AWS Thai Blog

Category: Technical How-to

AWS Certified Data Engineer – Associate (Beta exam)

AWS Certified Data Engineer – Associate (Beta exam) ใหม่เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

AWS Certified Data Engineer – Associate (Beta exam) เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับข้อสอบ Beta แล้ววันนี้ โดยสามารถสอบได้ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึง 12 มกราคม 2567 ในราคาพิเศษ 75 เหรียญสหรัฐ (USD)

การบันทึกหน้าจอ (Screen Recording) บน Amazon Connect

Amazon Connect พร้อมให้บริการการบันทึกหน้าจอ (Screen recording) แล้ววันนี้ ในบทความนี้จะอธิบายถึงประโยชน์ และวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

การลดภัยคุกคามทางเว็บด้วยคลิกเดียวใน Amazon CloudFront

วันนี้คุณสามารถเพิ่มการป้องกันด้วย AWS WAF ให้กับ Amazon CloudFront distributions ได้ด้วยคลิกเดียว ในบทความนี้ เราจะแนะนำคุณ ทั้งส่วนของการตั้งค่า การตรวจสอบการป้องกัน พร้อมด้วยราคาและคำแนะนำด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกด้วย

พัฒนา Serverless solution สำหรับการปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ประเด็นเรื่อง Security และ Compliance ถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากเป็นอับดับต้น ๆ สำหรับในหลาย ๆ องค์กร เพื่อการควบคุม และการจัดการการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ วิธีการในการป้องกันข้อมูล เช่น Tokenization จึงมีบทบาทที่สำคัญมากในปัจจุบันนี้

การส่งต่อพอร์ทเพื่อเชื่อมกับรีโมทโฮสต์ด้วย AWS Systems Manager Session Manager

การส่งต่อพอร์ทเพื่อเชื่อมกับรีโมทโฮสต์ด้วย AWS Systems Manager Session Manager

ไม่นานมานี้เราได้ประกาศความสามารถใหม่ใน AWS Systems Manager Session Manager ที่อนุญาตให้ส่งต่อการเชื่อมต่อจากเครื่องลูกค้าไปยังพอร์ตบนรีโมทโฮสต์ นี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงและจัดการรีโมทเซิร์ฟเวอร์ (ฐานข้อมูล เว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น) ในเครือข่ายเอกชนโดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าโฮสต์บาสเชียนหรือเปิดพอร์ตเพิ่มเติมสำหรับเครือข่ายภายนอก ในโพสต์นี้ผมจะแนะนำให้คุณดูตัวอย่างการตั้งค่าการส่งต่อพอร์ตไปยังรีโมทโฮสต์โดยใช้ฟีเจอร์ใหม่ของ Session Manager บทความนี้แปลจาก Use port forwarding in AWS Systems Manager Session Manager to connect to remote hosts โดยคุณ Faraz Rehman

การใช้ Generative AI และสถาปัตยกรรมข้อมูลสมัยใหม่ เพื่อปลดล็อคข้อมูลเชิงลึก

การนำสถาปัตยกรรมข้อมูลสมัยใหม่มาใช้ จะเป็นวิธีหนึ่งที่ประมาณการได้ ที่คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่มาจากหลายๆเเห่งที่แตกต่างกันได้ แทนที่จะใช้โครงสร้างพื้นฐาน การที่คุณจำแนกหรือจัดระเบียบข้อมูลโดยใช้โดเมนธุรกิจ แต่ละโดเมนของคุณจะสามารถที่จะเลือกเครื่องมือมาใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ องค์กรต่างๆจะสามารถเพิ่มคุณค่าของสถาปัตยกรรมข้อมูลสมัยใหม่ได้อย่างสูงสุด และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในเวลาเดียวกันโดยใช้ Generative AI

จัดการค่าใช้จ่ายของ Kubernetes compute ของคุณให้เหมาะสมด้วย Karpenter consolidation

บทนำ Karpenter ถูกสร้างมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเลือก node ที่เหมาะสมที่สุดใน Kubernetes รูปแบบของ Karpenter คือ คุณต้องการอะไร เมื่อไหร่ที่คุณต้องการ (what-you-need-when-you-need-it) ช่วยทำให้กระบรวนการจัดการทรัพยากร compute ใน Kubernetes ทำได้ง่ายขึ้น โดยการเพิ่ม Compute capacity ไปที่ Cluster ของคุณตามความต้องการของ Pod จากการออก release ล่าสุดของการรวบรวม  workload (workload consolidation) ตอนนี้ Karpenter สามารถเปิดใช้งานการมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องและการกำหนดการสร้าง Pod ได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและลดค่าใช้จ่ายของ compute

AWS Well-Architected สำหรับ Amazon RDS PostgreSQL : Performance Efficiency

Amazon RDS PostgreSQL คือ Relational Database service เป็นลักษณะ Fully-Managed ซึ่งช่วยให้การ set up, operate และ scale สามารถทำได้ง่าย โดย Amazon RDS ใช้ให้ในส่วนของการจัดการในส่วนของ Hardware, Operating System, ติดตั้ง database software, และสร้าง database พร้อมทั้งมีฟีเจอร์ในด้านการจัดการ administration task เช่น automated backup ซึ่งสามารถ enable มาใช้ได้