ภาพรวม

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Redshift ในราคาสุดประหยัดเพียง 0.25 USD ต่อชั่วโมงและสามารถขยายข้อมูลได้ถึงระดับเพตะไบต์เพื่อรองรับผู้ใช้พร้อมกันหลายพันคน เลือกสิ่งที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ พร้อมความสามารถในการขยายพื้นที่จัดเก็บโดยไม่ต้องมีการประมวลผลมากเกินไป คุณสามารถเลือก On-Demand Instance สำหรับ Amazon Redshift ที่เตรียมใช้งานไว้ และจะชำระเงินค่าฐานข้อมูลตามชั่วโมงที่ใช้งานโดยไม่มีข้อผูกมัดระยะยาวหรือค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หรือเลือกอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายเพื่อประหยัดได้มากขึ้น นอกจากนี้ Amazon Redshift Serverless ช่วยให้คุณจ่ายค่าบริการตามการใช้งานด้วยการเริ่มต้นระบบ ปิดการทำงาน และปรับขนาดความจุขึ้นหรือลงตามความต้องการของแอปพลิเคชันของคุณโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงสามารถจ่ายค่าบริการตามความจุที่คุณใช้ขณะประมวลผลเวิร์กโหลดเท่านั้น

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อใช้ Amazon Redshift ที่เตรียมใช้งานไว้:

อันดับแรก ให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทโหนดเพื่อเลือกการกำหนดค่าคลัสเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ คุณสามารถปรับขนาดคลัสเตอร์ หยุดชั่วคราวและดำเนินการต่อได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการสลับระหว่างประเภทโหนดด้วยการเรียก API เดียว หรือการคลิกสองสามครั้งใน Redshift Console คุณจะเห็นราคาแบบตามความต้องการก่อนตัดสินใจเลือก และหลังจากนั้นคุณสามารถเลือกซื้อโหนดที่จองไว้เพื่อรับส่วนลดจำนวนมากได้

เมื่อคุณเลือกแล้ว คุณอาจต้องการใช้ Elastic Resize เพื่อปรับปริมาณความจุในการประมวลผลที่มีการเตรียมใช้งานอย่างง่ายดายภายในเวลาไม่กี่นาทีสำหรับการประมวลผลที่มีสถานะคงที่ Resize Scheduler ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มและนำโหนดออกจากการใช้งานรายวันหรือรายสัปดาห์เพื่อปรับต้นทุนให้เหมาะสมและได้มาซึ่งประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับปริมาณงานแบบไดนามิก คุณสามารถใช้การปรับขนาดพร้อมกันเพื่อจัดเตรียมความจุในการประมวลผลเพิ่มเติมได้โดยอัตโนมัติ และชำระค่าบริการตามการใช้งานเป็นวินาทีหลังจากที่ใช้เครดิตฟรีหมดเท่านั้น (ดูราคาการปรับขนาดพร้อมกัน)

ประเภทโหนด Amazon Redshift

Amazon Redshift นำเสนอโหนดประเภทที่แตกต่างกันเพื่อรองรับเวิร์กโหลดของคุณ และเราขอแนะนำให้เลือก RA3 หรือ DC2 ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ ขนาดข้อมูล และการเติบโตที่ต้องการ Amazon Redshift Serverless จะจัดเตรียมทรัพยากรที่เหมาะสมซึ่งจำเป็นต่อการให้บริการเวิร์กโหลดโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องเลือกประเภทของโหนด

โหนด RA3 พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีการจัดการจะช่วยคุณในการปรับประสิทธิภาพคลังข้อมูลของคุณ โดยปรับขนาดและชำระค่าบริการเพื่อประมวลผลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดการแบบแยก RA3 ช่วยคุณในการเลือกจำนวนโหนดโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพการทำงาน และชำระค่าบริการเฉพาะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดการซึ่งคุณใช้งานเท่านั้น คุณควรปรับขนาดคลัสเตอร์ RA3 ของคุณตามปริมาณข้อมูลที่ประมวลผลในแต่ละวัน

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดการ Redshift (RMS) ใช้โซลิดสเตตไดรฟ์ (SSD) ขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพสูงในแต่ละโหนด RA3 สำหรับการจัดเก็บในตัวเครื่องอย่างรวดเร็วและ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) สำหรับการจัดเก็บที่คงทนในระยะยาว หากข้อมูลในโหนดขยายเกินกว่า SSD ขนาดใหญ่ในตัวเครื่อง RMS จะจัดการถ่ายข้อมูลนั้นไปยัง Amazon S3 โดยอัตโนมัติ คุณจะชำระค่าบริการให้กับ RMS ในอัตราที่ต่ำเช่นกัน ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ใน SSD ประสิทธิภาพสูงหรือใน Amazon S3 ก็ตาม สำหรับปริมาณงานที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในจำนวนที่มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ พื้นที่เก็บข้อมูลที่มีการจัดการจะช่วยให้คุณปรับขนาดความจุของคลังข้อมูลโดยอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องเพิ่มและชำระค่าบริการสำหรับโหนดเพิ่มเติม

โหนด DC2 มีคลังข้อมูลแบบเน้นด้วยการจัดเก็บข้อมูล SSD ภายในเครื่อง เลือกจำนวนโหนดที่คุณต้องการตามขนาดข้อมูลและข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ โหนด DC2 จัดเก็บข้อมูลของคุณไว้ภายในเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงและการเติบโตของขนาดข้อมูล โดยคุณสามารถเพิ่มโหนดการคำนวณเพื่อเพิ่มความจุของพื้นที่จัดเก็บคลัสเตอร์ สำหรับชุดข้อมูลแบบไม่บีบอัดซึ่งมีขนาดน้อยกว่า 1 TB เราขอแนะนำให้คุณเลือกประเภทโหนด DC2 เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในราคาต่ำสุด หากคุณคาดว่าข้อมูลของคุณจะมีการเติบโต เราขอแนะนำให้คุณใช้โหนด RA3 เพื่อให้คุณสามารถปรับขนาดของการประมวลผลและพื้นที่จัดเก็บได้อย่างอิสระเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในราคาสุดคุ้ม

ความสามารถของ Redshift พร้อมค่าบริการตามการใช้งานจริง

 • ประเภทโหนด Amazon Redshift: เลือกการกำหนดค่าคลัสเตอร์และประเภทโหนดที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด แล้วจ่ายค่าบริการความจุเป็นรายชั่วโมงตามราคา Amazon Redshift แบบตามความต้องการ เมื่อคุณเลือกราคาแบบตามความต้องการ คุณสามารถใช้คุณสมบัติหยุดชั่วคราวและดำเนินการต่อเพื่อระงับการเรียกเก็บเงินแบบตามความต้องการได้หากไม่ได้ใช้คลัสเตอร์ นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแทนอินสแตนซ์แบบตามความต้องการสำหรับปริมาณงานที่มีสถานะคงที่และรับส่วนลดที่มากกว่าราคาแบบตามความต้องการ
 • ราคาของ Amazon Redshift Spectrum: เรียกใช้การสืบค้น SQL กับข้อมูลใน Data Lake ของ Amazon S3 ของคุณถึงระดับเอกซะไบต์ได้โดยตรง โดยจ่ายค่าบริการตามจำนวนไบต์ที่สแกน
 • ราคาของการปรับขนาดพร้อมกัน: แต่ละคลัสเตอร์จะได้รับเครดิตการปรับขนาดพร้อมกันฟรีสูงสุดหนึ่งชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเพียงพอสำหรับลูกค้า 97% ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพอันรวดเร็วอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการสืบค้นและผู้ใช้พร้อมกันหลายพันรายการก็ตาม คุณจ่ายเพียงแค่การใช้งานที่เกินเครดิตฟรีดังกล่าวในอัตราราคาแบบตามความต้องการต่อวินาที
 • ราคา RMS: จ่ายเฉพาะข้อมูลที่คุณจัดเก็บในคลัสเตอร์ RA3 โดยไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนของโหนดการประมวลผลที่มีการเตรียมใช้งาน คุณเพียงแค่จ่ายรายชั่วโมงสำหรับจำนวนข้อมูลทั้งหมดในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดการ ทั้งนี้ RMS ยังใช้ร่วมกับ Amazon Redshift แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ได้อีกด้วย
 • Redshift ML: ใช้ SQL เพื่อสร้าง ฝึกฝน และปรับใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิง (ML) หลังจากสิ้นสุดช่วงการใช้งาน Amazon SageMaker แบบ Free Tier แล้ว คุณจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการสร้างโมเดลและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณ ทั้งนี้ Redshift ML ก็พร้อมให้ใช้งานร่วมกับ Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ได้อีกด้วย

ทดลองใช้ Amazon Redshift ฟรี

หากคุณไม่เคยใช้ Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์มาก่อน คุณจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิต 300 USD ที่มีอายุ 90 วันสำหรับการใช้งานการประมวลผลและพื้นที่เก็บข้อมูล อัตราการใช้เครดิตจะขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงและความจุในการประมวลผลของตำแหน่งข้อมูลแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์

ในรีเจี้ยนที่ Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ยังไม่พร้อมให้บริการ ลูกค้าสามารถเริ่มทดลองใช้ฟรีสำหรับคลัสเตอร์ที่จัดสรรไว้ คุณมีสิทธิ์ทดลองใช้โหนด DC2 ขนาดใหญ่ของเราฟรี 2 เดือน องค์กรของคุณจะได้รับสิทธิ์การใช้งานฟรี 750 ชั่วโมงต่อเดือน ซึ่งเพียงพอสำหรับเรียกใช้โหนด DC2 ขนาดใหญ่หนึ่งโหนดที่มีพื้นที่เก็บข้อมูล SSD แบบบีบอัดข้อมูลขนาด 160 GB อย่างต่อเนื่อง ทันทีที่สิทธิ์การทดลองใช้งานฟรีสองเดือนของคุณหมดอายุ หรือมีการใช้งานเกิน 750 ชั่วโมงต่อเดือน คุณสามารถปิดคลัสเตอร์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการคิดค่าบริการใดๆ หรือเปิดใช้งานต่อไปโดยเสียค่าบริการในอัตราค่าบริการแบบตามความต้องการมาตรฐาน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าทดลองใช้ Amazon Redshift ฟรี

ค่าบริการแบบตามความต้องการ

ราคาแบบตามความต้องการของ Amazon Redshift ช่วยให้คุณชำระค่าความจุที่มีการเตรียมใช้งานตามชั่วโมงที่ใช้งานโดยไม่มีข้อผูกมัดและค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับประเภทของโหนดเฉพาะที่คุณเลือกเพื่อเรียกใช้คลังข้อมูลของคุณ เพียงจ่ายในอัตรารายชั่วโมงตามจำนวนโหนดและประเภทของโหนดในคลัสเตอร์ที่คุณเลือก แล้วคุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามเวลาที่คลัสเตอร์ทำงาน เศษเวลาไม่ถึงชั่วโมงจะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาทีหลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ เช่น การสร้าง การลบ การหยุดชั่วคราว หรือการดำเนินการต่อกับคลัสเตอร์ของคุณ คุณสมบัติการหยุดชั่วคราวและการดำเนินการต่อช่วยให้คุณสามารถระงับการเรียกเก็บค่าบริการได้ตามความต้องการในช่วงเวลาที่หยุดคลัสเตอร์ชั่วคราว การหยุดชั่วคราวและการดำเนินการต่อเป็นการดำเนินการด้วยตนเองหรือกำหนดเวลาไว้บนประเภทโหนด Redshift ในช่วงเวลาที่หยุดคลัสเตอร์ชั่วคราว คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองเท่านั้น ซึ่งทำให้คุณไม่ต้องวางแผนและซื้อความจุคลังข้อมูลที่เกินความต้องการของคุณ และช่วยให้คุณจัดการสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาหรือการทดสอบได้อย่างคุ้มค่าใช้จ่าย สำหรับการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ คุณจะจ่ายเงินในอัตราการเรียกเก็บค่าบริการเดียวกัน แต่จะได้รับการประมวลผลเป็นสองเท่าจากที่คุณจ่ายเงินสำหรับการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Single-AZ

รุ่นปัจจุบัน

Region

*ความจุพื้นที่จัดเก็บที่ค้นหาได้ทั้งหมดในที่เก็บข้อมูลที่มีการจัดการกับโหนด RA3 แต่ละโหนด

รุ่นก่อน

Region

การคำนวณราคาแบบตามความต้องการที่คุ้มทุนของคุณต่อ TB ต่อปี

ในส่วนราคาแบบตามความต้องการ ราคาที่คุ้มทุนต่อ TB ต่อปี คือราคารายชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์คูณจำนวนชั่วโมงในหนึ่งปี และหารด้วยจำนวน TB ต่ออินสแตนซ์ สำหรับ RA3 ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการข้อมูลที่เก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดการแบบแยกต่างหากตามข้อมูลจริงที่จัดเก็บในประเภทโหนด RA3 โดยราคาที่มีประสิทธิภาพต่อ TB ต่อปีจะคำนวณเฉพาะต้นทุนโหนดการประมวลผลเท่านั้น

Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถเริ่มใช้ Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ได้ในราคาต่ำถึง 3 USD ต่อชั่วโมง และจ่ายเฉพาะความจุการประมวลผลที่คลังข้อมูลของคุณใช้งานเมื่อดำเนินการอยู่ ความจุคลังข้อมูลของคุณจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเวิร์กโหลดการวิเคราะห์ของคุณ และจะปิดลงในช่วงที่ไม่มีการใช้งาน เพื่อช่วยให้คุณประหยัดเงินและเวลาในการดูแลระบบได้มากขึ้น Amazon Redshift จะวัดความจุคลังข้อมูลในหน่วยประมวลผลของ Redshift (RPU) คุณต้องชำระเงินสำหรับปริมาณงานที่คุณเรียกใช้ในแบบ RPU ต่อชั่วโมงเป็นรายวินาที (ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 60 วินาที) รวมถึงการสืบค้นที่เข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ Open File ใน Amazon S3 โดยจะไม่มีการคิดค่าบริการสำหรับเวลาเริ่มต้นระบบของคลังข้อมูล ซึ่งจะรวมความสามารถในการปรับขนาดอัตโนมัติและการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมไว้ด้วย คุณไม่ต้องชำระเงินแยกให้กับการปรับขนาดพร้อมกันและ Redshift Spectrum เนื่องจากคุณสมบัติทั้งสองอย่างจะรวมอยู่ใน Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์อยู่แล้ว

คุณสามารถใช้การตั้งค่าพื้นฐาน (Base), ชั่วโมง RPU สูงสุด (Max RPU-hours) และ MaxRPU (ความจุสูงสุด) เพื่อควบคุมประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายของคลังข้อมูลได้

 • พื้นฐาน – การตั้งค่านี้ช่วยคุณในการระบุความจุคลังข้อมูลพื้นฐานที่ Amazon Redshift ใช้เพื่อให้บริการด้านการสืบค้น ความจุพื้นฐานจะมีการระบุไว้ใน RPU การตั้งค่าความจุการประมวลพื้นฐานให้สูงขึ้นจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบค้นให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะกับงานด้านการประมวลผลข้อมูลและ ETL (การแยก แปลง และโหลดข้อมูล) ที่ต้องประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลไปจนถึงการแปลงและเพิ่มคุณค่าของข้อมูล คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าพื้นฐานจาก 8 RPU เป็น 512 RPU โดยเพิ่มขึ้นทีละ 8 หน่วยได้ (8, 16, 24,  32, 40, 48 ไปจนถึง 512) จากคอนโซลการจัดการ Amazon Redshift หรือโดยการเรียกใช้ API ของ Amazon Redshift
 • สูงสุด – การตั้งค่านี้ช่วยคุณในการระบุขีดจำกัดการใช้งาน และกำหนดการกระทำที่ Amazon Redshift จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงขีดจำกัด เพื่อรักษางบประมาณให้อยู่ในจำนวนที่สามารถคาดการณ์ได้ การตั้งค่าสูงสุดจะระบุเป็นชั่วโมง RPU ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน การตั้งค่าความจุการประมวลผลสูงสุดให้สูงขึ้นจะช่วยปรับปรุงปริมาณการประมวลผลโดยรวมของระบบให้ดีขึ้น ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งกับปริมาณงานที่ต้องจัดการกับกระบวนการทำงานพร้อมกันสูง ไปพร้อมกับการรักษาประสิทธิภาพการทำงานระดับสูงไว้อย่างต่อเนื่อง คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสูงสุดจากแผงควบคุมการจัดการของ Amazon Redshift หรือโดยเรียกใช้ API ของ Amazon Redshift
 • MaxRPU (ความจุสูงสุด) - การตั้งค่านี้กำหนดจำนวน RPU สูงสุดที่ Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์สามารถรองรับเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับขนาด เมื่อจำเป็นต้องมีการปรับขนาดการประมวลผลอัตโนมัติ การมีค่าที่สูงขึ้นสำหรับ MaxRPU สามารถเพิ่มอัตราการโอนถ่ายข้อมูลการสืบค้นได้ เมื่อถึงขีดจำกัด MaxRPU การคำนวณของเวิร์กกรุ๊ปจะไม่ขยายขนาดทรัพยากรอีกต่อไป

ความจุของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหลักจะถูกเรียกเก็บเงินในแบบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดการของ Amazon Redshift (RMS) และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้จัดเก็บสแนปช็อตของผู้ใช้จะถูกเรียกเก็บเงินในแบบอัตราการเรียกเก็บเงินการสำรองข้อมูลมาตรฐานที่ระบุไว้ในหน้านี้ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะมีการเรียกเก็บเงินในอัตราเดียวกันกับคลัสเตอร์ของ Amazon Redshift ที่มีการเตรียมใช้งาน ด้วย Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์คุณสามารถกู้คืนคลังข้อมูลในจุดที่กำหนดภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงล่าสุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในช่วงความละเอียด 30 นาที ค่าใช้จ่ายของการถ่ายโอนข้อมูลและแมชชีนเลิร์นนิงจะคิดแยกต่างหาก เหมือนกับคลัสเตอร์ที่มีการเตรียมใช้งาน การทำซ้ำสแนปช็อตและการแชร์ข้อมูลทั่ว AWS Region จะเรียกเก็บเงินในอัตราการถ่ายโอนตามที่ระบุไว้ในหน้านี้

Region

ราคาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดการของ Amazon Redshift

คุณเสียค่าใช้จ่ายสำหรับข้อมูลที่จัดเก็บในพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีการจัดการในอัตรา GB แบบคงที่ต่อเดือนในรีเจี้ยนของคุณ พื้นที่เก็บข้อมูลที่มีการจัดการมาพร้อมกับประเภทโหนด RA3 โดยเฉพาะ และคุณจะจ่ายในราคาเดียวกันกับพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีการจัดการ Redshift โดยไม่ขึ้นอยู่กับขนาดข้อมูล การใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีการจัดการจะคำนวณรายชั่วโมงตามข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีการจัดการ (ดูตัวอย่างด้านล่าง ซึ่งจะแปลงการใช้งานใน GB-ชั่วโมงเป็นค่าใช้จ่ายใน GB-เดือน) คุณสามารถตรวจสอบปริมาณข้อมูลในคลัสเตอร์ RA3 ของคุณผ่าน Amazon CloudWatch หรือ AWS Management Console คุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโหนด RA3 และพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีการจัดการ ค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดการไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลสำรองเนื่องจากสแนปช็อตแบบอัตโนมัติและแบบดำเนินการด้วยตนเอง (ดูพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง) เมื่อคลัสเตอร์ถูกยกเลิก คุณจะยังคงถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสำรองข้อมูลด้วยตนเองของคุณ

Region

ตัวอย่างราคาสำหรับการกำหนดราคาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดการ

สมมติว่าคุณเก็บข้อมูล 100 GB ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดการด้วยประเภทโหนด RA3 ในเวลา 15 วันแรกของเดือนเมษายน และข้อมูล 100 TB สำหรับ 15 วันหลังของเดือนเมษายน
 
ขั้นแรกให้ลองคำนวณการใช้งานเป็น GB ต่อชั่วโมง สำหรับ 15 วันแรก คุณจะมีการใช้งานดังนี้: 100 GB x 15 วัน x (24 ชั่วโมง/วัน) = 36,000 GB ต่อชั่วโมง ในช่วง 15 วันหลัง คุณจะมีการใช้งานดังนี้: 100 TB x 1024 GB/TB x 15 วัน x (24 ชั่วโมง / วัน) = 36,864,000 GB ต่อชั่วโมง
 
เมื่อถึงสิ้นเดือนเมษายน การใช้งานทั้งหมด GB ต่อชั่วโมงจะเป็น: 36,000 GB ต่อชั่วโมง + 36,864,000 GB ต่อชั่วโมง = 36,900,000 GB ต่อชั่วโมง
แล้วลองแปลงค่าที่ได้เป็น GB ต่อเดือน: 36,900,000 GB ต่อชั่วโมง / 720 ชั่วโมงต่อเดือนในเดือนเมษายน = 51,250 GB ต่อเดือน
 
หากข้อมูลนี้ถูกเก็บไว้ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ) พื้นที่เก็บข้อมูลที่มีการจัดการจะถูกเรียกเก็บค่าบริการที่ 0.024 USD / GB ต่อเดือน ค่าบริการที่จัดเก็บข้อมูลรายเดือนสำหรับ 51,250 GB ต่อเดือนจะเป็น: 51,250 GB ต่อเดือน x 0.024 USD ต่อ GB ต่อเดือน = 1,230 USD
 
ค่าใช้จ่ายโดยรวมสำหรับ RMS ในเดือนเมษายน = 1,230 USD

ราคาของ Amazon Redshift Spectrum

Amazon Redshift Spectrum ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้ SQL ในการสืบค้นข้อมูลระดับเอกซะไบต์ได้ใน Amazon S3 โดยจะเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนไบต์ที่สแกนได้จาก Redshift Spectrum โดยปัดเศษขึ้นในระดับเมกะไบต์ ซึ่งมีขนาดขั้นต่ำ 10 MB ต่อการสืบค้น ไม่มีค่าบริการสำหรับคำสั่ง Data Definition Language (DDL) เช่น CREATE/ALTER/DROP TABLE สำหรับจัดการพาร์ติชันและการสืบค้นที่ล้มเหลว

การสืบค้นข้อมูลภายนอกโดยใช้ Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ใน Amazon S3 จะไม่ถูกเรียกเก็บเงินแยก และจะถูกรวมในจำนวนการเรียกเก็บเงินสำหรับ Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ในปริมาณ RPU ต่อชั่วโมง

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและลดต้นทุนลงได้โดยการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบบีบอัด แบบแบ่งส่วน และแบบคอลัมน์ หากคุณบีบอัดข้อมูลโดยใช้รูปแบบที่ Redshift Spectrum รองรับ ต้นทุนของคุณจะลดลง เนื่องจากมีการสแกนข้อมูลน้อยลง ในทำนองเดียวกัน หากคุณจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบคอลัมน์ เช่น Apache Parquet หรือ Optimized Row Columnar (ORC) ค่าบริการของคุณจะลดลง เนื่องจาก Redshift Spectrum จะสแกนเฉพาะคอลัมน์ที่จำเป็นในการสืบค้น

Region

หากใช้ Redshift Spectrum ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการคุณต่อข้อมูล 1 เทราไบต์ที่สแกน โดยปัดเศษขึ้นในระดับเมกะไบต์ ซึ่งมีขนาดขั้นต่ำ 10 MB ต่อการสืบค้น ตัวอย่างเช่น หากคุณสแกนข้อมูลขนาด 10 GB ค่าบริการจะเท่ากับ 0.05 USD หากคุณสแกนข้อมูลขนาด 1 TB ค่าบริการจะเท่ากับ 5.00 USD

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับคลัสเตอร์ Amazon Redshift ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลด้วย Redshift Spectrum Redshift Spectrum สืบค้นข้อมูลโดยตรงใน Amazon S3 คุณถูกเรียกเก็บอัตรามาตรฐาน S3 สำหรับการจัดเก็บวัตถุในบัคเก็ต S3 ของคุณและสำหรับคำขอกับบัคเก็ต S3 ของคุณ สำหรับรายละเอียดอื่นๆ โปรดอ้างอิงตามราคาของ Amazon S3 

หากคุณใช้ AWS Glue Data Catalog กับ Amazon Redshift Spectrum จะมีการเรียกเก็บค่าบริการตามอัตรา AWS Glue Data Catalog มาตรฐาน สำหรับรายละเอียดอื่นๆ โปรดอ้างอิงตามราคาของ AWS Glue

เมื่อใช้ Amazon Redshift Spectrum เพื่อสืบค้นข้อมูลที่เข้ารหัสของ AWS Key Management Service (KMS) ใน Amazon S3 จะมีการเรียกเก็บค่าบริการตามอัตรามาตรฐานของ AWS KMS สำหรับรายละเอียดอื่นๆ โปรดอ้างอิงตามราคาของ AWS KMS

ตัวอย่างราคา Redshift Spectrum ตามราคาของสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

พิจารณาตารางที่มีคอลัมน์ขนาดเท่ากัน 100 คอลัมน์ที่จัดเก็บไว้ใน Amazon S3 เป็นไฟล์ข้อความแบบไม่บีบอัดที่มีขนาดรวม 4 TB การเปิดใช้การสืบค้นข้อมูลเพื่อรับข้อมูลจากคอลัมน์หนึ่งของตารางต้องใช้ Redshift Spectrum ในการสแกนไฟล์ทั้งหมด เนื่องจากไม่สามารถแยกไฟล์ข้อความได้ การสืบค้นข้อมูลนี้จะสแกนข้อมูลขนาด 4 TB โดยมีค่าบริการอยู่ที่ 20 USD (5 USD/TB x 4 TB = 20 USD)

หากคุณบีบอัดไฟล์โดยใช้ GZIP คุณอาจได้รับอัตราการบีบอัดที่ 4:1 ในกรณีนี้ คุณจะมีไฟล์บีบอัดขนาด 1 TB Redshift Spectrum จำเป็นต้องสแกนไฟล์ทั้งหมด แต่เนื่องจากข้อมูลมีขนาดเพียงหนึ่งในสี่ คุณจึงต้องจ่ายค่าบริการเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้น หรือ 5 USD (5 USD/TB x 1 TB = 5 USD)

หากคุณบีบอัดไฟล์และแปลงไฟล์เป็นรูปแบบคอลัมน์ เช่น Apache Parquet คุณอาจได้รับอัตราการบีบอัดที่ 4:1 และมีไฟล์บีบอัดขนาด 1 TB Redshift Spectrum จำเป็นต้องสแกนเพียงหนึ่งคอลัมน์ในไฟล์ Parquet โดยใช้การสืบค้นเดียวกันกับข้างต้น โดยค่าบริการของการสืบค้นนี้จะเท่ากับ 0.05 USD (5 USD/TB x ขนาดไฟล์ 1 TB x คอลัมน์ 1/100 หรือขนาดไฟล์ทั้งหมด 10 GB ที่สแกน = 0.05 USD)

หมายเหตุ: ตัวอย่างการกำหนดราคาข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น อัตราส่วนการบีบอัดของไฟล์และคอลัมน์อาจแตกต่างกัน

ราคาการปรับขนาดพร้อมกัน

Amazon Redshift เพิ่มความจุชั่วคราวโดยอัตโนมัติเพื่อมอบประสิทธิภาพที่รวดเร็วอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีผู้ใช้และการสืบค้นเกิดขึ้นพร้อมกันหลายพันรายการ ไม่ต้องจัดการทรัพยากร ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการจากคุณในเวลาที่คลัสเตอร์แบบชั่วคราวเริ่มหรือปิดระบบ ทุก 24 ชั่วโมง คุณสามารถสะสมเครดิตคลัสเตอร์การปรับขนาดพร้อมกันได้หนึ่งชั่วโมง ในขณะที่คลัสเตอร์หลักของคุณกำลังทำงาน ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณตามอัตราราคาแบบตามความต้องการต่อวินาทีสำหรับคลัสเตอร์การปรับขนาดพร้อมกันที่ใช้เกินจากเครดิตฟรี เฉพาะเวลาที่ใช้เพื่อการสืบค้นของคุณด้วยการเรียกเก็บค่าบริการขั้นต่ำหนึ่งนาทีจากทุกครั้งที่เปิดใช้งานคลัสเตอร์การปรับขนาดพร้อมกัน อัตราราคาแบบตามความต้องการต่อวินาทีนั้นขึ้นอยู่กับชนิดและจำนวนโหนดในคลัสเตอร์ Amazon Redshift ของคุณ

Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์จะปรับเพิ่มหรือลดขนาดทรัพยากรโดยอัตโนมัติตามต้องการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเวิร์กโหลดตามค่าเริ่มต้น โดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการแยกสำหรับการปรับขนาดพร้อมกัน

Region

เครดิตการปรับขนาดพร้อมกัน

คลัสเตอร์ Redshift ได้รับเครดิตการปรับขนาดพร้อมกันสูงสุดหนึ่งชั่วโมงต่อวัน แต่ละคลัสเตอร์ที่ใช้งานอยู่ในบัญชี AWS ของคุณจะได้รับเครดิตทุกๆ ชั่วโมง และคลัสเตอร์จะสามารถใช้เครดิตของตัวเองได้ก็ต่อเมื่อได้รับเครดิตแล้วเท่านั้น คุณสามารถสะสมเครดิตการปรับขนาดพร้อมกันฟรีได้สูงสุดถึง 30 ชั่วโมงสำหรับแต่ละคลัสเตอร์ที่ใช้งานอยู่ เครดิตจะไม่หมดอายุตราบใดที่คลัสเตอร์ของคุณไม่ได้ถูกยกเลิก

ตัวอย่างราคาสำหรับการปรับขนาดพร้อมกัน

คลัสเตอร์ Redshift โหนด DC2.8XL 10 รายการในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกจะมีค่าใช้จ่าย 48 USD ต่อชั่วโมง ลองพิจารณาสถานการณ์สมมติที่มีการใช้คลัสเตอร์ชั่วคราวสองรายการเกินจากเครดิตการปรับขนาดพร้อมกันฟรีไปห้านาที อัตราราคาแบบตามความต้องการต่อวินาทีสำหรับการปรับขนาดพร้อมกันคือ 48 USD x 1/3600 = 0.013 USD ต่อวินาที ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการปรับขนาดพร้อมกันในกรณีนี้คือ 0.013 USD ต่อวินาที x 300 วินาที x คลัสเตอร์ชั่วคราว 2 รายการ = 8 USD ดังนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคลัสเตอร์ Amazon Redshift และคลัสเตอร์ชั่วคราวสองรายการในกรณีนี้คือ 56 USD

ราคา Redshift ML

เมื่อคุณเริ่มต้นใช้งาน Redshift ML คุณจะมีคุณสมบัติ Free Tier สำหรับ Amazon SageMaker หากคุณไม่เคยใช้งาน Amazon SageMaker มาก่อน ซึ่งจะมีคำขอ CREATE MODEL ต่อเดือนเป็นเวลาสองเดือนพร้อมเซลล์จำนวน 100,000 เซลล์ต่อหนึ่งคำขอ Free Tier จะเริ่มจากเดือนแรกที่คุณสร้างโมเดลแรกใน Redshift ML

ค่าบริการ Amazon S3
คำขอ CREATE MODEL ยังทำให้มีค่าบริการ Amazon S3 เล็กน้อย ค่าบริการสำหรับ S3 ควรไม่เกิน 1 USD ต่อเดือนเนื่องจากปริมาณข้อมูล S3 ที่สร้างโดยคำขอ CREATE MODEL ต้องมีจำนวนกิกะไบต์ที่น้อย และจะถูกลบออกอย่างรวดเร็วเมื่อมีการรวบรวมขยะ Amazon S3 ถูกใช้เป็นครั้งแรกเพื่อจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมที่สร้างขึ้นโดยการสืบค้น SELECT ของ CREATE MODEL จากนั้นจึงถูกใช้เพื่อจัดเก็บโมเดลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ที่จำเป็นสำหรับการคาดการณ์ โหมดการรวบรวมขยะเริ่มต้นจะลบทั้งข้อมูลการฝึกและสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับโมเดลเมื่อสิ้นสุด CREATE MODEL

ตัวเลือกการควบคุมค่าใช้จ่าย
คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกฝนได้โดยการตั้งค่า MAX_CELLS หากไม่ดำเนินการเช่นนั้น ค่าเริ่มต้นของ MAX_CELLS จะเท่ากับ 1 ล้านเซลล์ ซึ่งในกรณีส่วนมากจะพยายามให้ค่าใช้จ่ายในการฝึกของคุณต่ำกว่า 20 USD เมื่อตั้งค่าข้อมูลการฝึกฝนสูงกว่า 1 ล้านเซลล์ ราคาจะเพิ่มขึ้นดังนี้

จำนวนเซลล์ ราคา

10 ล้านเซลล์แรก

20 USD ต่อหนึ่งล้านเซลล์

90 ล้านเซลล์ถัดไป

15 USD ต่อหนึ่งล้านเซลล์

มากกว่า 100 ล้านเซลล์

7 USD ต่อหนึ่งล้านเซลล์

 

หมายเหตุ: ราคาจริงมักจะต่ำกว่าขอบเขตที่แสดงไว้ข้างต้น 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายสำหรับ CREATE MODEL:

 • 100,000 เซลล์เท่ากับ 20 USD (= 1 x 20)
 • 2,000,000 เซลล์เท่ากับ 40 USD (= 2 x 20)
 • 23,000,000 เซลล์เท่ากับ 395 USD (= 10 x 20 + 13 x 15)
 • 99,000,000 เซลล์เท่ากับ 1,535 USD (= 10 x 20 + 89 x 15) และ
 • 211,000,000 เซลล์เท่ากับ 2,327 USD (= 10 x 20 + 90 x 15 + 111 x 7)

หากข้อมูลการฝึกฝนที่ถูกสร้างขึ้นโดยการสืบค้น SELECT ของคำขอ CREATE MODEL เกินขีดจำกัด MAX_CELLS ที่คุณระบุไว้ (หรือเกินค่าเริ่มต้น 1 ล้านถ้าคุณไม่ได้ระบุไว้) CREATE MODEL จะสุ่มเลือกบันทึก MAX_CELLS/“จำนวนคอลัมน์” โดยประมาณจากชุดข้อมูลการฝึกฝนและจะทำการฝึกฝนโดยใช้ทูเปิลที่เลือกไว้แบบสุ่ม ตัวเลือกแบบสุ่มถูกกำหนดให้มีไว้เพื่อป้องกันความเอนเอียงในชุดข้อมูลการฝึกฝนที่ลดลง ดังนั้น คุณสามารถทำให้ค่าใช้จ่ายของคุณอยู่ภายในขอบเขตได้ด้วยการตั้งค่า MAX_CELLS

ราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายเหมาะสำหรับปริมาณงานการผลิตที่มีสถานะคงที่และมีราคาที่ประหยัดกว่าราคาแบบตามความต้องการของประเภทโหนด Amazon Redshift โดยปกติแล้ว ลูกค้าจะซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหลังจากทดลองใช้งานและพิสูจน์แนวคิดแล้ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการกำหนดค่าการผลิต

คุณสามารถประหยัดเงินได้มากกว่าโมเดลราคาแบบตามความต้องการเป็นอย่างมาก โดยการใช้งาน Amazon Redshift เป็นระยะสัญญาหนึ่งหรือสามปี ราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะกำหนดไว้เฉพาะสำหรับประเภทโหนดที่ซื้อและจะส่งผลตลอดเวลาจนกว่าระยะสัญญาเหมาจ่ายจะสิ้นสุดลง ราคาประกอบด้วยสำเนาข้อมูลเพิ่มเติมสองฉบับ ฉบับหนึ่งอยู่ในโหนดคลัสเตอร์ และอีกฉบับอยู่ใน Amazon S3 เรารับผิดชอบในส่วนการสำรองข้อมูล ความคงทน ความพร้อมใช้งาน ความปลอดภัย การตรวจสอบ และการบำรุงรักษา

การกำหนดราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายมีให้มีคุณสามทางเลือก ดังนี้

ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า - คุณไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า และคุณต้องจ่ายค่าบริการแบบรายเดือนเป็นระยะเวลาหนึ่งปี

ค่าบริการล่วงหน้าบางส่วน – คุณชำระค่าบริการล่วงหน้าบางส่วนสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายและส่วนที่เหลือเป็นระยะสัญญาหนึ่งปีหรือสามปี

ชำระล่วงหน้าเต็มจำนวน - คุณจะต้องชำระค่าอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตามระยะสัญญา (หนึ่งหรือสามปี) ทั้งหมดล่วงหน้าในครั้งเดียว

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายคือวิธีการเรียกเก็บเงินวิธีหนึ่ง และไม่ได้ใช้ในการสร้างคลัสเตอร์คลังข้อมูล เมื่อคุณทำการจัดซื้อแล้ว คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องและค่าธรรมเนียมรายชั่วโมง ถึงแม้ว่าในขณะนี้คุณจะไม่ได้ใช้งานคลัสเตอร์อยู่ก็ตามหรือหยุดการใช้งานของคลัสเตอร์ที่มีอยู่ชั่วคราว หากต้องการซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย ให้ไปที่แท็บโหนดแบบเหมาจ่ายใน Redshift Console

ทั้งนี้ เราอาจสิ้นสุดโปรแกรมราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้ทุกเมื่อ นอกจากต้องอยู่ภายใต้ราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแล้ว อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายยังมีค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่บังคับใช้ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าของ AWS หรือข้อตกลงอื่นโดยมีเราเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้บริการ

*เป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ใช้ Reserved Instance สำหรับแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมง หรือจำนวนวินาทีในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมงหารด้วย 3,600 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ของ Redshift ที่คุณเรียกใช้ อัตราการใช้งานรายชั่วโมงจะเท่ากับเงินที่ชำระเงินเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance หารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (โดยอิงกับ 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance

** ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้ช่วยให้คุณคำนวณจำนวนเงินที่ Reserved Instance จะช่วยคุณประหยัดได้จากราคาแบบตามความต้องการ เมื่อคุณซื้อ Reserved Instance เราจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณทุกชั่วโมงตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance ที่คุณเลือก ไม่ว่าจะเรียกใช้อินสแตนซ์ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่หักลบแล้วของอินสแตนซ์ ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายรวมสำหรับ Reserved Instance ตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายออกไปในแต่ละชั่วโมงของระยะเวลา Reserved Instance ดังกล่าว

*** สำหรับ Reserved Instance ให้นำค่าบริการล่วงหน้ารวมกับอัตราค่าบริการรายชั่วโมงคูณด้วยจำนวนชั่วโมงในระยะสัญญา และหารด้วยจำนวนปีในระยะสัญญาและขนาด TB ต่อโหนด สำหรับ RA3 ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการข้อมูลที่เก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดการแบบแยกต่างหากตามข้อมูลจริงที่จัดเก็บในประเภทโหนด RA3 โดยราคาที่มีผลต่อ TB ต่อปีจะคำนวณเฉพาะต้นทุนโหนดการประมวลผลเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายการบูรณาการ ETL แบบไร้รอยต่อ ใหม่

การบูรณาการ ETL แบบไร้รอยต่อระหว่าง Amazon Aurora กับ Amazon Redshift ช่วยให้สามารถทำการวิเคราะห์และแมชชีนเลิร์นนิงได้เกือบเรียลไทม์ โดยใช้ Amazon Redshift บนข้อมูลธุรกรรมระดับเพตะไบต์จาก Aurora การบูรณาการ ETL แบบไร้รอยต่อช่วยลดความจําเป็นในการสร้างและบํารุงรักษาไปป์ไลน์ข้อมูลที่ซับซ้อนซึ่งดําเนินกระบวนการ Extract, Transform and Load (ETL)

AWS ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการบูรณาการ ETL แบบไร้รอยต่อ ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับทรัพยากร Amazon Aurora และ Amazon Redshift ที่มีอยู่ที่ถูกใช้ในการสร้างและประมวลผลข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการ ETL แบบไร้รอยต่อ ทรัพยากรเหล่านี้อาจรวมถึง I/O และพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมที่ใช้โดยการเปิดใช้งาน Binlog ที่พัฒนาแล้ว ค่าใช้จ่ายในการส่งออกสแนปช็อตสำหรับการส่งออกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเพาะฐานข้อมูล Amazon Redshift ของคุณ พื้นที่จัดเก็บ Amazon Redshift เพิ่มเติมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่จำลองแบบและการประมวลผลสำหรับการจำลองแบบข้อมูล (หรือของ RPU บน Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์) รวมถึงค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลข้าม AZ สำหรับการย้ายข้อมูลจากต้นทางไปยังเป้าหมาย การประมวลผลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยการบูรณาการ ETL แบบไร้รอยต่อจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  

พื้นที่เก็บข้อมูลสำรอง

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง คือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสแนปช็อตที่บันทึกไว้สำหรับคลังข้อมูลของคุณ การเพิ่มระยะเวลาการเก็บข้อมูลสำรองหรือการถ่ายสแนปช็อตเพิ่มจะช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่คลังข้อมูลของคุณใช้ Amazon Redshift จะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับสแนปช็อตที่คุณถ่ายเองโดยใช้ Console, อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน (API) หรืออินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง (CLI) สแนปช็อตแบบอัตโนมัติของ Redshift ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้คุณสมบัติการกำหนดเวลาสแนปช็อตของ Amazon Redshift จะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งยังสามารถจัดเก็บได้สูงสุดถึง 35 วันอีกด้วย นอกจากนี้คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับจุดการกู้คืนข้อมูลของ Amazon Redshift แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ที่มีอายุไม่ถึง 24 ชั่วโมงด้วย แต่หากคุณเลือกเก็บจุดการกู้คืนข้อมูลไว้เกินกว่า 24 ชั่วโมง จะมีการเรียกเก็บค่าบริการโดยเป็นส่วนหนึ่งของ RMS ข้อมูลที่จัดเก็บบนคลัสเตอร์ RA3 เป็นส่วนหนึ่งของ RMS และจะมีการเรียกเก็บเงินตามอัตรา RMS แต่สแนปช็อตแบบถ่ายเองที่มีขึ้นสำหรับคลัสเตอร์ RA3 จะมีการเรียกเก็บเงินเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองตามอัตรา Amazon S3 มาตรฐานที่ระบุไว้ในหน้านี้

ตัวอย่างเช่น หากคลัสเตอร์ RA3 ของคุณมีข้อมูล 10 TB และมีสแนปช็อตแบบถ่ายเอง 30 TB คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับ RMS 10 TB และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 30 TB ด้วยคลัสเตอร์การประมวลผลหนาแน่น (DC) และพื้นที่จัดเก็บหนาแน่น (DS) ระบบจะรวมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอยู่ในคลัสเตอร์และไม่มีการเรียกเก็บเงินแยกกัน แต่ข้อมูลสำรองจะถูกจัดเก็บแยกออกจากกันใน Amazon S3 พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดเกินกว่าที่จัดเตรียมไว้ให้บนคลัสเตอร์ DC และ DS จะถูกเรียกเก็บเงินเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองในอัตรา S3 มาตรฐาน จะมีการเรียกเก็บเงินสำหรับสแนปช็อตจนกว่าจะหมดอายุหรือถูกลบ รวมถึงเมื่อคลัสเตอร์มีการหยุดใช้งานชั่วคราวหรือถูกลบ

การถ่ายโอนข้อมูล

ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon Redshift และ Amazon S3 ภายในรีเจี้ยน AWS เดียวกันสำหรับการสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การโหลดข้อมูล และการถ่ายข้อมูล สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลอื่นใดทั้งเข้าและออก Amazon Redshift คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลมาตรฐานของ AWS โดยเฉพาะ หากคุณใช้คลัสเตอร์ Amazon Redshift ใน Amazon Virtual Private Cloud (VPC) คุณจะเห็นอัตราค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลมาตรฐานของ AWS สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน JDBC/ODBC ไปยังตำแหน่งข้อมูลของคลัสเตอร์ Amazon Redshift ของคุณ นอกจากนั้น หากคุณใช้ Enhanced VPC Routing และถ่ายข้อมูลไปยัง Amazon S3 ในรีเจี้ยนอื่น ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณตามอัตราค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลมาตรฐานของ AWS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS ให้ดูที่หน้าราคาของ Amazon Elastic Cloud Compute (Amazon EC2)

Amazon Redshift จะเรียกเก็บค่าบริการในการแชร์ข้อมูล รวมถึงสำเนาสแนปช็อตในทุกรีเจี้ยน โดยจะเรียกเก็บค่าบริการแชร์ข้อมูลในรีเจี้ยนของผู้บริโภคที่มีการเข้าถึงข้อมูล สำเนาสแนปช็อตในทุกรีเจี้ยนจะมีการเรียกเก็บเงินในรีเจี้ยนต้นทางที่มีคลัสเตอร์ที่สร้างสแนปช็อต

การถ่ายโอนข้อมูลของการแบ่งปันข้อมูลที่ส่งเข้ามา หรือการถ่ายโอนข้อมูลสำเนาสแนปช็อตที่ส่งออกไป

Region

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างของ RMS

คุณใช้โหนด ra3.xlarge สี่โหนดและ RMS 40 TB เป็นเวลาหนึ่งเดือน ในระหว่างเดือน คุณยังสามารถสแกนข้อมูล 20 TB โดยใช้ Redshift Spectrum และสแกนข้อมูล 20 TB ได้อีกด้วย คุณใช้ราคาแบบตามความต้องการ

ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้

 • ค่าอินสแตนซ์ Redshift RA3 = 4 อินสแตนซ์ x 3.26 USD ต่อชั่วโมง x 730 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน = 9,519.20 USD
 • ค่า RMS = 40 TB x 1,024 GB ต่อ TB x 0.024 USD = 983.04 USD
 • ค่า Redshift Spectrum = 20 TB x 5.00 USD = 100.00 USD

ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด: 10,602.24 USD

ตัวอย่างสำหรับ Multi-AZ

คุณใช้คลัสเตอร์ Multi-AZ ที่ใช้งานใน AZ สองโซนพร้อมกัน คลัสเตอร์ของคุณมีโหนด ra3.4xlarge สี่โหนดต่อ AZ และคุณใช้ RMS จำนวน 40 TB สำหรับหนึ่งเดือน คุณใช้ราคาแบบตามความต้องการ

ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้:

 • ค่าอินสแตนซ์ Redshift RA3 สำหรับ AZ1 = 4 อินสแตนซ์ x 3.26 USD ต่อชั่วโมง x 730 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน = 9,519.20 USD
 • ค่าอินสแตนซ์ Redshift RA3 สำหรับ AZ2 = 4 อินสแตนซ์ x 3.26 USD ต่อชั่วโมง x 730 ชั่วโมงในหนึ่งเดือน = 9,519.20 USD
 • ค่า RMS = 40 TB x 1,024 GB ต่อ TB x 0.024 USD = 983.04 USD

ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด: 20,021.44 USD

ตัวอย่างของ Amazon Redshift แบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์
ตัวอย่างนี้จะสาธิตว่า Amazon Redshift เรียกเก็บค่าบริการในการใช้งานโหมดความจุตามความต้องการสำหรับตัวเลือกแบบไร้เซิร์ฟเวอร์อย่างไร
ตัวอย่างพื้นฐาน

สมมติว่าคุณมีงานด้านการประมวลผลข้อมูลที่ต้องดำเนินการทุกชั่วโมงตั้งแต่ 7.00 น. จนถึง 19.00 น. ที่คลังข้อมูล Amazon Redshift ของคุณในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ให้สมมติว่าแต่ละครั้งที่มีการดำเนินงานจะใช้เวลาเท่ากันที่ 10 นาที 30 วินาที แล้วลองคิดว่า Amazon Redshift ใช้ความจุ 128 RPU เพื่อดำเนินงาน

ตารางต่อไปนี้จะสรุปการใช้งานทั้งหมดในหนึ่งวัน

ระยะเวลาในการสืบค้น

มีการดำเนินงาน 13 ครั้งระหว่างเวลา 7.00 น. ถึง 19.00 น. แต่ละครั้งใช้เวลา 10 นาที 30 วินาที = 136 นาที 30 วินาที = 8,190 วินาที

ความจุที่ใช้

128 RPU

ค่าบริการรายวัน

109.20 USD ((8190 x 128 RPU x 0.375 USD ต่อ RPU ต่อชั่วโมง) /3600) 

ตัวอย่างพร้อมกับการกำหนดค่าพื้นฐานและการปรับขนาดอัตโนมัติ

สมมติว่าคุณมีแอปพลิเคชันการใช้แดชบอร์ดในคลังข้อมูล Amazon Redshift ที่รีเจี้ยนในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) แอปพลิเคชันดังกล่าวมีผู้ใช้หลายรายภายในองค์กร (เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล นักพัฒนา และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล) และยังมีช่วงที่มีการใช้งานสูงและช่วงที่มีการใช้งานต่ำในแต่ละวัน โดยเฉพาะในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. แอปพลิเคชันจะมีกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้พุ่งสูงขึ้น และตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักวิเคราะห์และเข้าถึงข้อมูลจากคลังข้อมูล สมมติว่าแอปพลิเคชันมีรอบเวลา 15 นาทีสี่รอบที่ไม่มีกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ทั้งนี้ยังมีช่วงระหว่าง 22.00 น. และ 5.00 น. ที่จะไม่มีกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้เช่นเดียวกัน

จากนั้นให้ลองดูการใช้งานทรัพยากรในคลังข้อมูลของ Amazon Redshift สมมติว่าเมื่อต้องการควบคุมประสิทธิภาพด้านราคาให้ดีขึ้น คุณได้ตั้งการกำหนดค่าพื้นฐานสำหรับ Amazon Redshift แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ให้ชัดเจนที่ 64 RPU แล้วลองคิดว่าในช่วงการใช้งานพุ่งสูงสุดในช่วงเช้าและบ่าย Amazon Redshift ได้มีการปรับขนาดและใช้ความจุที่ 192 RPU และ 128 RPU ตามลำดับ

ตารางต่อไปนี้จะสรุปการใช้งานทั้งหมดในหนึ่งวัน

กรอบระยะเวลา

ระยะเวลาทั้งหมดที่ดำเนินการสืบค้น

5.00 น. – 9.00 น.

64 RPU เป็นเวลา 4 ชั่วโมง = 64 x 4= 256 RPU ต่อชั่วโมง

9.00 น. – 11.00 น.

192 RPU เป็นเวลา 2 ชั่วโมง = 384 RPU ต่อชั่วโมง

11.00 น. – 14.00 น.

เวลาของกิจกรรมการใช้งานจะอยู่ที่ 2 ชั่วโมง ไม่รวมช่วงที่ไม่มีการใช้งานเป็นรอบเวลา 15 นาที สี่รอบ

64 RPU เป็นเวลา 2 ชั่วโมง = 64 x 2 = 128 RPU ต่อชั่วโมง

14.00 น. – 15.00 น.

128 RPU เป็นเวลา 1 ชั่วโมง = 128 RPU ต่อชั่วโมง

15.00 น. – 22.00 น.

64 RPU เป็นเวลา 7 ชั่วโมง = 64 x 7 = 448 RPU ต่อชั่วโมง

22.00 น. – 5.00 น.

ไม่มีกิจกรรม

ค่าบริการรายวัน

504 USD ((256+384+128+128+448) x 0.375 USD ต่อ RPU ต่อชั่วโมง) 

ตัวอย่างการปรับขนาดพร้อมกันของ Amazon Redshift

คลัสเตอร์ Redshift โหนด DC2.8XL 10 รายการในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกจะมีค่าใช้จ่าย 48 USD ต่อชั่วโมง ลองพิจารณาสถานการณ์สมมติที่มีการใช้คลัสเตอร์ชั่วคราวสองรายการเกินจากเครดิตการปรับขนาดพร้อมกันฟรีไปห้านาที อัตราราคาแบบตามความต้องการต่อวินาทีสำหรับการปรับขนาดพร้อมกันคือ 48 USD x 1/3600 = 0.013 USD ต่อวินาที ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการปรับขนาดพร้อมกันในกรณีนี้คือ 0.013 USD ต่อวินาที x 300 วินาที x คลัสเตอร์ชั่วคราว 2 รายการ = 8 USD ดังนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคลัสเตอร์ Redshift และคลัสเตอร์ชั่วคราวสองรายการคือ 56 USD

ตัวอย่างสำหรับ Amazon Redshift Spectrum

พิจารณาตารางที่มีคอลัมน์ขนาดเท่ากัน 100 คอลัมน์ที่จัดเก็บไว้ใน Amazon S3 เป็นไฟล์ข้อความแบบไม่บีบอัดที่มีขนาดรวม 4 TB การเปิดใช้การสืบค้นข้อมูลเพื่อรับข้อมูลจากคอลัมน์หนึ่งของตารางต้องใช้ Redshift Spectrum ในการสแกนไฟล์ทั้งหมด เนื่องจากไม่สามารถแยกไฟล์ข้อความได้ อ้างอิงตามราคา Redshift Spectrum สำหรับสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) การสืบค้นนี้จะสแกนข้อมูลขนาด 4 TB และมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 20 USD (5.00 USD/ TB x 4 TB = 20 USD)

หากคุณบีบอัดไฟล์โดยใช้ GZIP คุณอาจได้รับอัตราการบีบอัดที่ 4:1 ในกรณีนี้ คุณจะมีไฟล์บีบอัดขนาด 1 TB Redshift Spectrum จำเป็นต้องสแกนไฟล์ทั้งหมด แต่เนื่องจากข้อมูลมีขนาดเพียงหนึ่งในสี่ คุณจึงต้องจ่ายค่าบริการเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้น หรือ 5 USD (5 USD/TB x 1 TB = 5 USD)

หากคุณบีบอัดไฟล์และแปลงไฟล์เป็นรูปแบบคอลัมน์ เช่น Apache Parquet คุณอาจได้รับอัตราการบีบอัดที่ 4:1 และมีไฟล์บีบอัดขนาด 1 TB Redshift Spectrum จำเป็นต้องสแกนเพียงหนึ่งคอลัมน์ในไฟล์ Parquet โดยใช้การสืบค้นเดียวกันกับข้างต้น โดยค่าบริการของการสืบค้นนี้จะเท่ากับ 0.05 USD (5 USD/TB x ขนาดไฟล์ 1 TB x คอลัมน์ 1/100 หรือขนาดไฟล์ทั้งหมด 10 GB ที่สแกน = 0.05 USD)

หมายเหตุ: ตัวอย่างการกำหนดราคาข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น อัตราส่วนการบีบอัดของไฟล์และคอลัมน์อาจแตกต่างกัน

แหล่งข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล