ราคาตามความต้องการ

อินสแตนซ์ตามความต้องการช่วยให้คุณสามารถชำระาค่าบริการความจุในการประมวลผลได้ตามเวลาเป็นชั่วโมงหรือวินาที (ไม่ต่ำกว่า 60 วินาที) โดยไม่มีสัญญาระยะยาว ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเจอกับความยุ่งยากในการวางแผน จัดซื้อ และบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และเปลี่ยนค่าใช้จ่ายคงที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่น้อยลง

ราคาด้านล่างเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้ AMI แบบส่วนตัวและแบบสาธารณะในระบบปฏิบัติการเฉพาะ (ราคา “การใช้งาน Windows” จะมีผลกับ Windows Server 2003 R2 2008 2008 R2 2012 2012 R2 2016 และ 2019) นอกจากนี้ Amazon ยังมีอินสแตนซ์เพิ่มเติมให้คุณสำหรับ Amazon EC2 ที่ใช้ Microsoft Windows กับ SQL Server Amazon EC2 ที่ใช้ SUSE Linux Enterprise Server และ Amazon EC2 ที่ใช้ Red Hat Enterprise Linux 

หมายเหตุ: Red Hat กำลังอัปเดตรูปแบบราคาระบบคลาวด์สำหรับ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2024 ราคาสำหรับ EC2 RHEL จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบราคาตาม vCPU ต่อชั่วโมง ดูข้อมูลเกี่ยวกับราคาใหม่ได้ใน RHEL บนหน้าราคาของ AWS

คิดค่าบริการต่อชั่วโมงที่ใช้งานไปสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ นับจากเวลาที่มีการเปิดใช้อินสแตนซ์จนกระทั่งสิ้นสุดหรือหยุดทำงาน แต่ละชั่วโมงอินสแตนซ์ที่ใช้ไปไม่เต็มชั่วโมงจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นต่อวินาทีสำหรับ Linux, Windows, Windows ที่มี SQL Enterprise, Windows ที่มี SQL Standard และ Windows ที่มี SQL Web Instances และเรียกเก็บเงินเป็นแบบเต็มชั่วโมงสำหรับประเภทอินสแตนซ์อื่นๆ ทั้งหมด

จำนวน vCPU เป็นค่าเริ่มต้นและจำนวนสูงสุดของ vCPU ที่พร้อมใช้งานสำหรับประเภท EC2 Instance ที่ระบุไว้ คุณสามารถระบุจำนวน vCPU แบบกำหนดเองได้เมื่อเรียกใช้งานประเภทอินสแตนซ์นี้ การกำหนเราคาอินสแตนซ์ยังคงเหมือนกับที่กล่าวข้างต้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวน vCPU ที่ใช้ได้และวิธีเริ่มต้นใช้งานคุณสมบัตินี้ โปรดดูที่หน้าเอกสารประกอบ Optimize CPU

กำลังมองหาอินสแตนซ์ T1 M1 C1 CC2 M2 CR1 CG1 I2 HS1 M3 C3 หรือ R3 อยู่ใช่ไหม โปรดดูหน้าอินสแตนซ์รุ่นก่อนหน้า

การถ่ายโอนข้อมูล

ราคาด้านล่างจะอิงจากข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” จาก Amazon EC2

Region

หากมีการถ่ายโอนข้อมูลต่อเดือนมากกว่า 500 TB / เดือน โปรดติดต่อเรา

จัดระดับชั้นโดยคำนึงถึงยอดรวมการใช้งานของคุณในส่วนการถ่ายโอนข้อมูลออกไปยังอินเทอร์เน็ตทั่วทั้ง Amazon EC2, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon SageMaker, Amazon SES, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway, AWS CloudShell และ Amazon CloudWatch Logs

ลูกค้า AWS จะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ตฟรี 100 GB ในแต่ละเดือน ซึ่งรวมอยู่ในบริการและ AWS Region ทั้งหมด (ยกเว้นจีนและ GovCloud)

ลูกค้าในสหภาพยุโรปสามารถขออัตราการถ่ายโอนข้อมูลที่ลดลงสำหรับกรณีการใช้งานที่มีสิทธิ์ภายใต้ European Data Act (กฎหมายว่าด้วยข้อมูลของสหภาพยุโรป) ได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า AWS เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

การถ่ายโอนข้อมูลภายใน AWS Region เดียวกัน

Region

ราคาของเราไม่รวมภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านภาษีของ AWS

อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS

อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพ EBS ทำให้อินสแตนซ์ EC2 สามารถใช้ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานได้อย่างเต็มที่บนไดรฟ์ข้อมูล EBS อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ส่งมอบทรูพุตเฉพาะระหว่าง Amazon EC2 และ Amazon EBS พร้อมตัวเลือก 500-4,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ที่ใช้ ปริมาณการส่งผ่านข้อมูลเฉพาะจะช่วยลดอัตราช่วงชิงกันส่งข้อมูลระหว่าง Amazon EBS I/O กับปริมาณการใช้งานอื่นจากอินสแตนส์ EC2 ลงให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับไดรฟ์ข้อมูล EBS ของคุณ อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ออกแบบมาเพื่อใช้กับทั้งปริมาณ IOPS Amazon EBS มาตรฐานและที่จัดเตรียม เมื่อแนบไปกับอินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ไดรฟ์ข้อมูล IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานจะสามารถมีการหน่วงเป็นมิลลิวินาทีได้ถึงหนึ่งหลักและออกแบบมาให้ส่งมอบภายใน 10% ของประสิทธิภาพ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน 99.9% ของเวลา

สำหรับประเภทอินสแตนซ์รุ่นปัจจุบัน การเพิ่มประสิทธิภาพให้ EBS จะเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับประเภทอินสแตนซ์รุ่นก่อนหน้า ราคาในการเพิ่มประสิทธิภาพให้ EBS มีอยู่ในหน้าราคาสำหรับรุ่นก่อนหน้า

ราคารายชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพ EBS จะเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการใช้งานรายชั่วโมงสำหรับประเภทอินสแตนซ์ที่รองรับ

ที่อยู่ Elastic IP

มีการเรียกเก็บค่าที่อยู่ Elastic IP ที่ใช้งานและไม่ใช้งานทั้งหมด หากต้องการดูราคาที่อยู่ IPv4 สาธารณะ โปรดไปที่หน้าราคา VPC

ที่อยู่ Carrier IP

Region

ราคาของเราไม่รวมภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านภาษีของ AWS

Elastic Load Balancing

ถ้าต้องการดูราคา โปรดไปที่หน้า Elastic Load Balancing

การเหมาจ่ายความจุตามความต้องการ

การเหมาจ่ายความจุตามต้องการมีการกำหนดราคาเช่นเดียวกับการใช้งานอินสแตนซ์ (ตามต้องการ) ที่เทียบเท่ากัน หากใช้การเหมาจ่ายความจุตามต้องการไปทั้งหมด คุณจะจ่ายเฉพาะการใช้งานอินสแตนซ์และจะไม่เกี่ยวข้องกับการเหมาจ่ายความจุตามต้องการ หากใช้การสำรองปริมาณการประมวลผลไปเพียงบางส่วน คุณจะจ่ายเพียงการใช้งานอินสแตนซ์และส่วนของการสำรองปริมาณการประมวลผลที่ยังไม่ได้ใช้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองปริมาณการประมวลผลตามต้องการ

ราคาสำหรับโหมดไม่จำกัดของ T2/T3/T4g

สำหรับอินสแตนซ์ T4g ในโหมดไร้ขีดจำกัด จะมีการเรียกเก็บ CPU Credit ในอัตรา 0.04 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมงสำหรับ Linux, RHEL และ SLES 

สำหรับอินสแตนซ์ T2 และ T3 ในโหมดไร้ขีดจำกัด จะมีการเรียกเก็บ CPU Credit ในอัตราดังนี้

  • 0.05 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมงสำหรับ Linux, RHEL และ SLES และ
  • 0.096 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมงสำหรับ Windows และ Windows ที่ใช้ SQL Web

ราคาเครดิตของ CPU จะเหมือนกันสำหรับขนาดอินสแตนซ์ทั้งหมด สำหรับอินสแตนซ์แบบตามต้องการ อินสแตนซ์ Spot และอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย และทั่วทุกเขต

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คิดค่าบริการเครดิตของ CPU ในเอกสารประกอบโหมดไร้ขีดจำกัด

Amazon CloudWatch

ถ้าต้องการดูราคา โปรดไปที่หน้าราคา Amazon Cloudwatch

Amazon Elastic Block Store

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าราคา EBS

Amazon EC2 Auto Scaling

Auto Scaling จะเปิดใช้งานโดย Amazon CloudWatch และไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม แต่ละอินสแตนซ์ที่เปิดใช้โดย Auto Scaling จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบ และจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ Amazon Cloudwatch ที่เกี่ยวข้อง

รีเจี้ยน AWS GovCloud

AWS GovCloud คือรีเจี้ยน AWS ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลและผู้รับเหมาในสหรัฐฯ สามารถย้ายปริมาณงานที่มีความสำคัญมากไปยังระบบคลาวด์ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎของตน สำหรับราคาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีเจี้ยน AWS GovCloud ใหม่ โปรดไปที่หน้าเว็บ AWS GovCloud

* การใช้งาน Free Tier ของคุณจะมีการคำนวณทุกเดือนในทุกรีเจี้ยน ยกเว้นรีเจี้ยน AWS GovCloud และจะมีการเก็บค่าบริการโดยอัตโนมัติ ซึ่งการใช้งานรายเดือนที่ไม่ได้ใช้จะไม่มีการทบไปในเดือนถัดไป ไม่รวม Amazon EC2 ที่รัน IBM หรือรีเจี้ยน AWS GovCloud ดูเงื่อนไขข้อเสนอสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อจำกัดอื่นๆ
***จัดระดับชั้นโดยคำนึงถึงยอดรวมการใช้งานของคุณในส่วนการถ่ายโอนข้อมูลออกไปยังอินเทอร์เน็ตทั่วทั้ง Amazon EC2, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon SageMaker, Amazon SES, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway, AWS CloudShell และ Amazon CloudWatch Logs

(Amazon EC2 จัดจำหน่ายโดย Amazon Web Services, Inc.)

AMD SEV-SNP

Amazon EC2 รองรับ AMD Secure Encrypted Virtualization-Secure Nested Paging (AMD SEV-SNP) ซึ่งเป็นคุณสมบัติของโปรเซสเซอร์ AMD EPYC™ บนอินสแตนซ์ประเภท M6a, C6a และ R6a สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AMD SEV-SNP และค่าบริการ โปรดดูเอกสารประกอบนี้

เมื่อคุณเปิดใช้งานอินสแตนซ์ Amazon EC2 โดยที่เปิด AMD SEV-SNP อยู่ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการการใช้งานเพิ่มเติมเป็นรายชั่วโมงซึ่งเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ของอัตราตามความต้องการแบบรายชั่วโมงสำหรับประเภทอินสแตนซ์ที่เลือก

ค่าธรรมเนียมการใช้งาน AMD SEV-SNP นี้เป็นค่าบริการที่แยกต่างหากจากการใช้งานอินสแตนซ์ Amazon EC2 ของคุณ การใช้งาน Reserved Instances, Savings Plans และระบบปฏิบัติการไม่ส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมนี้

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

มีหลายวิธีที่จะเริ่มต้นใช้งาน Amazon EC2 ได้ฟรี

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ EC2 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon EC2 ในคอนโซล AWS

ลงชื่อเข้าใช้