Ngày đăng: Nov 30, 2016

Giờ đây, bạn có thể khởi chạy phiên bản R4, thế hệ tiếp theo của phiên bản Amazon EC2 Bộ nhớ tối ưu, được trang bị kích cỡ phiên bản lớn hơn, bộ xử lý Intel Broadwell mới, kết nối mạng và hiệu năng EBS được cải thiện cùng với mức giá rẻ hơn cho mỗi GiB RAM so với phiên bản R3. Phiên bản R4 rất phù hợp với khối lượng công việc có yêu cầu cao về độ trễ và tốn nhiều bộ nhớ như Nghiệp vụ thông minh (BI), khai thác & phân tích dữ liệu, cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ, bộ nhớ đệm phân tán trong bộ nhớ ở quy mô web và các ứng dụng thực hiện xử lý dữ liệu lớn phi cấu trúc trong thời gian thực.

Phiên bản R4 cung cấp tới 64 vCPU và 488 GiB bộ nhớ DDR4 và được chạy bởi hai bộ xử lý Intel® Xeon® E5 Broadwell (2,3 GHz) trên cùng một bo mạch chủ. R4 cung cấp băng thông mạng lên đến 20 Gbps với Kết nối mạng nâng cao dựa trên Elastic Network Adapter (ENA) và 12 Gbps thông lượng chuyên dụng cho EBS. Khách hàng sử dụng Kết nối mạng nâng cao trên các phiên bản R4 có thể được hưởng lợi từ hiệu năng mạng được cải thiện đáng kể. Các phiên bản kích thước nhỏ hơn (r4.large, r4.xlarge, r4.2xlarge và r4.4xlarge) cung cấp thông lượng mạng cao nhất lên đến 10 Gbps, trong khi khách hàng có thể điều khiển lưu lượng mỗi chiều lên tới 20 Gbps trên phiên bản R4 với kích thước lớn nhất (r4.16xlarge). Tất cả các kích cỡ phiên bản R4 cung cấp hiệu năng gói mỗi giây cao với độ trễ luôn thấp bằng ENA. Chúng tôi hy vọng những cải tiến về hiệu năng mạng này sẽ mang lại lợi ích cho một số khối lượng công việc bao gồm phân tích dữ liệu, xử lý hàng loạt, cơ sở dữ liệu hiệu năng cao, phân tích trong bộ nhớ cũng như lắp ráp và phân tích bộ gen.

Phiên bản R4 được cung cấp dưới dạng Phiên bản theo yêu cầu hoặc Phiên bản dự trữ tại Miền Đông Hoa Kỳ, Miền Tây Hoa Kỳ, Châu Âu, Trung Quốc, Châu Á Thái Bình Dương, Nam Mỹ và AWS GovCloud. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Trang giá Amazon EC2