AWS Thai Blog

AWS Certified Data Engineer – Associate (Beta exam) ใหม่เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

AWS Certified Data Engineer – Associate (Beta exam) เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับข้อสอบ Beta แล้ววันนี้ โดยสามารถสอบได้ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึง 12 มกราคม 2567 ในราคาพิเศษ 75 เหรียญสหรัฐ (USD) สำหรับใบรับรองใหม่นี้รับรองทักษะและความรู้สําหรับตําแหน่ง Data engineer สำหรับการเตรียมตัวเพื่อสอบข้อสอบใหม่นี้ ท่านสามารถตรวจสอบคู่มือการสอบที่มีรายละเอียดสำคัญที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโดเมนและเนื้อหาของการสอบ เพื่อให้ท่านสามารถเตรียมสอบได้อย่างเหมาะสม โดยผู้สอบข้อสอบ Beta จะได้รับผลสอบภายในประมาณ 90 วันหลังจากปิดรับสมัครสอบ Beta สำหรับการลงทะเบียนสอบเวอร์ชั่นมาตรฐานทั่วไปนั้นจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนมีนาคม 2567 และเปิดให้สอบได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป

บทความนี้ได้รับการแปลมาจากบทความ Registration open for AWS Certified Data Engineer – Associate beta exam เขียนโดยคุณ Priya Ponnuswamy

ใบรับรอง AWS Certified Data Analytics – Specialty จะปิดตัวลงเร็ว ๆ นี้

ในขณะที่เราเปิดตัวข้อสอบใหม่ในระดับ Associate นั้น เรากำลังจะปิดตัว AWS Certified Data Analytics – Specialty ในวันที่ 9 เมษายน 2567 การปิดตัวลงของใบรับรองนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการที่จะเน้นการรับรองที่สอดคล้องกับบทบาทของตำแหน่งงานคลาวด์มากขึ้น เช่น Data engineer หากท่านกำลังเตรียมตัวเพื่อสอบใบรับรอง AWS Certified Data Analytics ในระดับ Specialty โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่าจะต้องสอบและผ่านก่อนวันที่ 9 เมษายน 2567

ความแตกต่างระหว่าง AWS Certified Data Engineer – Associate และ AWS Certified Data Analytics – Specialty

ความแตกต่างระหว่าง AWS Certified Data Engineer – Associate และ AWS Certified Data Analytics – Specialty ที่กําลังปิดตัวลงนั้นมีอยู่ 2 ประการ ความแตกต่างหลักประการแรกคือแนวทางของตำแหน่งงาน โดยที่ AWS Certified Data Engineer – Associate จะเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง Data engineers ซึ่งโฟกัสเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลไม่ว่าจะเป็น ingestion, transformation, storage และการจัดการข้อมูล ในขณะที่ AWS Certified Data Analytics – Specialty ครอบคลุมขอบเขตที่กว้างกว่าและรวมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทั้ง Data engineers และ Data analysts

AWS Certified Data Engineer – Associate รวมแนวคิดการเขียนโปรแกรมซึ่ง AWS Certified Data Analytics – Specialty ไม่ครอบคลุม นอกจากนี้ AWS Certified Data Engineer – Associate ยังเน้นเรื่อง Data operations, support และความปลอดภัย (Security) ด้านข้อมูลมากกว่า AWS Certified Data Analytics – Specialty

อีกหนึ่งความแตกต่างคือระดับของการตรวจสอบทักษะและความรู้ของผู้สอบ สำหรับข้อสอบและผลการรับรองใหม่ AWS Certified Data Engineer – Associate นี้อยู่ในระดับ Associate ซึ่งไม่ได้ลงลึกและซับซ้อนเท่า AWS Certified Data Analytics – Specialty

สำหรับกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่สมัครสอบในระดับ AWS Certified Data Engineer – Associate คือมีประสบการณ์ด้าน Data engineer อย่างน้อย 2-3 ปีและใมีประสบการณ์ในการใช้งาน AWS อย่างน้อย 1-2 ปี และกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่สมัครสอบในระดับ AWS Certified Data Analytics – Specialty คือมีประสบการณ์ด้าน Data engineer อย่างน้อย 5 ปีและมีประสบการณ์ในการใช้งาน AWS อย่างน้อย 2 ปี

เนื้อหาของข้อสอบ AWS Certified Data Engineer – Associate

สำหรับการสอบนี้ จะได้รับการตรวจสอบทักษะและความรู้ในบริการหลักของ AWS ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล การ Implement data pipelines การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practices) ซึ่งตารางด้านล่างเป็นรายการโดเมนเนื้อหาและน้ําหนักของคะแนนในข้อสอบของแต่ละโดเมน:

AWS Certified Data Engineer – Associate exam content outline

วิธีการเตรียมตัวสำหรับการสอบ AWS Certified Data Engineer – Associate beta exam

ทุกท่านสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการเตรียมสอบได้ที่นี่

นอกจากนี้แล้ว แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับข้อสอบจะพร้อมให้บริการเพิ่มเติมเมื่อเปิดรับสมัครสอบเวอร์ชันมาตรฐานของข้อสอบในเดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป

หนึ่งวันของการเป็น Cloud Data Engineer ต้องทำอะไรบ้าง

Data engineers เป็นผู้มีความสามารถหลากหลาย ซึ่งใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อช่วยประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ โดยทั่วไปแล้ว Data engineers มักเน้นการเขียนโปรแกรม การทําความสะอาดชุดข้อมูล (Cleanup data sets) และการนําคําขอที่มาจากผู้บริโภคข้อมูลไปปฏิบัติ Data engineers ต้องมีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม คณิตศาสตร์ และ Big data ตลอดจนความรู้ทางเทคนิคในการทำ Automating pipelines ได้

หากท่านสนใจ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมและจองตารางสอบของท่านได้เลยวันนี้ เพื่อที่คุณจะได้อยู่ในกลุ่มแรกๆ ที่สอบผ่านการรับรอง AWS Certified Data Engineer – Associate Beta โดยวันสุดท้ายที่จะสามารถสอบ AWS Certified Data Engineer – Associate Beta ได้คือวันที่ 12 มกราคม 2566

หากท่านสนใจที่จะสอบ AWS Certified Data Analytics – Specialty ที่กําลังจะปิดตัวลง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะสอบภายในวันที่ 8 เมษายน 2567 หากท่านสอบผ่านแล้ว การรับรองนี้จะมีผลอยู่อีก 3 ปีนับจากวันที่สอบผ่าน

หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเพื่อนผู้เรียนคนอื่น ๆ เตรียมตัวสําหรับการรับรอง AWS อย่างไร รวมถึงรับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ สามารถลองอ่านบล็อกต่อไปนี้ได้เลย: