Ngày đăng: Nov 30, 2016

Giờ đây, bạn có thể khởi chạy t2.xlarge và t2.2xlarge, phiên bản Amazon EC2 với hiệu năng có thể vượt mức cơ bản mới nhất. t2.xlarge được trang bị 16 GiB bộ nhớ và 4 vCPU, trong khi t2.2xlarge được trang bị 32 GiB bộ nhớ và 8 vCPU. Hai phiên bản mới này cung cấp tùy chọn hiệu năng có thể vượt mức cơ bản dành cho khối lượng công việc lớn hơn. Cũng như các phiên bản T2 khác, t2.xlarge và t2.2xlarge rất phù hợp với khối lượng công việc đòi hỏi hiệu năng cơ bản ổn định với khả năng tăng vượt mức. Phiên bản T2 được hỗ trợ bởi bộ xử lý Intel Xeon với tốc độ xung nhịp lên đến 3,3 GHz. 

Giờ đây, khách hàng với khối lượng công việc T2 có sẵn có thể tăng quy mô lên kích cỡ T2 lớn hơn, và khách hàng với khối lượng công việc lớn hơn hiện có thể được hưởng lợi từ việc sử dụng một phiên bản T2 chi phí thấp có thể vượt mức cơ bản trong cả hai kích cỡ t2.xlarge hoặc t2.2xlarge. t2.xlarge và t2.2xlarge được khuyến nghị dành cho ứng dụng đa dụng không sử dụng CPU mọi lúc, như máy chủ web, môi trường phát triển, dòng ứng dụng dành cho doanh nghiệp và máy chủ ứng dụng. 

Bạn có thể mua phiên bản T2 dưới dạng Phiên bản theo yêu cầu và Phiên bản dự trữ. Phiên bản t2.xlarge và t2.2xlarge có sẵn tại các khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Miền Tây Hoa Kỳ (San Francisco), Châu Âu (Ai-len), Châu Âu (Frankfurt), Nam Mỹ (Brazil), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Trung Quốc (Bắc Kinh) và AWS GovCloud (US). 

Để tìm hiểu thêm về phiên bản EC2 T2, vui lòng truy cập trang Loại phiên bản Amazon EC2.