháng + 2.94 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 266 USD 21 USD/tháng + 2.94 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 282 USD 31 USD/tháng + 2.94 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0.19 USD/GB  

  Tùy chọn gói Windows

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  38 USD 10 USD/tháng + 0.35 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 43 USD 14 USD/tháng + 0.35 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 49 USD 21 USD/tháng + 0.35 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 60 USD 31 USD/tháng + 0.35 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  51 USD 10 USD/tháng + 0.5 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 56 USD 14 USD/tháng + 0.5 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 62 USD 21 USD/tháng + 0.5 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 74 USD 31 USD/tháng + 0.5 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  79 USD 10 USD/tháng + 0.86 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 82 USD 14 USD/tháng + 0.86 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 86 USD 21 USD/tháng + 0.86 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 96 USD 31 USD/tháng + 0.86 USD/giờ
           
  Power Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  4 vCPU, 32 GiB bộ nhớ 80 GB 10 GB 131 USD 10 USD/tháng + 1,3 USD/giờ
  4 vCPU, 32 GiB bộ nhớ 80 GB 50 GB 134 USD 14 USD/tháng + 1,3 USD/giờ
  4 vCPU, 32 GiB bộ nhớ 80 GB 100 GB 140 USD 21 USD/tháng + 1,3 USD/giờ
  4 vCPU, 32 GiB bộ nhớ 175 GB 100 GB 148 USD 31 USD/tháng + 1,3 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 252 USD 10 USD/tháng + 2.98 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 260 USD 14 USD/tháng + 2.98 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 270 USD 21 USD/tháng + 2.98 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 286 USD 31 USD/tháng + 2.98 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0.19 USD/GB  

  Tùy chọn gói Windows – Sử dụng bản quyền riêng của bạn (BYOL) *

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  34 USD 10 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 39 USD 14 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 45 USD 21 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 56 USD 31 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  47 USD 10 USD/tháng + 0.45 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 52 USD 14 USD/tháng + 0.45 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 58 USD 21 USD/tháng + 0.45 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 70 USD 31 USD/tháng + 0.45 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  75 USD 10 USD/tháng + 0.81 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 78 USD 14 USD/tháng + 0.81 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 82 USD 21 USD/tháng + 0.81 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 92 USD 31 USD/tháng + 0.81 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  127 USD 10 USD/tháng + 1.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 130 USD 14 USD/tháng + 1.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 136 USD 21 USD/tháng + 1.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 144 USD 31 USD/tháng + 1,25 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 248 USD 10 USD/tháng + 2.94 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 256 USD 14 USD/tháng + 2.94 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 266 USD 21 USD/tháng + 2.94 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 282 USD 31 USD/tháng + 2.94 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0.19 USD/GB  

  Tùy chọn ứng dụng

  Gói ứng dụng

  Ứng dụng

  Giá phụ phí tháng

  Gói ứng dụng mặc định Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Không có phụ phí
  Gói ứng dụng Plus Microsoft Office Professional, Worry-Free Business Security Services của Trend Micro, Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Thêm 15 USD mỗi tháng

  * Phải đủ điều kiện Chuyển giấy phép. Để biết thêm thông tin về BYOL, hãy truy cập trang này.

  Lưu ý:

  • Chỉ mức phí tháng đầu tiên được tính theo tỷ lệ tương ứng, mức phí của các tháng tiếp theo được tính tròn tháng.
  • Tiền phí tính theo giờ bao gồm một khoản phí giờ được tính khi Amazon WorkSpaces của bạn đang chạy và một khoản phí tháng cố định để chi trả phí tổn cơ sở hạ tầng. Với cách tính theo giờ, Amazon WorkSpaces không được sử dụng sẽ tự động dừng sau một khoảng thời gian không hoạt động quy định và tiền phí giờ bị tạm dừng tính.
  • Giá Amazon WorkSpaces bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Simple AD và AD Connector (nếu áp dụng). Giá này không bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Microsoft AD. Thông tin chi tiết về giá AWS Directory Services có tại đây.

  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Các câu hỏi thường gặp về Amazon WorkSpaces.

 • Châu Âu (Ai-len)
 • Tùy chọn gói Linux

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  23 USD 8 USD/tháng + 0.18 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 28 USD 11 USD/tháng + 0.18 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 31 USD 13 USD/tháng + 0.18 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 34 USD 19 USD/tháng + 0.18 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  30 USD 8 USD/tháng + 0.27 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 33 USD 11 USD/tháng + 0.27 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 38 USD 13 USD/tháng + 0.27 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 44 USD 19 USD/tháng + 0.27 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  44 USD 8 USD/tháng + 0.48 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 46 USD 11 USD/tháng + 0.48 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 50 USD 13 USD/tháng + 0.48 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 57 USD 19 USD/tháng + 0.48 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  70 USD 8 USD/tháng + 0.7 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 72 USD 11 USD/tháng + 0.7 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 74 USD 13 USD/tháng + 0.7 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 78 USD 19 USD/tháng + 0,7 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 123 USD 8 USD/tháng + 1.49 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 126 USD 11 USD/tháng + 1.49 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 130 USD 13 USD/tháng + 1.49 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 137 USD 19 USD/tháng + 1,49 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0,11 USD/GB  

  Tùy chọn gói Windows

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  27 USD 8 USD/tháng + 0.23 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 32 USD 11 USD/tháng + 0.23 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 35 USD 13 USD/tháng + 0.23 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 38 USD 19 USD/tháng + 0.23 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  34 USD 8 USD/tháng + 0.32 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 37 USD 11 USD/tháng + 0.32 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 42 USD 13 USD/tháng + 0.32 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 48 USD 19 USD/tháng + 0.32 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  48 USD 8 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 50 USD 11 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 54 USD 13 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 61 USD 19 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
           
  Sử dụng thường xuyên

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  74 USD 8 USD/tháng + 0.74 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 76 USD 11 USD/tháng + 0.74 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 78 USD 13 USD/tháng + 0.74 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 82 USD 19 USD/tháng + 0,74 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 127 USD 8 USD/tháng + 1.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 130 USD 11 USD/tháng + 1.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 134 USD 13 USD/tháng + 1.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 141 USD 19 USD/tháng + 1,53 USD/giờ
           
  Đồ họa

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ

  8 vCPU, 15 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 4 GiB bộ nhớ video

  100 GB
  100 GB

  735 USD

  23 USD/tháng + 1,97 USD/giờ

   

         
  Siêu đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  16 vCPU, 122 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 8 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 1,000 USD 66 USD/tháng + 11.63 USD/giờ
           

  Dung lượng lưu trữ thêm

     

  0,11 USD/GB

   

  Tùy chọn gói Windows – Sử dụng bản quyền riêng của bạn (BYOL) *

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  23 USD 8 USD/tháng + 0.18 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 28 USD 11 USD/tháng + 0.18 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 31 USD 13 USD/tháng + 0.18 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 34 USD 19 USD/tháng + 0.18 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  30 USD 8 USD/tháng + 0.27 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 33 USD 11 USD/tháng + 0.27 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 38 USD 13 USD/tháng + 0.27 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 44 USD 19 USD/tháng + 0.27 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  44 USD 8 USD/tháng + 0.48 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 46 USD 11 USD/tháng + 0.48 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 50 USD 13 USD/tháng + 0.48 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 57 USD 19 USD/tháng + 0.48 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  70 USD 8 USD/tháng + 0.7 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 72 USD 11 USD/tháng + 0.7 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 74 USD 13 USD/tháng + 0.7 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 78 USD 19 USD/tháng + 0,7 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 123 USD 8 USD/tháng + 1.49 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 126 USD 11 USD/tháng + 1.49 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 130 USD 13 USD/tháng + 1.49 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 137 USD 19 USD/tháng + 1,49 USD/giờ
           
  Đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  8 vCPU, 15 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 4 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 731 USD ---
           
  Siêu đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  16 vCPU, 122 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 8 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 996 USD 66 USD/tháng + 11.58 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0,11 USD/GB  

  Tùy chọn ứng dụng

  Gói ứng dụng

  Ứng dụng

  Giá phụ phí tháng

  Gói ứng dụng mặc định Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Không có phụ phí
  Gói ứng dụng Plus Microsoft Office Professional, Worry-Free Business Security Services của Trend Micro, Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Thêm 15 USD mỗi tháng

  * Phải đủ điều kiện Chuyển giấy phép. Để biết thêm thông tin về BYOL, hãy truy cập trang này.

  Lưu ý:

  • Chỉ mức phí tháng đầu tiên được tính theo tỷ lệ tương ứng, mức phí của các tháng tiếp theo được tính tròn tháng.
  • Tiền phí tính theo giờ bao gồm một khoản phí giờ được tính khi Amazon WorkSpaces của bạn đang chạy và một khoản phí tháng cố định để chi trả phí tổn cơ sở hạ tầng. Với cách tính theo giờ, Amazon WorkSpaces không được sử dụng sẽ tự động dừng sau một khoảng thời gian không hoạt động quy định và tiền phí giờ bị tạm dừng tính.
  • Giá Amazon WorkSpaces bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Simple AD và AD Connector (nếu áp dụng). Giá này không bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Microsoft AD. Thông tin chi tiết về giá AWS Directory Services có tại đây.

  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Các câu hỏi thường gặp về Amazon WorkSpaces.

 • Châu Âu (Frankfurt)
 • Tùy chọn gói Linux

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  25 USD 9 USD/tháng + 0.2 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 28 USD 12 USD/tháng + 0.2 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 33 USD 15 USD/tháng + 0.2 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 38 USD 21 USD/tháng + 0.2 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  33 USD 9 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 36 USD 12 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 44 USD 15 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 48 USD 21 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  49 USD 9 USD/tháng + 0.51 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 52 USD 12 USD/tháng + 0.51 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 54 USD 15 USD/tháng + 0.51 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 60 USD 21 USD/tháng + 0.51 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  81 USD 9 USD/tháng + 0.74 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB 83 USD 12 USD/tháng + 0.74 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 85 USD 15 USD/tháng + 0.74 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 90 USD 21 USD/tháng + 0,74 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 145 USD 9 USD/tháng + 1.66 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 149 USD 12 USD/tháng + 1.66 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 153 USD 15 USD/tháng + 1.66 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 161 USD 21 USD/tháng + 1.66 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0,12 USD/GB  

  Tùy chọn gói Windows

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  29 USD 9 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 32 USD 12 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 37 USD 15 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 42 USD 21 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  37 USD 9 USD/tháng + 0.34 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 40 USD 12 USD/tháng + 0.34 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 48 USD 15 USD/tháng + 0.34 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 52 USD 21 USD/tháng + 0.34 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  53 USD 9 USD/tháng + 0.55 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 56 USD 12 USD/tháng + 0.55 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 58 USD 15 USD/tháng + 0.55 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 64 USD 21 USD/tháng + 0.55 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  85 USD 9 USD/tháng + 0.78 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 87 USD 12 USD/tháng + 0.78 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 89 USD 15 USD/tháng + 0.78 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 94 USD 21 USD/tháng + 0,78 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 149 USD 9 USD/tháng + 1.70 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 153 USD 12 USD/tháng + 1.70 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 157 USD 15 USD/tháng + 1.70 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 165 USD 21 USD/tháng + 1.70 USD/giờ
           
  Đồ họa

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ

  8 vCPU, 15 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 4 GiB bộ nhớ video

  100 GB
  100 GB

  865 USD

  26 USD/tháng + 2,08 USD/giờ
           
  Siêu đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  16 vCPU, 122 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 8 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 1,184 USD 78 USD/tháng + 13.78 USD/giờ

   

     

   

   

  Dung lượng lưu trữ thêm

     

  0,12 USD/GB

   

  Tùy chọn gói Windows – Sử dụng bản quyền riêng của bạn (BYOL) *

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  25 USD 9 USD/tháng + 0.2 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 28 USD 12 USD/tháng + 0.2 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 33 USD 15 USD/tháng + 0.2 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 38 USD 21 USD/tháng + 0.2 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  33 USD 9 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 36 USD 12 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 44 USD 15 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 48 USD 21 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  49 USD 9 USD/tháng + 0.51 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 52 USD 12 USD/tháng + 0.51 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 54 USD 15 USD/tháng + 0.51 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 60 USD 21 USD/tháng + 0.51 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  81 USD 9 USD/tháng + 0.74 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 83 USD 12 USD/tháng + 0.74 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 85 USD 15 USD/tháng + 0.74 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 90 USD 21 USD/tháng + 0,74 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 145 USD 9 USD/tháng + 1.66 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 149 USD 12 USD/tháng + 1.66 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 153 USD 15 USD/tháng + 1.66 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 161 USD 21 USD/tháng + 1.66 USD/giờ
           
  Đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  8 vCPU, 15 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 4 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 861 USD ---
           
  Siêu đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  16 vCPU, 122 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 8 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 1,180 USD 78 USD/tháng + 13.73 USD/giờ
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0,12 USD/GB  

  Tùy chọn ứng dụng

  Gói ứng dụng

  Ứng dụng

  Giá phụ phí tháng

  Gói ứng dụng mặc định Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Không có phụ phí
  Gói ứng dụng Plus Microsoft Office Professional, Worry-Free Business Security Services của Trend Micro, Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Thêm 15 USD mỗi tháng

  * Phải đủ điều kiện Chuyển giấy phép. Để biết thêm thông tin về BYOL, hãy truy cập trang này.

  Lưu ý:

  • Chỉ mức phí tháng đầu tiên được tính theo tỷ lệ tương ứng, mức phí của các tháng tiếp theo được tính tròn tháng.
  • Tiền phí tính theo giờ bao gồm một khoản phí giờ được tính khi Amazon WorkSpaces của bạn đang chạy và một khoản phí tháng cố định để chi trả phí tổn cơ sở hạ tầng. Với cách tính theo giờ, Amazon WorkSpaces không được sử dụng sẽ tự động dừng sau một khoảng thời gian không hoạt động quy định và tiền phí giờ bị tạm dừng tính.
  • Giá Amazon WorkSpaces bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Simple AD và AD Connector (nếu áp dụng). Giá này không bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Microsoft AD. Thông tin chi tiết về giá AWS Directory Services có tại đây.

  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Các câu hỏi thường gặp về Amazon WorkSpaces.

 • Châu Âu (London)
 • Tùy chọn gói Linux

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  29 USD 10 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 35 USD 14 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 41 USD 17 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 52 USD 21 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  38 USD 10 USD/tháng + 0.38 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 43 USD 14 USD/tháng + 0.38 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 49 USD 17 USD/tháng + 0.38 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 61 USD 21 USD/tháng + 0.38 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  60 USD 10 USD/tháng + 0.71 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 63 USD 14 USD/tháng + 0.71 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 67 USD 17 USD/tháng + 0.71 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 76 USD 21 USD/tháng + 0.71 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  91 USD 10 USD/tháng + 1.08 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 94 USD 14 USD/tháng + 1.08 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 100 USD 17 USD/tháng + 1.08 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 108 USD 21 USD/tháng + 1,08 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 144 USD 10 USD/tháng + 1.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 150 USD 14 USD/tháng + 1.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 157 USD 17 USD/tháng + 1.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 168 USD 21 USD/tháng + 1.64 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0,12 USD/GB  

  Tùy chọn gói Windows

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  33 USD 10 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 39 USD 14 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 45 USD 17 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 56 USD 21 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  42 USD 10 USD/tháng + 0.42 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 47 USD 14 USD/tháng + 0.42 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 53 USD 17 USD/tháng + 0.42 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 65 USD 21 USD/tháng + 0.42 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  64 USD 10 USD/tháng + 0.74 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 67 USD 14 USD/tháng + 0.74 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 71 USD 17 USD/tháng + 0.74 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 80 USD 21 USD/tháng + 0.74 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  95 USD 10 USD/tháng + 1.12 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 98 USD 14 USD/tháng + 1.12 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 104 USD 17 USD/tháng + 1.12 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 112 USD 21 USD/tháng + 1,12 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 148 USD 10 USD/tháng + 1.68 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 154 USD 14 USD/tháng + 1.68 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 161 USD 17 USD/tháng + 1.68 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 172 USD 21 USD/tháng + 1.68 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0,12 USD/GB  

  Tùy chọn gói Windows – Sử dụng bản quyền riêng của bạn (BYOL) *

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  29 USD 10 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 35 USD 14 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 41 USD 17 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 52 USD 21 USD/tháng + 0.26 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  38 USD 10 USD/tháng + 0.38 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 43 USD 14 USD/tháng + 0.38 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 49 USD 17 USD/tháng + 0.38 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 61 USD 21 USD/tháng + 0.38 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  60 USD 10 USD/tháng + 0.71 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 63 USD 14 USD/tháng + 0.71 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 67 USD 17 USD/tháng + 0.71 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 76 USD 21 USD/tháng + 0.71 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  91 USD 10 USD/tháng + 1.08 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 94 USD 14 USD/tháng + 1.08 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 100 USD 17 USD/tháng + 1.08 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 108 USD 21 USD/tháng + 1,08 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 144 USD 10 USD/tháng + 1.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 150 USD 14 USD/tháng + 1.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 157 USD 17 USD/tháng + 1.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 168 USD 21 USD/tháng + 1.64 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0,12 USD/GB  

  Tùy chọn ứng dụng

  Gói ứng dụng

  Ứng dụng

  Giá phụ phí tháng

  Gói ứng dụng mặc định Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Không có phụ phí
  Gói ứng dụng Plus Microsoft Office Professional, Worry-Free Business Security Services của Trend Micro, Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Thêm 15 USD mỗi tháng

  * Phải đủ điều kiện Chuyển giấy phép. Để biết thêm thông tin về BYOL, hãy truy cập trang này.

  Lưu ý:

  • Chỉ mức phí tháng đầu tiên được tính theo tỷ lệ tương ứng, mức phí của các tháng tiếp theo được tính tròn tháng.
  • Tiền phí tính theo giờ bao gồm một khoản phí giờ được tính khi Amazon WorkSpaces của bạn đang chạy và một khoản phí tháng cố định để chi trả phí tổn cơ sở hạ tầng. Với cách tính theo giờ, Amazon WorkSpaces không được sử dụng sẽ tự động dừng sau một khoảng thời gian không hoạt động quy định và tiền phí giờ bị tạm dừng tính.
  • Giá Amazon WorkSpaces bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Simple AD và AD Connector (nếu áp dụng). Giá này không bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Microsoft AD. Thông tin chi tiết về giá AWS Directory Services có tại đây.

  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Các câu hỏi thường gặp về Amazon WorkSpaces.

 • Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)
 • Tùy chọn gói Linux

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  29 USD 10 USD/tháng + 0.23 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 33 USD 14 USD/tháng + 0.23 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 37 USD 19 USD/tháng + 0.23 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 45 USD 26 USD/tháng + 0.23 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  38 USD 10 USD/tháng + 0.33 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 41 USD 14 USD/tháng + 0.33 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 46 USD 19 USD/tháng + 0.33 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 52 USD 26 USD/tháng + 0.33 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  52 USD 10 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 55 USD 14 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 58 USD 19 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 66 USD 26 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  99 USD 10 USD/tháng + 0.85 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 101 USD 14 USD/tháng + 0.85 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 104 USD 19 USD/tháng + 0.85 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 108 USD 26 USD/tháng + 0,85 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 147 USD 10 USD/tháng + 1.68 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 150 USD 14 USD/tháng + 1.68 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 154 USD 19 USD/tháng + 1.68 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 161 USD 26 USD/tháng + 1.68 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0,12 USD/GB  

  Tùy chọn gói Windows

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  33 USD 10 USD/tháng + 0.28 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 37 USD 14 USD/tháng + 0.28 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 41 USD 19 USD/tháng + 0.28 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 49 USD 26 USD/tháng + 0.28 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  42 USD 10 USD/tháng + 0.39 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 45 USD 14 USD/tháng + 0.39 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 50 USD 19 USD/tháng + 0.39 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 56 USD 26 USD/tháng + 0.39 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  56 USD 10 USD/tháng + 0.58 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 59 USD 14 USD/tháng + 0.58 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 62 USD 19 USD/tháng + 0.58 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 70 USD 26 USD/tháng + 0.58 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  103 USD 10 USD/tháng + 0.89 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 105 USD 14 USD/tháng + 0.89 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 108 USD 19 USD/tháng + 0.89 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 112 USD 26 USD/tháng + 0,89 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 151 USD 10 USD/tháng + 1.72 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 154 USD 14 USD/tháng + 1.72 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 158 USD 19 USD/tháng + 1.72 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 165 USD 26 USD/tháng + 1.72 USD/giờ
           
  Đồ họa

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ

  8 vCPU, 15 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 4 GiB bộ nhớ video

  100 GB
  100 GB

  884 USD

  30 USD/tháng + 2,41 USD/giờ
           
  Siêu đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  16 vCPU, 122 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 8 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 1,232 USD 81 USD/tháng + 14.34 USD/giờ

   

     

   

   

  Dung lượng lưu trữ thêm

     

  0,12 USD/GB

   

  Tùy chọn gói Windows – Sử dụng bản quyền riêng của bạn (BYOL) *

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  29 USD 10 USD/tháng + 0.23 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 33 USD 14 USD/tháng + 0.23 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 37 USD 19 USD/tháng + 0.23 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 45 USD 26 USD/tháng + 0.23 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  38 USD 10 USD/tháng + 0.33 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 41 USD 14 USD/tháng + 0.33 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 46 USD 19 USD/tháng + 0.33 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 52 USD 26 USD/tháng + 0.33 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  52 USD 10 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 55 USD 14 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 58 USD 19 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 66 USD 26 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  99 USD 10 USD/tháng + 0.85 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 101 USD 14 USD/tháng + 0.85 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 104 USD 19 USD/tháng + 0.85 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 108 USD 26 USD/tháng + 0,85 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 147 USD 10 USD/tháng + 1.68 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 150 USD 14 USD/tháng + 1.68 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 154 USD 19 USD/tháng + 1.68 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 161 USD 26 USD/tháng + 1.68 USD/giờ
           
  Đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  8 vCPU, 15 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 4 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 880 USD ---
           
  Siêu đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  16 vCPU, 122 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 8 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 1,228 USD 81 USD/tháng + 14.29 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0,12 USD/GB  

  Tùy chọn ứng dụng

  Gói ứng dụng

  Ứng dụng

  Giá phụ phí tháng

  Gói ứng dụng mặc định Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Không có phụ phí
  Gói ứng dụng Plus Microsoft Office Professional, Worry-Free Business Security Services của Trend Micro, Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Thêm 15 USD mỗi tháng

  * Phải đủ điều kiện Chuyển giấy phép. Để biết thêm thông tin về BYOL, hãy truy cập trang này.

  Lưu ý:

  • Chỉ mức phí tháng đầu tiên được tính theo tỷ lệ tương ứng, mức phí của các tháng tiếp theo được tính tròn tháng.
  • Tiền phí tính theo giờ bao gồm một khoản phí giờ được tính khi Amazon WorkSpaces của bạn đang chạy và một khoản phí tháng cố định để chi trả phí tổn cơ sở hạ tầng. Với cách tính theo giờ, Amazon WorkSpaces không được sử dụng sẽ tự động dừng sau một khoảng thời gian không hoạt động quy định và tiền phí giờ bị tạm dừng tính.
  • Giá Amazon WorkSpaces bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Simple AD và AD Connector (nếu áp dụng). Giá này không bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Microsoft AD. Thông tin chi tiết về giá AWS Directory Services có tại đây.

  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Các câu hỏi thường gặp về Amazon WorkSpaces.

 • Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)
 • Tùy chọn gói Linux

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  30 USD 10 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 34 USD 14 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 39 USD 19 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 44 USD 26 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  41 USD 10 USD/tháng + 0.36 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 43 USD 14 USD/tháng + 0.36 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 47 USD 19 USD/tháng + 0.36 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 53 USD 26 USD/tháng + 0.36 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  55 USD 10 USD/tháng + 0.56 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 58 USD 14 USD/tháng + 0.56 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 61 USD 19 USD/tháng + 0.56 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 68 USD 26 USD/tháng + 0.56 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  104 USD 10 USD/tháng + 0.85 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 107 USD 14 USD/tháng + 0.85 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 110 USD 19 USD/tháng + 0.85 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 114 USD 26 USD/tháng + 0,85 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 157 USD 10 USD/tháng + 1.80 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 161 USD 14 USD/tháng + 1.80 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 166 USD 19 USD/tháng + 1.80 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 173 USD 26 USD/tháng + 1.80 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0,12 USD/GB  

  Tùy chọn gói Windows

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  34 USD 10 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 38 USD 14 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 43 USD 19 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 48 USD 26 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  45 USD 10 USD/tháng + 0.4 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 47 USD 14 USD/tháng + 0.4 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 51 USD 19 USD/tháng + 0.4 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 57 USD 26 USD/tháng + 0.4 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  59 USD 10 USD/tháng + 0.61 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 62 USD 14 USD/tháng + 0.61 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 65 USD 19 USD/tháng + 0.61 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 72 USD 26 USD/tháng + 0.61 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  108 USD 10 USD/tháng + 0.89 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 111 USD 14 USD/tháng + 0.89 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 114 USD 19 USD/tháng + 0.89 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 118 USD 26 USD/tháng + 0,89 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 161 USD 10 USD/tháng + 1.84 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 165 USD 14 USD/tháng + 1.84 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 170 USD 19 USD/tháng + 1.84 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 177 USD 26 USD/tháng + 1.84 USD/giờ
           
  Đồ họa

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ

  8 vCPU, 15 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 4 GiB bộ nhớ video

  100 GB
  100 GB

  951 USD

  30 USD/tháng + 2,41 USD/giờ

   

     

   

   
  Siêu đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  16 vCPU, 122 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 8 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 1,283 USD 85 USD/tháng + 14.93 USD/giờ
           

  Dung lượng lưu trữ thêm

     

  0,12 USD/GB

   

  Tùy chọn gói Windows – Sử dụng bản quyền riêng của bạn (BYOL) *

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  30 USD 10 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 34 USD 14 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 39 USD 19 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 44 USD 26 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  41 USD 10 USD/tháng + 0.36 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 43 USD 14 USD/tháng + 0.36 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 47 USD 19 USD/tháng + 0.36 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 53 USD 26 USD/tháng + 0.36 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  55 USD 10 USD/tháng + 0.56 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 58 USD 14 USD/tháng + 0.56 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 61 USD 19 USD/tháng + 0.56 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 68 USD 26 USD/tháng + 0.56 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  104 USD 10 USD/tháng + 0.85 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 107 USD 14 USD/tháng + 0.85 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 110 USD 19 USD/tháng + 0.85 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 114 USD 26 USD/tháng + 0,85 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 157 USD 10 USD/tháng + 1.80 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 161 USD 14 USD/tháng + 1.80 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 166 USD 19 USD/tháng + 1.80 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 173 USD 26 USD/tháng + 1.80 USD/giờ
           
  Đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  8 vCPU, 15 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 4 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 947 USD ---
           
  Siêu đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  16 vCPU, 122 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 8 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 1,279 USD 85 USD/tháng + 14.88 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0,12 USD/GB  

  Tùy chọn ứng dụng

  Gói ứng dụng

  Ứng dụng

  Giá phụ phí tháng

  Gói ứng dụng mặc định Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Không có phụ phí
  Gói ứng dụng Plus Microsoft Office Professional, Worry-Free Business Security Services của Trend Micro, Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Thêm 15 USD mỗi tháng

  * Phải đủ điều kiện Chuyển giấy phép. Để biết thêm thông tin về BYOL, hãy truy cập trang này.

  Lưu ý:

  • Chỉ mức phí tháng đầu tiên được tính theo tỷ lệ tương ứng, mức phí của các tháng tiếp theo được tính tròn tháng.
  • Tiền phí tính theo giờ bao gồm một khoản phí giờ được tính khi Amazon WorkSpaces của bạn đang chạy và một khoản phí tháng cố định để chi trả phí tổn cơ sở hạ tầng. Với cách tính theo giờ, Amazon WorkSpaces không được sử dụng sẽ tự động dừng sau một khoảng thời gian không hoạt động quy định và tiền phí giờ bị tạm dừng tính.
  • Giá Amazon WorkSpaces bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Simple AD và AD Connector (nếu áp dụng). Giá này không bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Microsoft AD. Thông tin chi tiết về giá AWS Directory Services có tại đây.

  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Các câu hỏi thường gặp về Amazon WorkSpaces.

 • Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)
 • Tùy chọn gói Linux

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  30 USD 10 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 35 USD 14 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 38 USD 19 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 44 USD 26 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  43 USD 10 USD/tháng + 0.38 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 45 USD 14 USD/tháng + 0.38 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 49 USD 19 USD/tháng + 0.38 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 55 USD 26 USD/tháng + 0.38 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  57 USD 10 USD/tháng + 0.59 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 60 USD 14 USD/tháng + 0.59 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 64 USD 19 USD/tháng + 0.59 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 72 USD 26 USD/tháng + 0.59 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  112 USD 10 USD/tháng + 0.95 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 114 USD 14 USD/tháng + 0.95 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 116 USD 19 USD/tháng + 0.95 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 120 USD 26 USD/tháng + 0,95 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 167 USD 10 USD/tháng + 1.93 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 171 USD 14 USD/tháng + 1.93 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 175 USD 19 USD/tháng + 1.93 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 182 USD 26 USD/tháng + 1.93 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0,12 USD/GB  

  Tùy chọn gói Windows

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  34 USD 10 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 39 USD 14 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 42 USD 19 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 48 USD 26 USD/tháng + 0.3 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  47 USD 10 USD/tháng + 0.42 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 49 USD 14 USD/tháng + 0.42 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 53 USD 19 USD/tháng + 0.42 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 59 USD 26 USD/tháng + 0.42 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  61 USD 10 USD/tháng + 0.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 64 USD 14 USD/tháng + 0.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 68 USD 19 USD/tháng + 0,64 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 76 USD 26 USD/tháng + 0.64 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  116 USD 10 USD/tháng + 0.99 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 118 USD 14 USD/tháng + 0.99 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 120 USD 19 USD/tháng + 0.99 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 124 USD 26 USD/tháng + 0,99 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 171 USD 10 USD/tháng + 1.97 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 175 USD 14 USD/tháng + 1.97 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 179 USD 19 USD/tháng + 1.97 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 186 USD 26 USD/tháng + 1.97 USD/giờ
           
  Đồ họa

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ

  8 vCPU, 15 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 4 GiB bộ nhớ video

  100 GB
  100 GB

  991 USD

  30 USD/tháng + 2,63 USD/giờ

   

     

   

   
  Siêu đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  16 vCPU, 122 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 8 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 1,350 USD 90 USD/tháng + 15.70 USD/giờ
           

  Dung lượng lưu trữ thêm

     

  0,12 USD/GB

   

  Tùy chọn gói Windows – Sử dụng bản quyền riêng của bạn (BYOL) *

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  30 USD 10 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 35 USD 14 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 38 USD 19 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 44 USD 26 USD/tháng + 0.25 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  43 USD 10 USD/tháng + 0.38 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 45 USD 14 USD/tháng + 0.38 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 49 USD 19 USD/tháng + 0.38 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 55 USD 26 USD/tháng + 0.38 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  57 USD 10 USD/tháng + 0.59 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 60 USD 14 USD/tháng + 0.59 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 64 USD 19 USD/tháng + 0.59 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 72 USD 26 USD/tháng + 0.59 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  112 USD 10 USD/tháng + 0.95 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 114 USD 14 USD/tháng + 0.95 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 116 USD 19 USD/tháng + 0.95 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 120 USD 26 USD/tháng + 0,95 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 167 USD 10 USD/tháng + 1.93 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 171 USD 14 USD/tháng + 1.93 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 175 USD 19 USD/tháng + 1.93 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 182 USD 26 USD/tháng + 1.93 USD/giờ
           
  Đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  8 vCPU, 15 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 4 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 987 USD ---
           
  Siêu đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  16 vCPU, 122 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 8 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 1,346 USD 90 USD/tháng + 15.65 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0,12 USD/GB  

  Tùy chọn ứng dụng

   

   

  Gói ứng dụng

  Ứng dụng

  Giá phụ phí tháng

  Gói ứng dụng mặc định Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Không có phụ phí
  Gói ứng dụng Plus Microsoft Office Professional, Worry-Free Business Security Services của Trend Micro, Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Thêm 15 USD mỗi tháng

   

   

   

  * Phải đủ điều kiện Chuyển giấy phép. Để biết thêm thông tin về BYOL, hãy truy cập trang này.

  Lưu ý:

  • Chỉ mức phí tháng đầu tiên được tính theo tỷ lệ tương ứng, mức phí của các tháng tiếp theo được tính tròn tháng.
  • Tiền phí tính theo giờ bao gồm một khoản phí giờ được tính khi Amazon WorkSpaces của bạn đang chạy và một khoản phí tháng cố định để chi trả phí tổn cơ sở hạ tầng. Với cách tính theo giờ, Amazon WorkSpaces không được sử dụng sẽ tự động dừng sau một khoảng thời gian không hoạt động quy định và tiền phí giờ bị tạm dừng tính.
  • Giá Amazon WorkSpaces bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Simple AD và AD Connector (nếu áp dụng). Giá này không bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Microsoft AD. Thông tin chi tiết về giá AWS Directory Services có tại đây.

  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Các câu hỏi thường gặp về Amazon WorkSpaces.

 • Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)
 • Tùy chọn gói Linux

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  26 USD 10 USD/tháng + 0.19 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 30 USD 14 USD/tháng + 0.19 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 35 USD 19 USD/tháng + 0.19 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 41 USD 26 USD/tháng + 0.19 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  36 USD 10 USD/tháng + 0.32 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 39 USD 14 USD/tháng + 0.32 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 44 USD 19 USD/tháng + 0.32 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 52 USD 26 USD/tháng + 0.32 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  51 USD 10 USD/tháng + 0.55 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 56 USD 14 USD/tháng + 0.55 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 61 USD 19 USD/tháng + 0.55 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 68 USD 26 USD/tháng + 0.55 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  82 USD 10 USD/tháng + 0.82 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 86 USD 14 USD/tháng + 0.82 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 89 USD 19 USD/tháng + 0.82 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 94 USD 26 USD/tháng + 0,82 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 143 USD 10 USD/tháng + 1.63 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 148 USD 14 USD/tháng + 1.63 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 153 USD 19 USD/tháng + 1.63 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 161 USD 26 USD/tháng + 1.63 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0.114 USD/GB  

  Tùy chọn gói Windows

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  30 USD 10 USD/tháng + 0.23 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 34 USD 14 USD/tháng + 0.23 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 39 USD 19 USD/tháng + 0.23 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 45 USD 26 USD/tháng + 0.23 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  40 USD 10 USD/tháng + 0.36 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 43 USD 14 USD/tháng + 0.36 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 48 USD 19 USD/tháng + 0.36 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 56 USD 26 USD/tháng + 0.36 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  55 USD 10 USD/tháng + 0.59 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 60 USD 14 USD/tháng + 0.59 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 65 USD 19 USD/tháng + 0.59 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 72 USD 26 USD/tháng + 0.59 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  86 USD 10 USD/tháng + 0.86 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 90 USD 14 USD/tháng + 0.86 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 93 USD 19 USD/tháng + 0.86 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 98 USD 26 USD/tháng + 0,86 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 147 USD 10 USD/tháng + 1.67 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 152 USD 14 USD/tháng + 1.67 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 157 USD 19 USD/tháng + 1.67 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 165 USD 26 USD/tháng + 1.67 USD/giờ
           

  Dung lượng lưu trữ thêm

     

  0.114 USD/GB

   

  Tùy chọn gói Windows – Sử dụng bản quyền riêng của bạn (BYOL) *

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  26 USD 10 USD/tháng + 0.19 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 30 USD 14 USD/tháng + 0.19 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 35 USD 19 USD/tháng + 0.19 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 41 USD 26 USD/tháng + 0.19 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  36 USD 10 USD/tháng + 0.32 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 39 USD 14 USD/tháng + 0.32 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 44 USD 19 USD/tháng + 0.32 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 52 USD 26 USD/tháng + 0.32 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  51 USD 10 USD/tháng + 0.55 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 56 USD 14 USD/tháng + 0.55 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 61 USD 19 USD/tháng + 0.55 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 68 USD 26 USD/tháng + 0.55 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  82 USD 10 USD/tháng + 0.82 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 86 USD 14 USD/tháng + 0.82 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 89 USD 19 USD/tháng + 0.82 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 94 USD 26 USD/tháng + 0,82 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 143 USD 10 USD/tháng + 1.63 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 148 USD 14 USD/tháng + 1.63 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 153 USD 19 USD/tháng + 1.63 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 161 USD 26 USD/tháng + 1.63 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0.114 USD/GB  

  Tùy chọn ứng dụng

  Gói ứng dụng

  Ứng dụng

  Giá phụ phí tháng

  Gói ứng dụng mặc định Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Không có phụ phí
  Gói ứng dụng Plus Microsoft Office Professional, Worry-Free Business Security Services của Trend Micro, Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Thêm 15 USD mỗi tháng

  * Phải đủ điều kiện Chuyển giấy phép. Để biết thêm thông tin về BYOL, hãy truy cập trang này.

  Lưu ý:

  • Chỉ mức phí tháng đầu tiên được tính theo tỷ lệ tương ứng, mức phí của các tháng tiếp theo được tính tròn tháng.
  • Tiền phí tính theo giờ bao gồm một khoản phí giờ được tính khi Amazon WorkSpaces của bạn đang chạy và một khoản phí tháng cố định để chi trả phí tổn cơ sở hạ tầng. Với cách tính theo giờ, Amazon WorkSpaces không được sử dụng sẽ tự động dừng sau một khoảng thời gian không hoạt động quy định và tiền phí giờ bị tạm dừng tính.
  • Giá Amazon WorkSpaces bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Simple AD và AD Connector (nếu áp dụng). Giá này không bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Microsoft AD. Thông tin chi tiết về giá AWS Directory Services có tại đây.

  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Các câu hỏi thường gặp về Amazon WorkSpaces.

 • Canada (Miền Trung)
 • Tùy chọn gói Linux

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  23 USD 8 USD/tháng + 0.2 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 27 USD 12 USD/tháng + 0.2 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 32 USD 16 USD/tháng + 0.2 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 37 USD 23 USD/tháng + 0.2 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  32 USD 8 USD/tháng + 0.31 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB

  50 GB

  36 USD 12 USD/tháng + 0.31 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 40 USD 16 USD/tháng + 0.31 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 47 USD 23 USD/tháng + 0.31 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  44 USD 8 USD/tháng + 0.51 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 49 USD 12 USD/tháng + 0.51 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 53 USD 16 USD/tháng + 0.51 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 60 USD 23 USD/tháng + 0.51 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  73 USD 8 USD/tháng + 0.76 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 76 USD 12 USD/tháng + 0.76 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 80 USD 16 USD/tháng + 0.76 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 84 USD 23 USD/tháng + 0,76 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 142 USD 8 USD/tháng + 1.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 147 USD 12 USD/tháng + 1.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 153 USD 16 USD/tháng + 1.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 165 USD 23 USD/tháng + 1.64 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0,11 USD/GB  

  Tùy chọn gói Windows

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  27 USD 8 USD/tháng + 0.24 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 31 USD 12 USD/tháng + 0.24 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 36 USD 16 USD/tháng + 0.24 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 41 USD 23 USD/tháng + 0.24 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  36 USD 8 USD/tháng + 0.35 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 40 USD 12 USD/tháng + 0.35 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 44 USD 16 USD/tháng + 0.35 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 51 USD 23 USD/tháng + 0.35 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  48 USD 8 USD/tháng + 0.54 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 53 USD 12 USD/tháng + 0.54 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 57 USD 16 USD/tháng + 0.54 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 64 USD 23 USD/tháng + 0.54 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  77 USD 8 USD/tháng + 0.8 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 80 USD 12 USD/tháng + 0.8 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 84 USD 16 USD/tháng + 0.8 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 88 USD 23 USD/tháng + 0,8 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 146 USD 8 USD/tháng + 1.68 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 151 USD 12 USD/tháng + 1.68 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 157 USD 16 USD/tháng + 1.68 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 169 USD 23 USD/tháng + 1.68 USD/giờ
           

  Dung lượng lưu trữ thêm

     

  0,11 USD/GB

   

  Tùy chọn gói Windows – Sử dụng bản quyền riêng của bạn (BYOL) *

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  23 USD 8 USD/tháng + 0.2 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 27 USD 12 USD/tháng + 0.2 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 32 USD 16 USD/tháng + 0.2 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 37 USD 23 USD/tháng + 0.2 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  32 USD 8 USD/tháng + 0.31 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 36 USD 12 USD/tháng + 0.31 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 40 USD 16 USD/tháng + 0.31 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 47 USD 23 USD/tháng + 0.31 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  44 USD 8 USD/tháng + 0.51 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 49 USD 12 USD/tháng + 0.51 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 53 USD 16 USD/tháng + 0.51 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 60 USD 23 USD/tháng + 0.51 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  73 USD 8 USD/tháng + 0.76 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 76 USD 12 USD/tháng + 0.76 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 80 USD 16 USD/tháng + 0.76 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 84 USD 23 USD/tháng + 0,76 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 142 USD 8 USD/tháng + 1.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 147 USD 12 USD/tháng + 1.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 153 USD 16 USD/tháng + 1.64 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 165 USD 23 USD/tháng + 1.64 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0,11 USD/GB  

  Tùy chọn ứng dụng

  Gói ứng dụng

  Ứng dụng

  Giá phụ phí tháng

  Gói ứng dụng mặc định Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Không có phụ phí
  Gói ứng dụng Plus Microsoft Office Professional, Worry-Free Business Security Services của Trend Micro, Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Thêm 15 USD mỗi tháng

  * Phải đủ điều kiện Chuyển giấy phép. Để biết thêm thông tin về BYOL, hãy truy cập trang này.

  Lưu ý:

  • Chỉ mức phí tháng đầu tiên được tính theo tỷ lệ tương ứng, mức phí của các tháng tiếp theo được tính tròn tháng.
  • Tiền phí tính theo giờ bao gồm một khoản phí giờ được tính khi Amazon WorkSpaces của bạn đang chạy và một khoản phí tháng cố định để chi trả phí tổn cơ sở hạ tầng. Với cách tính theo giờ, Amazon WorkSpaces không được sử dụng sẽ tự động dừng sau một khoảng thời gian không hoạt động quy định và tiền phí giờ bị tạm dừng tính.
  • Giá Amazon WorkSpaces bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Simple AD và AD Connector (nếu áp dụng). Giá này không bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Microsoft AD. Thông tin chi tiết về giá AWS Directory Services có tại đây.

  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Các câu hỏi thường gặp về Amazon WorkSpaces.

 • AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
 • Tùy chọn gói Linux

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  25,2 USD 8,7 USD/tháng + 0,2 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 28,8 USD 11,7 USD/tháng + 0,2 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 32,4 USD 15,6 USD/tháng + 0,2 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 38,4 USD 22,8 USD/tháng + 0,2 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  34,8 USD 8,7 USD/tháng + 0,31 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 37,2 USD 11,7 USD/tháng + 0,31 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 40,8 USD 15,6 USD/tháng + 0,31 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 48 USD 22,8 USD/tháng + 0,31 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  49.20 USD 8.70 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 51.60 USD 11.70 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 55.20 USD 15.60 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 62.40 USD 22.80 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  79,2 USD 8,7 USD/tháng + 0,77 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 81,6 USD 11,7 USD/tháng + 0,77 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 84 USD 15,6 USD/tháng + 0,77 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 88,8 USD 22,8 USD/tháng + 0,77 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 128,4 USD 8,7 USD/tháng + 1,46 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 132 USD 11,7 USD/tháng + 1,46 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 136,80 USD 15,6 USD/tháng + 1,46 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 144,4 USD 22,8 USD/tháng + 1,46 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0.114 USD/GB  

  Tùy chọn gói Windows

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  30 USD 8,7 USD/tháng + 0,26 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 33,6 USD 11,7 USD/tháng + 0,26 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 37,2 USD 15,6 USD/tháng + 0,26 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 43,2 USD 22,8 USD/tháng + 0,26 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  39,6 USD 8,7 USD/tháng + 0,36 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 42 USD 11,7 USD/tháng + 0,36 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 45,6 USD 15,6 USD/tháng + 0,36 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 52,8 USD 22,8 USD/tháng + 0,36 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  54.00 USD 8.70 USD/tháng + 0.57 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 56.40 USD 11.70 USD/tháng + 0.57 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 60.00 USD 15.60 USD/tháng + 0.57 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 67.20 USD 22.80 USD/tháng + 0.57 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  84 USD 8,7 USD/tháng + 0,82 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 86,4 USD 11,7 USD/tháng + 0,82 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 88,8 USD 15,6 USD/tháng + 0,82 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 93,6 USD 22,8 USD/tháng + 0,82 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 133,2 USD 8,7 USD/tháng + 1,51 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 136,80 USD 11,7 USD/tháng + 1,51 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 141,6 USD 15,6 USD/tháng + 1,51 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 148,8 USD 22,8 USD/tháng + 1,51 USD/giờ
           
  Siêu đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  16 vCPU, 122 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 8 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 1.203,6 USD 79,2 USD/tháng + 14 USD/giờ
           

  Dung lượng lưu trữ thêm

     

  0.114 USD/GB

   

  Tùy chọn gói Windows – Sử dụng bản quyền riêng của bạn (BYOL) *

  Giá trị

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 10 GB
  25,2 USD 8,7 USD/tháng + 0,2 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 50 GB 28,8 USD 11,7 USD/tháng + 0,2 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 80 GB 100 GB 32,4 USD 15,6 USD/tháng + 0,2 USD/giờ
  Bộ nhớ 2 GiB, 1 vCPU 175 GB 100 GB 38,4 USD 22,8 USD/tháng + 0,2 USD/giờ
           
  Tiêu chuẩn

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  34,8 USD 8,7 USD/tháng + 0,31 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 37,2 USD 11,7 USD/tháng + 0,31 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 40,8 USD 15,6 USD/tháng + 0,31 USD/giờ
  Bộ nhớ 4 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 48 USD 22,8 USD/tháng + 0,31 USD/giờ
           
  Hiệu năng

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 10 GB
  49.20 USD 8.70 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 50 GB 51.60 USD 11.70 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 80 GB 100 GB 55.20 USD 15.60 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
  Bộ nhớ 7,5 GiB, 2 vCPU 175 GB 100 GB 62.40 USD 22.80 USD/tháng + 0.53 USD/giờ
           
  Power

  Dung lượng gốc

  Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 10 GB
  79,2 USD 8,7 USD/tháng + 0,77 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 50 GB 81,6 USD 11,7 USD/tháng + 0,77 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 80 GB 100 GB 84 USD 15,6 USD/tháng + 0,77 USD/giờ
  Bộ nhớ 16 GiB, 4 vCPU 175 GB 100 GB 88,8 USD 22,8 USD/tháng + 0,77 USD/giờ
           
  Siêu mạnh mẽ Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 10 GB 128,4 USD 8,7 USD/tháng + 1,46 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 50 GB 132 USD 11,7 USD/tháng + 1,46 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 80 GB 100 GB 136,80 USD 15,6 USD/tháng + 1,46 USD/giờ
  Bộ nhớ 32 GiB, 8 vCPU 175 GB 100 GB 144,4 USD 22,8 USD/tháng + 1,46 USD/giờ
           
  Siêu đồ họa Dung lượng gốc Dung lượng người dùng Giá tháng Giá theo giờ
  16 vCPU, 122 GiB bộ nhớ, 1 GPU, 8 GiB bộ nhớ video 100 GB 100 GB 1.198,8 USD 79,2 USD/tháng + 13,94 USD/giờ
           
  Dung lượng lưu trữ thêm
      0.114 USD/GB  

  Tùy chọn ứng dụng

  Gói ứng dụng

  Ứng dụng

  Giá phụ phí tháng

  Gói ứng dụng mặc định Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Không có phụ phí
  Gói ứng dụng Plus Microsoft Office Professional, Worry-Free Business Security Services của Trend Micro, Tiện ích (Internet Explorer 11, Firefox) Thêm 15 USD mỗi tháng

  * Phải đủ điều kiện Chuyển giấy phép. Để biết thêm thông tin về BYOL, hãy truy cập trang này.

  Lưu ý:

  • Chỉ mức phí tháng đầu tiên được tính theo tỷ lệ tương ứng, mức phí của các tháng tiếp theo được tính tròn tháng.
  • Tiền phí tính theo giờ bao gồm một khoản phí giờ được tính khi Amazon WorkSpaces của bạn đang chạy và một khoản phí tháng cố định để chi trả phí tổn cơ sở hạ tầng. Với cách tính theo giờ, Amazon WorkSpaces không được sử dụng sẽ tự động dừng sau một khoảng thời gian không hoạt động quy định và tiền phí giờ bị tạm dừng tính.
  • Giá Amazon WorkSpaces bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Simple AD và AD Connector (nếu áp dụng). Giá này không bao gồm giá sử dụng AWS Directory Services dành cho Microsoft AD. Thông tin chi tiết về giá AWS Directory Services có tại đây.

  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Các câu hỏi thường gặp về Amazon WorkSpaces.

Tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá thêm các tài nguyên Amazon WorkSpaces

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon WorkSpaces
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi