Phiên bản Amazon EC2 T2

Phiên bản Amazon EC2 đa dụng chi phí thấp, có thể chạy vượt mức cơ bản

Phiên bản T2 là loại phiên bản đa dụng, chi phí thấp cung cấp mức hiệu năng CPU cơ bản với khả năng chạy vượt mức cơ bản. Với mức giá Phiên bản theo nhu cầu từ 0.0058 USD mỗi giờ, phiên bản T2 là phiên bản Amazon EC2 có chi phí thấp nhất và là lựa chọn lý tưởng cho hàng loạt ứng dụng đa dụng như các vi dịch vụ, ứng dụng tương tác độ trễ thấp, cơ sở dữ liệu vừa và nhỏ, máy tính bàn ảo, môi trường phát triển, xây dựng và thử nghiệm, kho mã và nguyên mẫu sản phẩm.

ReInvent_HA_T2_EDITORIAL

Tính năng

Chi phí thấp – có sẵn trên Bậc miễn phí của AWS*

Phiên bản T2 là tùy chọn phiên bản Amazon EC2 chi phí thấp nhất được thiết kế để giảm đáng kể chi phí cho các ứng dụng hưởng lợi từ khả năng vượt mức cơ bản đến hiệu năng nhân toàn phần bất cứ khi nào cần thiết. Phiên bản T2 có sẵn để sử dụng trên Bậc miễn phí của AWS, bao gồm 750 giờ sử dụng phiên bản t2.micro cho Linux và Windows mỗi tháng trong một năm đối với khách hàng mới của AWS.

Hiệu năng CPU có thể vượt mức cơ bản

Phiên bản T2 là Phiên bản hiệu năng có thể vượt mức cơ bản cung cấp mức hiệu năng CPU cơ bản với khả năng vượt mức cơ bản. Mức hiệu năng cơ bản và khả năng vượt mức cơ bản chịu sự điều chỉnh của Tín dụng CPU. Phiên bản T2 tích lũy Tín dụng CPU khi ở trạng thái chờ và sử dụng tín dụng CPU khi hoạt động.

T2 Không giới hạn

Phiên bản T2 Không giới hạn có thể duy trì hiệu năng CPU cao khi khối lượng công việc cần đến. Đối với hầu hết các khối lượng công việc thông dụng, phiên bản T2 Không giới hạn đều có thể mang đến hiệu năng dồi dào mà không mất thêm phí. Nếu phiên bản cần chạy ở mức sử dụng CPU cao hơn trong khoảng thời gian dài, bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ này với mức phụ phí cố định là 5 cent trên mỗi giờ vCPU.

Hiệu năng EBS có thể vượt mức cơ bản

Phiên bản T2 hoạt động tốt với ổ đĩa (SSD) Đa dụng của Amazon EBS để lưu trữ khối phiên bản. Ổ đĩa (SSD) Đa dụng là loại ổ đĩa EBS mặc định cho các phiên bản Amazon EC2 và có khả năng vượt mức hiệu năng cơ bản lên 3.000 IOPS trên mỗi ổ đĩa, không phụ thuộc vào kích thước ổ đĩa, để đáp ứng nhu cầu hiệu năng của hầu hết các ứng dụng, đồng thời mang đến mức hiệu năng cơ bản ổn định 3 IOPS/GB.

Chi tiết sản phẩm

Tên vCPU RAM (GiB) Tín dụng CPU/giờ Giá/giờ* Giá/tháng**
t2.nano 1 0,5 3 0.0058 USD 4.23 USD
t2.micro 1 1,0 6 0.0116 USD 8.47 USD
t2.small 1 2,0 12 0,0232 16.04 USD
t2.medium 2 4,0 24 0.0464 USD 33,87
t2.large 2 8,0 36 0.0928 USD 67.74 USD
t2.xlarge 4 16,0 54 0.1856 USD 135.49 USD
t2.2xlarge 8 32,0 81 0.3712 USD 270.98 USD

Giá trình bày ở trên áp dụng cho Linux/Unix tại Khu vực AWS Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Để xem đầy đủ thông tin chi tiết về giá, hãy xem trang về giá của EC2.

*Xem Điều khoản về Bậc miễn phí của AWS để biết thêm chi tiết và các giới hạn khác.

**Giá theo tháng trình bày ở trên được tính dựa trên mức sử dụng giả định là 730 giờ mỗi tháng.

Giá T2 Không giới hạn

Đối với phiên bản T2 Không giới hạn, Tín dụng CPU có mức phí là 0.05 USD trên mỗi vCPU-Giờ đối với Linux, RHEL, SLES và 0.096 USD trên mỗi vCPU-Giờ đối với Windows và Windows với SQL Web.

Giá Tín dụng CPU giống nhau đối với tất cả các kích cỡ phiên bản T2, phiên bản Dự trữ và phiên bản Theo yêu cầu và trên tất cả các khu vực.

Xem tài liệu về T2 Không giới hạn để biết thông tin chi tiết về thời gian tính phí Tín dụng CPU.

Bắt đầu với AWS

icon1

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
icon2

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.
icon3

Bắt đầu xây dựng với AWS

Bắt đầu dựng với các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi tạo dự án AWS của mình.

Dùng thử Amazon EC2 miễn phí! 

Nhấp vào đây để dùng thử miễn phí

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 750 giờ sử dụng phiên bản Linux và Windows t2.micro mỗi tháng trong một năm. Để duy trì Bậc miễn phí, hãy chỉ sử dụng các phiên bản EC2 Micro. Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS >>

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi