รวมแผน Support พื้นฐานด้วย

นักพัฒนา

ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 29.00 USD

- หรือ -

3 % ของค่าบริการ AWS รายเดือน

ค่าบริการจะเป็นอย่างน้อยขั้นต่ำ 29.00 USD หรือผลการคํานวณ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า

ธุรกิจ

ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 100.00 USD

- หรือ -

10% ของค่าบริการ AWS รายเดือนสำหรับ 0-10,000 USD แรก

7% ของค่าบริการ AWS รายเดือนตั้งแต่ 10,000-80,000 USD

5% ของค่าบริการ AWS รายเดือนตั้งแต่ 80,000-250,000 USD

3% ของค่าบริการ AWS รายเดือนตั้งแต่ 250,000 USD ขึ้นไป

ค่าบริการจะเป็นอย่างน้อยขั้นต่ำ 100.00 USD หรือผลการคํานวณ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า

*AWS Countdown Premium พร้อมให้ใช้งานโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

Enterprise On-Ramp

ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 5,500.00 USD

- หรือ -

10% ของค่าบริการ AWS รายเดือน

ค่าบริการจะเป็นอย่างน้อยขั้นต่ำ 5,500.00 USD หรือผลการคํานวณ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า

*AWS Countdown Premium พร้อมให้ใช้งานโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

องค์กร

ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 15,000.00 USD

- หรือ -

15,000 USD สำหรับค่าบริการ AWS รายเดือนสูงสุด 150,000 USD 

7% ของค่าบริการ AWS รายเดือนตั้งแต่ 150,000-500,000 USD

5% ของค่าบริการ AWS รายเดือนตั้งแต่ 500,000-1,000,000 USD

3% ของค่าบริการ AWS รายเดือนตั้งแต่ 1,000,000 USD ขึ้นไป

ค่าบริการจะเป็นอย่างน้อยขั้นต่ำ 15,000.00 USD หรือตามผลการคํานวณ แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า

*การตรวจจับและการตอบสนองเหตุการณ์ของ AWS พร้อมให้ใช้งานโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

*AWS Countdown Premium พร้อมให้ใช้งานโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

*AWS re:Post แบบส่วนตัว พร้อมให้ใช้งานโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

*เข้าถึง การตรวจจับและการตอบสนองเหตุการณ์ของ AWS โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

การตรวจจับและการตอบสนองเหตุการณ์ของ AWS มอบการสนับสนุนแบบกำหนดเองสำหรับเวิร์กโหลดที่สำคัญ มาพร้อมการมีส่วนร่วมเชิงรุกทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เวลาตอบสนอง 5 นาที และการจัดการอุบัติการณ์สำหรับเวิร์กโหลดที่สำคัญ ซึ่งรวมอยู่ในลูกค้าของ AWS Managed Services ที่มี AWS Enterprise Support การตรวจจับและการตอบสนองเหตุการณ์ของ AWS มีให้บริการในภาษาอังกฤษสำหรับเวิร์กโหลดที่โฮสต์ใน AWS Region ที่มีสิทธิ์ใช้งาน

การตรวจจับและการตอบสนองเหตุการณ์ของ AWS จะเรียกเก็บเงิน 7,000 USD ต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้น 2% จากค่าบริการ AWS รวมที่เกิดขึ้นจากเวิร์กโหลดที่คุณใช้บริการอยู่ขึ้นอยู่กับว่าค่าบริการใดมากกว่ากัน การเรียกเก็บเงินจะเริ่มต้นเมื่อบัญชีสมัครใช้บริการ

*การเข้าถึง AWS Countdown Premium โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

AWS Countdown Premium เป็นการสมัครใช้งานรายเดือนสําหรับลูกค้า Business Support, Enterprise On-Ramp และ Enterprise Support และให้คําแนะนําและการแก้ไขปัญหาเชิงรุก มีราคาคงที่ 10,000 USD/ เดือน การเรียกเก็บเงินเริ่มจากวันที่เริ่มต้นที่ลูกค้าแชร์ระหว่างการลงทะเบียน

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างราคาแผน Support สำหรับนักพัฒนา

สำหรับ 2,000 USD ในค่าบริการ AWS รายเดือน:

2,000 USD x 3% = 60 USD

(3% ของค่าบริการ AWS)

____________

ทั้งหมด = 60 USD

ตัวอย่างราคาแผน Support สำหรับธุรกิจ

สำหรับ 12,000 USD ในค่าบริการ AWS รายเดือน:

10,000 USD x 10% = 1,000 USD

(10% ของค่าบริการ 0 - 10,000 USD แรก)

+ 2,000 USD x 7% = 140 USD

(7% ของค่าบริการจาก 10,000 - 80,000 USD)

+ 0 USD x 5% = 0 USD

(5% ของค่าบริการจาก 80,000 - 250,000 USD)

+ 0 x 3% = 0 USD

(3% ของค่าบริการมากกว่า 250,000 USD)

____________

ทั้งหมด = 1,140 USD

ตัวอย่างราคาแผนระดับองค์กร On-Ramp

สำหรับ 100,000 USD ในค่าบริการ AWS รายเดือน:

100,000 USD x 10% = 10,000 USD

(10% ของค่าบริการ AWS)

____________

ทั้งหมด = 10,000 USD

ตัวอย่างราคาแผน Support สำหรับองค์กร

สำหรับ 1.2 ล้าน USD ในค่าบริการ AWS รายเดือน:

150,000 USD = 15,000 USD

(15,000 USD สำหรับค่าใช้จ่าย AWS รายเดือนสูงถึง 150,000 USD)

+ 350,000 USD x 7% = 24,500 USD

(7% ของค่าบริการจาก 150,000 - 500,000 USD)

+ 500,000 USD x 5% = 25,000 USD

(5% ของค่าบริการจาก 500,000 - 1 ล้าน USD)

+ 200,000 USD x 3% = 6,000 USD

(3% ของค่าบริการมากกว่า 1 ล้าน USD)

____________

ทั้งหมด = 70,500 USD

แผนของ AWS Support แบบชำระเงินทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บเงินรายเดือน โดยไม่มีสัญญาระยะยาว ค่าธรรมเนียมของ AWS Support จะคำนวณตามแต่ละบัญชีสำหรับแผน Support ระดับธุรกิจและนักพัฒนา สำหรับบริการ Support สำหรับองค์กร On-Ramp และองค์กร คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามค่าบริการ AWS รวบยอดรายเดือนสำหรับ ID บัญชีทั้งหมดที่สมัครรับบริการ Support สำหรับองค์กร On-Ramp และองค์กร

ค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับแผน Support นักพัฒนา ธุรกิจ องค์กร On-Ramp และองค์กรจะคำนวณตามค่าบริการทั้งหมดของ AWS ในแต่ละเดือน (ก่อนหักส่วนลดหรือเครดิตใดๆ) ค่าบริการของ AWS บางส่วน ซึ่งรวมถึงบริการต่อไปนี้จะไม่รวมอยู่ในการคำนวณค่าบริการ AWS Support นั่นก็คือ AWS Support AWS Elemental Support AWS Elemental Media Event Management AWS Managed Services AWS Marketplace AWS Professional Services AWS Training and Certifications และ Amazon EKS Anywhere. ค่าบริการสำหรับ Amazon Mechanical Turk รางวัล Amazon Mechanical Turk Worker FreeRTOS และ VMware Cloud บน AWS จะไม่รวมอยู่ในการคำนวณค่าธรรมเนียมของ AWS Support

ค่าธรรมเนียมของ AWS Support จะมีมูลค่ามากกว่า (ก) ค่าธรรมเนียมรายเดือนขั้นต่ำที่ระบุ หรือ (ข) เปอร์เซ็นต์ของค่าบริการ AWS รายเดือน ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น หากคุณยกเลิกการสมัครรับบริการ AWS Support ภายใน 30 วันนับวันที่ลงทะเบียน คุณจะยังคงต้องชำระค่าบริการที่มากกว่าค่าบริการขั้นต่ำรายเดือนหรือเปอร์เซ็นต์ของค่าบริการ AWS ในช่วงเวลาที่คุณลงทะเบียน AWS ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้บริการ AWS Support กับลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้วยกเลิกบริการ AWS Support บ่อยครั้ง

ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับราคาตามรีเจี้ยน หากบัญชีทั้งหมดในโปรไฟล์การเรียกเก็บเงินอยู่ในประเทศ LATAM ที่เข้าเกณฑ์ รวมถึงอินเดียหรือจีนแผ่นดินใหญ่ ภายใต้เงื่อนไขด้านล่างนี้ 

ราคาตามรีเจี้ยน (LATAM, อินเดีย และจีน)

ข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งาน/คำถามที่พบบ่อย

มากกว่า 15,000 USD

- หรือ -

15,000 USD สำหรับค่าใช้จ่าย AWS รายเดือนสูงถึง 150,000 USD

7% ของค่าบริการ AWS รายเดือนตั้งแต่ 150,000 USD - 250,000 USD

5% ของค่าบริการ AWS รายเดือนตั้งแต่ 250 USD - 500,000 USD

3% ของค่าบริการ AWS รายเดือนที่มีค่าบริการมากกว่า 500,000 USD

ตัวอย่างราคาตามรีเจี้ยน (LATAM, อินเดีย และจีน)

สำหรับ 1.2 ล้าน USD ในค่าบริการ AWS รายเดือน:

150,000 USD = 15,000 USD
15,000 USD สำหรับค่าใช้จ่าย AWS รายเดือนสูงถึง 150,000 USD

+ 100,000 USD x 7% = 7,000 USD
(7% ของค่าบริการตั้งแต่ 150,000 - 250,000 USD)

+ 250,000 USD x 5% = 12,500 USD
(5% ของค่าบริการตั้งแต่ 250,000 - 500,000 USD)

+ 700,000 USD x 3% = 21,000 USD
(3% ของค่าบริการมากกว่า 1 ล้าน USD)

____________

ทั้งหมด = 55,500 USD

การซื้อการสนับสนุนสำหรับทรัพยากรแบบเหมาจ่าย

เมื่อคุณชำระเงินค่า Savings Plans, อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายและโหนดสำหรับ Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon ElastiCache, Amazon Elasticsearch, Amazon DynamoDB (และบริการของ AWS อื่นใดที่มีทรัพยากรแบบเหมาจ่ายดังกล่าว) ไว้ล่วงหน้า และสมัครใช้แผน AWS Support แบบชำระเงิน ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับทรัพยากรแบบเหมาจ่ายแต่ละรายการจะรวมอยู่ในการคำนวณค่าธรรมเนียมของ AWS Support ในเดือนที่คุณซื้อทรัพยากร นอกจากนี้ ค่าบริการที่เกิดซ้ำในทรัพยากรเหล่านี้จะรวมอยู่ในการคำนวณค่าธรรมเนียมของ AWS Support สำหรับเดือนที่เกิดค่าบริการเหล่านี้

หากคุณมีทรัพยากรแบบเหมาจ่ายอยู่แล้วเมื่อลงชื่อสมัครใช้งานแผน AWS Support แบบชำระเงิน ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับทรัพยากรแบบเหมาจ่ายซึ่งจัดสรรในช่วงเวลาที่เหมาจ่ายจะรวมอยู่ในการคำนวณค่าธรรมเนียมของเดือนแรกที่ใช้งาน AWS Support ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ชำระเงินล่วงหน้าแล้วทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับ Amazon EC2 เป็นระยะเวลาสามปีในวันที่ 1 มกราคม และลงชื่อสมัครใช้งานแผน Support สำหรับธุรกิจในวันที่ 1 ตุลาคมของปีเดียวกัน ค่าธรรมเนียมล่วงหน้า 75% ที่คุณชำระในเดือนมกราคมจะรวมอยู่ในการคำนวณค่าธรรมเนียมของ Support สำหรับเดือนตุลาคม