Mạng toàn cầu

Hiệu năng là yếu tố chính trong quá trình thiết kế cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS. AWS có mức bao phủ cơ sở hạ tầng toàn cầu lớn nhất, hơn bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ đám mây nào và mức độ bao phủ này đang mở rộng liên tục để giúp khách hàng cung cấp trải nghiệm người dùng cuối tốt hơn, nhanh chóng mở rộng hoạt động đến hầu hết mọi khu vực hoặc quốc gia và đáp ứng các yêu cầu về chủ quyền và vị trí dữ liệu của họ. Nếu một doanh nghiệp muốn phục vụ khách hàng của mình ở Châu Âu, khách hàng có thể chọn đa dạng từ nhiều vùng hoặc trung tâm dữ liệu ở Châu Âu như Paris, London, Frankfurt hoặc Dublin để mang lại trải nghiệm tốt nhất có thể cho khách hàng.

Cơ sở hạ tầng toàn cầu

Mọi trung tâm dữ liệu, AZ và AWS Region được kết nối với nhau thông qua cơ sở hạ tầng mạng toàn cầu tư nhân có tính mục đích nhất định, có tính sẵn sàng cao và độ trễ thấp. Mạng này được xây dựng trên mạng lưới cáp quang metro 100 GbE song song, toàn cầu, dự phòng hoàn toàn, được liên kết thông qua các tuyến cáp xuyên đại dương đi qua Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cũng như Địa Trung Hải, Biển Đỏ và Biển Đông.

Bản đồ cơ sở hạ tầng toàn cầu

Lợi ích

Hiệu suất cao

Vùng sẵn sàng (AZ) cung cấp cho khách hàng khả năng vận hành các ứng dụng và cơ sở dữ liệu sản xuất có độ sẵn sàng, khả năng chịu lỗi cao và quy mô linh hoạt so với khi vận hành bằng một trung tâm dữ liệu duy nhất. AWS duy trì 77 AZ trên khắp thế giới và nhanh chóng tiếp tục bổ sung nhiều vùng khác. Mỗi AZ có thể là nhiều trung tâm dữ liệu và có thể có hàng trăm nghìn máy chủ khi khai thác hết công suất. Chúng là các phân vùng hoàn toàn biệt lập của Cơ Sở Hạ Tầng Toàn Cầu của AWS. Với cơ sở hạ tầng năng lượng biệt lập, AZ được cách ly vật lý bởi một khoảng cách nhất định, nhiều km, cách bất kỳ AZ nào khác.

Phạm vi toàn cầu, linh hoạt

Tất cả các Vùng sẵn sàng (AZ) đều được kết nối với mạng băng thông cao, độ trễ thấp, dự phòng trên mức đầy đủ, sử dụng hệ thống cáp sợi metro chuyên dụng, cung cấp đường truyền mạng thông lượng cao, độ trễ thấp giữa các AZ. AZ cũng cung cấp các công cụ hiệu quả để trợ giúp xây dựng các ứng dụng có độ sẵn sàng cao. AZ giúp việc phân vùng ứng dụng trở nên dễ dàng nhất có thể. Nếu một ứng dụng được phân vùng trên các AZ, các công ty sẽ được cách ly và bảo vệ tốt hơn khỏi các vấn đề như sét đánh, lốc xoáy, động đất và hơn thế nữa.