Ngày đăng: Nov 30, 2016

Hôm nay, chúng tôi đã bổ sung khả năng tương thích với PostgreSQL cho Amazon Aurora. Với khả năng hỗ trợ PostgreSQL mới của Amazon Aurora, khách hàng có thể nhận được hiệu năng tốt hơn đến vài lần so với cơ sở dữ liệu PostgreSQL thông thường và tận dụng khả năng bảo mật, thay đổi quy mô cũng như sự bền bỉ của Amazon Aurora – tất cả chỉ với chi phí bằng một phần mười so với cơ sở dữ liệu cấp thương mại. Đọc thêm về Amazon Aurora cùng khả năng tương thích với PostgreSQL tại Blog AWS

Khả năng tương thích với PostgreSQL hiện có thể xem trước. Đăng ký tại đây để có quyền truy cập bản xem trước

Amazon Aurora là một công cụ cơ sở dữ liệu quan hệ được quản lý toàn phần, kết hợp tốc độ và độ khả dụng của cơ sở dữ liệu thương mại cao cấp với sự đơn giản và hiệu quả về mặt chi phí của cơ sở dữ liệu mã nguồn mở. Amazon Aurora được xây dựng trên một kiến trúc dành cho đám mây. Kiến trúc này được thiết kế để cung cấp độ khả dụng lớn hơn 99,99% và khả năng chuyển đổi dự phòng tự động mà không làm mất dữ liệu. Giờ đây, bạn có thể khởi chạy phiên bản cơ sở dữ liệu Amazon Aurora bằng khả năng tương thích với MySQL hoặc PostgreSQL. Để tìm hiểu thêm về Amazon Aurora, hãy truy cập trang sản phẩm của chúng tôi.