Ngày đăng: Nov 29, 2016

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2016, chúng tôi đang cập nhật giá choAWS Storage Gateway, giúp việc sử dụng lưu trữ đám mây cho các ứng dụng tại chỗ của bạn hiệu quả hơn về mặt chi phí. Sẽ có 3 thay đổi về giá: giá lưu trữ cho ổ đĩa và băng từ ảo sẽ giảm; phí cổng hàng tháng sẽ được thay thế bằng giá dựa trên lượng dữ liệu bạn ghi vào AWS và việc truy xuất băng từ ảo sẽ được đơn giản hóa, chuyển từ phí dựa trên tỷ lệ sang giá cho mỗi GB. 

  1. Giá dung lượng lưu trữ trên mỗi GB sẽ giảm tối đa 28% đối với ổ đĩa, băng từ ảo và tối đa 43% đối với băng từ ảo được lưu trữ. Mức điều chỉnh này tuân theo việc giảm giá lưu trữ được công bố vào ngày 21 tháng 11 năm 2016 cho Amazon S3 và Glacier.
  2. Phí hàng tháng cho cổng sẽ được thay thế bằng giá dựa trên lượng dữ liệu mà cổng của bạn ghi vào AWS khi bạn sử dụng cổng. Ở tất cả các khu vực, bạn sẽ trả 0,01 USD mỗi GB cho đến mức tối đa hàng tháng không quá 125 USD cho mỗi cổng. Đối với khách hàng mới, bạn sẽ có 100 GB đầu tiên miễn phí để thiết lập và dùng thử dịch vụ.
    Nếu cổng của bạn ghi ít hơn 12 TB dữ liệu mỗi tháng vào AWS, hóa đơn hàng tháng của bạn sẽ được giảm. Bạn có thể giám sát khối lượng dữ liệu mà cổng ghi vào AWS thông qua các chỉ số Amazon CloudWatch sẵn có và có thể cấu hình giới hạn của băng thông trên cổng để quản lý chi phí.
  3. Đối với thao tác truy xuất các băng từ ảo được lưu trữ, phí truy xuất theo tỷ lệ cao nhất hiện tại sẽ được thay thế bằng mức giá trên mỗi GB đơn giản hơn. Ở tất cả các khu vực, bạn sẽ trả 0,01 USD cho mỗi GB dữ liệu được truy xuất, giúp bạn dễ dàng dự đoán hơn các khoản phí để truy xuất dữ liệu được lưu trữ trên băng từ ảo. Ví dụ: nếu bạn truy xuất một băng từ ảo mỗi tháng có chứa 1 TB dữ liệu, bạn sẽ trả 10,24 USD theo mức giá mới, giảm tới 97% so với phí dựa trên tỷ lệ hiện tại.  

Mức giảm giá ngày hôm nay tiếp tục truyền thống giảm chi phí của AWS và chuyển khoản tiền tiết kiệm được cho khách hàng của chúng tôi. Mức giá mới này sẽ có hiệu lực ở tất cả các khu vực bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2016 và được phản ánh trên trang giá của AWS Storage Gateway tại thời điểm đó. Trong tháng 12, ước tính thanh toán của bạn có thể không phản ánh mức giá giảm. Mức giá mới, thấp hơn, sẽ được phản ánh trong sao kê của bạn vào cuối tháng.