Giá sử dụng File Gateway

Giá sử dụng Volume Gateway

Giá sử dụng Cổng băng từ

† Lên đến tối đa 125.00 USD mỗi cổng kết nối mỗi tháng. Miễn phí cho 100 GB đầu tiên được ghi lên AWS trên mỗi tài khoản. Bạn có thể theo dõi lượng dữ liệu được ghi lên AWS bằng cách sử dụng Amazon CloudWatch. Tìm hiểu thêm »

Vui lòng tham khảo Giá của Amazon EC2 để biết giá Storage Gateways khởi chạy trên Amazon EC2.

Bạn cũng bị tính phí theo mức phí tiêu chuẩn khi sử dụng Amazon CloudWatch Logs, Amazon CloudWatch Events và Amazon CloudWatch Metrics nếu bạn cấu hình CloudWatch cho thông báo tình trạng hoặc nhật ký kiểm tra. Vui lòng tham khảo Giá của Amazon CloudWatch.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm »

Mức giá truyền dữ liệu

Giá này dựa trên dữ liệu do cổng của bạn truyền "đến" và "đi khỏi" Dịch vụ AWS Storage Gateway, do đó, giá sẽ khác nhau tùy theo khu vực và máy chủ cổng. Để lưu trữ tệp, trong đó, dữ liệu được lưu trữ trực tiếp trên vùng lưu trữ Amazon Simple Storage Service (S3), vui lòng tham khảo Giá truyền dữ liệu Amazon S3. Đối với truyền dữ liệu qua AWS Direct Connect, xem Hướng dẫn dành cho người dùng về truyền dữ liệuGiá. Liên hệ bộ phận bán hàng để biết giá tùy chỉnh trong các trường hợp ngoại lệ.

Truyền dữ liệu RA từ dịch vụ AWS Storage Gateway đến một ứng dụng cổng kết nối trên Amazon EC2 trong cùng một khu vực là 0.00 USD trên mỗi GB.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, trong đó có thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Thiết bị phần cứng

Thiết bị phần cứng cổng lưu trữ AWS được các đại lý phân phối độc quyền. Vui lòng liên hệ với đại lý ưa thích của bạn để biết thông tin và yêu cầu báo giá.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Cổng lưu trữ AWS

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Storage Gateway
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi