ข้อมูลทั่วไป

ตัวเลือกราคาของ Amazon RedShift ประกอบด้วย:

  • ราคาแบบตามต้องการ: ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า - จ่ายค่าบริการรายชั่วโมงตามประเภทและจำนวนโหนดในคลัสเตอร์ของคุณ
  • ราคาของ Amazon Redshift Spectrum: ช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้ SQL ในการสืบค้นข้อมูลทั้งหมดของคุณขนาดสูงสุดเอกซะไบต์ได้โดยตรงใน Amazon S3 โดยจ่ายค่าบริการตามจำนวนไบต์ที่สแกน
  • ราคาการปรับขนาดพร้อมกัน: จะให้ประสิทธิภาพอันรวดเร็วอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการสืบค้นและผู้ใช้เกิดขึ้นพร้อมกันหลายพันรายการ แต่ละคลัสเตอร์จะได้รับเครดิตการปรับขนาดพร้อมกันสูงสุดหนึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งเพียงพอสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่ คุณเพียงจ่ายสำหรับการใช้งานที่เกินเครดิตฟรีดังกล่าวตามอัตราราคาแบบตามต้องการต่อวินาที 
  • ราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย: ช่วยให้คุณประหยัดได้สูงสุด 75% ตามอัตราราคาแบบตามต้องการโดยการใช้งาน Redshift เป็นระยะสัญญา 1 หรือ 3 ปี

ประเภทโหนด Dense Storage (DS) ของ Amazon Redshift ช่วยให้คุณสามารถสร้างคลังข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) สำหรับจุดที่มีราคาต่ำ ประเภทโหนด Dense Compute (DC) ช่วยให้คุณสามารถสร้างคลังข้อมูลประสิทธิภาพสูงโดยใช้โซลิดสเตตไดรฟ์ (SSD) หากคุณมีข้อมูลน้อยกว่า 500 GB ตัวเลือกประเภทโหนดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มทุนที่สุดคือ Dense Compute หากมีข้อมูลมากกว่า 500 GB และจุดมุ่งเน้นหลักของคุณคือเรื่องประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้ประเภทโหนด Dense Compute ต่อไปสำหรับข้อมูลระดับเทราไบต์ได้สูงสุด 5,500 USD/TB/ปี (ราคาสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าบางส่วน 3 ปี) หากคุณต้องการลดต้นทุนลงหรือต้องการเพิ่มขนาด คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้ประเภทโหนด Dense Storage ที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีความคุ้มทุนที่สุดของเราได้และปรับเพิ่มขนาดเป็นเพตะไบต์ได้ 1,000 USD/TB/ปี (ราคาสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าบางส่วน 3 ปี) การปรับเพิ่มขนาดคลัสเตอร์ของคุณหรือการสลับเปลี่ยนระหว่างประเภทโหนดใช้การเรียก API เพียงครั้งเดียวหรือคลิกเพียงไม่กี่ครั้งใน AWS Console

ราคาแบบตามต้องการ

ราคาแบบตามต้องการของ Amazon Redshift ช่วยให้คุณสามารถจ่ายค่าบริการตามรายชั่วโมงโดยไม่มีค่าผูกมัดหรือค่าบริการล่วงหน้า ซึ่งคุณจ่ายค่าบริการเป็นรายชั่วโมงตามประเภทและจำนวนโหนดในคลัสเตอร์ของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณไม่จำเป็นต้องวางแผนและจัดซื้อความจุคลังข้อมูลที่เกินความต้องการของคุณ และช่วยให้คุณสามารถเร่งกระบวนการหรือหยุดใช้งานสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาหรือการทดสอบได้อย่างคุ้มค่า

รุ่นปัจจุบัน

รุ่นก่อน

การคำนวณราคาที่คุ้มทุนต่อ TB ต่อปี สำหรับแบบตามต้องการ

ในส่วนแบบตามต้องการ ราคาที่คุ้มทุนต่อ TB ต่อปี คือราคารายชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์คูณจำนวนชั่วโมงในหนึ่งปี และหารด้วยจำนวน TB ต่ออินสแตนซ์

ราคาของ Redshift Spectrum

Amazon Redshift Spectrum ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้ SQL ในการสืบค้นข้อมูลระดับเอกซะไบต์ได้ใน Amazon S3 โดยจะเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนไบต์ที่สแกนได้จาก Redshift Spectrum โดยปัดเศษขึ้นในระดับเมกาไบต์ ซึ่งมีขนาดขั้นต่ำ 10 MB ต่อการสืบค้น ไม่มีค่าบริการสำหรับ Data Definition Language (DDL) เช่น CREATE/ALTER/DROP TABLE สำหรับจัดการพาร์ติชันและการสืบค้นที่ล้มเหลว

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและลดต้นทุนลงได้โดยจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบบีบอัด แบบแบ่งส่วน หรือแบบคอลัมน์ หากคุณบีบอัดข้อมูลโดยใช้รูปแบบที่ Redshift Spectrum รองรับ ต้นทุนของคุณจะลดลง เนื่องจากมีการสแกนข้อมูลน้อยลง หากคุณจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบคอลัมน์ เช่น Parquet หรือ ORC ค่าบริการของคุณจะลดลง เนื่องจาก Redshift Spectrum จะสแกนเฉพาะคอลัมน์ที่จำเป็นในการสืบค้น

Amazon Redshift Spectrum พร้อมใช้งานในภูมิภาค AWS ดังต่อไปนี้ สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ, โอไฮโอ) สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน, แคลิฟอร์เนียตอนเหนือ) แคนาดา (ภาคกลาง) อเมริกาใต้ (เซาเปาลู) สหภาพยุโรป (แฟรงเฟิร์ต, ไอร์แลนด์, ลอนดอน) เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ, โซล, สิงคโปร์, ซิดนีย์, โตเกียว)

ราคาต่อการสืบค้นของ Redshift Spectrum

หากใช้ Redshift Spectrum คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการที่ 5 USD ต่อข้อมูลขนาดเทราไบต์ที่สแกน โดยปัดเศษขึ้นในระดับเมกาไบต์ ซึ่งมีขนาดขั้นต่ำ 10 เมกาไบต์ต่อการสืบค้น ตัวอย่างเช่น หากคุณสแกนข้อมูลขนาด 10 กิกะไบต์ ค่าบริการจะเท่ากับ 0.05 USD หากคุณสแกนข้อมูลขนาด 1 เทราไบต์ ค่าบริการจะเท่ากับ 5 USD

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราอินสแตนซ์ของ Amazon Redshift ในส่วนคลัสเตอร์ที่ใช้และอัตราของ Amazon S3 มาตรฐานสำหรับพื้นที่จัดเก็บและคำร้องต่างๆ 

หากคุณใช้ AWS Glue Data Catalog กับ Amazon Redshift Spectrum จะมีการเรียกเก็บค่าบริการตามอัตรา AWS Glue Data Catalog มาตรฐาน สำหรับรายละเอียดอื่นๆ โปรดอ้างอิงตามราคาของ AWS Glue

เมื่อใช้ Amazon Redshift Spectrum เพื่อสืบค้นข้อมูลที่เข้ารหัสของ AWS Key Management Service (KMS) ใน Amazon S3 จะมีการเรียกเก็บค่าบริการตามอัตรามาตรฐานของ AWS KMS สำหรับรายละเอียดอื่นๆ โปรดอ้างอิงตามราคาของ AWS KMS

ตัวอย่างราคาของ Redshift Spectrum

ดูในตารางที่มีคอลัมน์ขนาดเท่ากัน 100 คอลัมน์ที่จัดเก็บไว้ใน Amazon S3 เป็นไฟล์ข้อความแบบบีบอัดที่มีขนาดรวมเท่ากับ 4 เทราไบต์ การเปิดใช้การสืบค้นข้อมูลเพื่อรับข้อมูลจากคอลัมน์หนึ่งของตารางต้องใช้ Redshift Spectrum ในการสแกนไฟล์ทั้งหมด เนื่องจากไม่สามารถแยกไฟล์ข้อความได้ การสืบค้นข้อมูลนี้จะสแกนข้อมูลขนาด 4 เทราไบต์ โดยมีค่าบริการที่ 20 USD (5 USD/TB * 4 TB = 20 USD)

หากคุณบีบอัดไฟล์โดยใช้ GZIP คุณอาจได้รับอัตราการบีบอัดที่ 4:1 ในกรณีนี้ คุณจะมีไฟล์บีบอัดขนาด 1 เทราไบต์ Redshift Spectrum จำเป็นต้องสแกนไฟล์ทั้งหมด แต่เนื่องจากข้อมูลมีขนาดเพียงหนึ่งในสี่ คุณจึงต้องจ่ายค่าบริการเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้น หรือ 5 USD (5 USD/TB * 1 TB = 5 USD)

หากคุณบีบอัดไฟล์และแปลงไฟล์เป็นรูปแบบคอลัมน์ เช่น Apache Parquet คุณอาจได้รับอัตราการบีบอัดที่ 4:1 และมีไฟล์บีบอัดขนาด 1 เทราไบต์ Redshift Spectrum จำเป็นต้องสแกนเพียงหนึ่งคอลัมน์ในไฟล์ Parquet โดยใช้การสืบค้นเดียวกันกับข้างต้น โดยค่าบริการของการสืบค้นนี้จะเท่ากับ 0.05 USD (5 USD/TB * ขนาดไฟล์ 1 TB * คอลัมน์ 1/100 หรือขนาดไฟล์ทั้งหมด 10 กิกะไบต์ที่สแกน = 0.05 USD)

ราคาการปรับขนาดพร้อมกัน

Amazon Redshift เพิ่มความจุชั่วคราวโดยอัตโนมัติเพื่อมอบประสิทธิภาพที่รวดเร็วอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีผู้ใช้และการสืบค้นเกิดขึ้นพร้อมกันหลายพันรายการ ไม่ต้องจัดการทรัพยากร ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า และไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการจากคุณในเวลาที่คลัสเตอร์แบบชั่วคราวเริ่มหรือปิดระบบ Amazon Redshift ช่วยให้คุณสามารถปรับขนาดได้ด้วยผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดและด้วยความสามารถในการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนของคุณแม้ในช่วงที่ความต้องการวิเคราะห์มีความผันผวน ด้วยเครดิตการปรับขนาดพร้อมกันฟรีที่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานพร้อมกันของลูกค้าส่วนใหญ่  จะมีการเรียกเก็บเงินคุณตามอัตราราคาแบบตามต้องการต่อวินาทีสำหรับคลัสเตอร์ชั่วคราวที่ใช้เกินจากเครดิตฟรี (เฉพาะเวลาที่ใช้เพื่อการสืบค้นของคุณ) ด้วยการเรียกเก็บค่าบริการขั้นต่ำหนึ่งนาทีจากทุกครั้งที่เปิดใช้งานคลัสเตอร์การปรับขนาดพร้อมกัน อัตราราคาแบบตามต้องการต่อวินาทีนั้นขึ้นอยู่กับชนิดและจำนวนโหนดในคลัสเตอร์ Amazon Redshift ของคุณ

เครดิตการปรับขนาดพร้อมกัน

คลัสเตอร์ Amazon Redshift ได้รับเครดิตการปรับขนาดพร้อมกันสูงสุดหนึ่งชั่วโมงต่อวัน รับเครดิตเป็นรายชั่วโมงสำหรับแต่ละคลัสเตอร์ที่ใช้งานอยู่ในบัญชี AWS ของคุณ คุณสามารถสะสมเครดิตการปรับขนาดพร้อมกันฟรีได้สูงสุดถึง 30 ชั่วโมงสำหรับแต่ละคลัสเตอร์ที่ใช้งานอยู่ เครดิตจะไม่หมดอายุตราบใดที่คลัสเตอร์ของคุณไม่ได้ถูกยกเลิก

ตัวอย่างราคาสำหรับการปรับขนาดพร้อมกัน

คลัสเตอร์ Redshift โหนด DC2.8XL 10 รายการในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกจะมีค่าใช้จ่าย 48 USD ต่อชั่วโมง ลองพิจารณาสถานการณ์สมมติที่มีการใช้คลัสเตอร์ชั่วคราวสองรายการเกินจากเครดิตการปรับขนาดพร้อมกันฟรีไปห้านาที อัตราราคาแบบตามต้องการต่อวินาทีสำหรับการปรับขนาดพร้อมกันคือ 48 USD * 1/3600 = 0.013 USD ต่อวินาที ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการปรับขนาดพร้อมกันในกรณีนี้คือ 0.013 USD ต่อวินาที * 300 วินาที * คลัสเตอร์ชั่วคราว 2 รายการ = 8 USD ดังนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคลัสเตอร์ Amazon Redshift และคลัสเตอร์ชั่วคราวสองรายการในกรณีนี้คือ 56 USD

ราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย (หรือ โหนดแบบเหมาจ่าย) เหมาะสำหรับปริมาณงานการผลิตที่มีสถานะคงที่และมีราคาที่ประหยัดกว่าราคาแบบตามความต้องการ โดยปกติแล้ว ลูกค้าจะซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหลังจากทดลองใช้งานและทดสอบแล้ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการกำหนดค่าการผลิต

คุณสามารถประหยัดได้สูงสุด 75% ตามอัตราราคาแบบตามต้องการโดยการใช้งาน Amazon Redshift เป็นระยะสัญญา 1 หรือ 3 ปี ราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะกำหนดไว้เฉพาะสำหรับประเภทโหนดที่ซื้อและจะส่งผลตลอดเวลาจนกว่าระยะสัญญาเหมาจ่ายจะสิ้นสุดลง ราคาประกอบด้วยสำเนาข้อมูลเพิ่มเติมสองฉบับ ฉบับหนึ่งอยู่ในโหนดคลัสเตอร์ และอีกฉบับอยู่ใน Amazon S3 เรารับผิดชอบในส่วนการสำรองข้อมูล ความคงทน ความพร้อมใช้งาน ความปลอดภัย การตรวจสอบ และการบำรุงรักษา

ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า - คุณไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้าและจ่ายค่าบริการแบบรายชั่วโมงเป็นระยะเวลาหนึ่งปีโดยได้รับส่วนลด 20% ในราคาแบบตามต้องการ ตัวเลือกนี้มีเฉพาะแบบระยะสัญญาหนึ่งปีเท่านั้น

ค่าบริการล่วงหน้าบางส่วน - เหมือนกันกับข้อเสนออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสำหรับการใช้งานหนักของเราก่อนหน้านี้ คุณต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้าบางส่วนสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายและส่วนที่เหลือเป็นระยะสัญญาหนึ่งหรือสามปี ส่วนลดในราคาแบบตามต้องการสำหรับระยะสัญญาหนึ่งปีสูงสุด 41% และสำหรับระยะสัญญาสามปีสูงสุด 73%

ชำระล่วงหน้าเต็มจำนวน - คุณจะต้องชำระค่าอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตามระยะสัญญา (หนึ่งหรือสามปี) ทั้งหมดล่วงหน้าในครั้งเดียว ซึ่งเป็นตัวเลือกที่มีราคาถูกที่สุดซึ่งมีส่วนลดสูงสุด 42% สำหรับระยะสัญญาหนึ่งปีและสูงสุด 75% สำหรับระยะสัญญาสามปี เมื่อเทียบกับราคาแบบตามต้องการ

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายคือวิธีการเรียกเก็บเงินวิธีหนึ่ง และไม่มีการนำไปใช้ในการสร้างคลัสเตอร์คลังข้อมูล เมื่อคุณทำการจัดซื้อแล้ว คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องและค่าธรรมเนียมรายชั่วโมง ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งานคลัสเตอร์อยู่ก็ตาม หากต้องการซื้ออินสแตนซ์แบบแหมาจ่าย ให้ไปที่แท็บโหนดแบบเหมาจ่ายใน Console ของเรา

* อัตราค่าบริการรายเดือนด้านล่างนี้ คืออัตราค่าบริการรายชั่วโมงที่คุณด้วยค่าเฉลี่ยชั่วโมงต่อเดือน
** อัตราค่าบริการรายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้ด้านล่างนี้ คือค่าบริการรายชั่วโมงที่ตัดจำหน่ายของอินสแตนซ์ตลอดทั้งระยะสัญญา ซึ่งรวมถึงค่าบริการล่วงหน้าด้วยเช่นกัน

รุ่นปัจจุบัน

รุ่นก่อน

การคำนวณราคาที่คุ้มทุนต่อ TB ต่อปี สำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

สำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย คุณต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้าตามอัตราค่าบริการรายชั่วโมงคูณจำนวนชั่งโมงในระยะสัญญาและหารด้วยจำนวนปีในระยะสัญญาและขนาด TB ต่อโหนด 

รุ่นปัจจุบัน

รุ่นก่อน

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง คือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสแน็ปช็อตแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวลสำหรับคลังข้อมูลของคุณ การเพิ่มระยะเวลาการเก็บข้อมูลสำรองหรือการรับสแน็ปช็อตเพิ่มจะช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่คลังข้อมูลของคุณใช้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองสูงสุด 100% ของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับคลัสเตอร์คลังข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีคลัสเตอร์โหนด XL เดี่ยวที่ใช้งานอยู่ซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บขนาด 2 TB เราจะมอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองให้สูงสุด 2 TB ต่อเดือน โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่เกินกว่าขนาดของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ให้และข้อมูลสำรองที่จัดเก็บหลังจากที่คลัสเตอร์ของคุณสิ้นสุดลงจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราค่าบริการมาตรฐานของ Amazon S3

การถ่ายโอนข้อมูล

ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon Redshift และ Amazon S3 ภายในภูมิภาค AWS เดียวกันสำหรับการสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การโหลดข้อมูล และการถ่ายข้อมูล สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลอื่นใดทั้งเข้าและออก Amazon Redshift คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลมาตรฐานของ AWS โดยเฉพาะ หากคุณใช้คลัสเตอร์ Amazon Redshift ใน Amazon VPC คุณจะเห็นอัตราค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลมาตรฐานของ AWS สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน JDBC/ODBC ไปยังตำแหน่งข้อมูลของคลัสเตอร์ Amazon Redshift ของคุณ นอกจากนั้น หากคุณใช้ Enhanced VPC Routing และถ่ายข้อมูลไปยัง Amazon S3 ในภูมิภาคอื่น คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลมาตรฐานของ AWS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS ให้ดูที่หน้าการกำหนดราคาของ Amazon EC2

ทรัพยากรการกำหนดราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

เครื่องคำนวณรายเดือนอย่างง่าย

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรของ Amazon Redshift

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon Redshift
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา