Phiên bản Amazon EC2 T2

Loại phiên bản đa dụng cho phép vượt mức cơ bản khi cần thiết

Phiên bản T2 là loại phiên bản đa dụng, chi phí thấp, cung cấp mức hiệu năng CPU cơ bản với khả năng chạy vượt mức cơ bản khi cần thiết. Với mức giá Phiên bản theo nhu cầu từ 0.0058 USD mỗi giờ, phiên bản T2 là một trong các phiên bản Amazon EC2 có chi phí thấp nhất và là lựa chọn lý tưởng cho hàng loạt ứng dụng đa dụng như các vi dịch vụ, ứng dụng tương tác độ trễ thấp, cơ sở dữ liệu vừa và nhỏ, máy tính bàn ảo, môi trường phát triển, xây dựng và thử nghiệm, kho mã và nguyên mẫu sản phẩm.

Tại sao phải chi trả nhiều hơn? Dùng thử Phiên bản Amazon EC2 T3

  • Giá khởi điểm chỉ từ 0.0052 USD mỗi giờ
  • Hiệu năng - giá tốt hơn đến 30% so với T2
  • Phiên bản T3 bắt đầu ở chế độ Không giới hạn theo mặc định để tránh giảm hiệu năng ứng dụng nếu phiên bản vượt quá tín dụng CPU có sẵn
  • Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon® với tần suất cao tùy chỉnh có trang bị các lệnh Intel® AVX-512

Tính năng

Có sẵn trên Bậc miễn phí của AWS*

Phiên bản T2 là loại phiên bản Amazon EC2 được thiết kế để giảm đáng kể chi phí cho các ứng dụng hưởng lợi từ khả năng vượt mức cơ bản đến hiệu năng nhân toàn phần bất cứ khi nào cần thiết. Phiên bản T2 có sẵn để sử dụng trên Bậc miễn phí của AWS, bao gồm 750 giờ sử dụng phiên bản t2.micro cho Linux và Windows mỗi tháng trong một năm đối với khách hàng mới của AWS.

Hiệu năng CPU có thể vượt mức cơ bản

Phiên bản T2 là Phiên bản hiệu năng có thể vượt mức cơ bản cung cấp mức hiệu năng CPU cơ bản với khả năng vượt mức cơ bản. Mức hiệu năng cơ bản và khả năng vượt mức cơ bản chịu sự điều chỉnh của Tín dụng CPU. Phiên bản T2 tích lũy Tín dụng CPU khi ở trạng thái chờ và sử dụng tín dụng CPU khi hoạt động.

T2 Không giới hạn

Phiên bản T2 Không giới hạn có thể duy trì hiệu năng CPU cao khi khối lượng công việc cần đến. Đối với hầu hết các khối lượng công việc thông dụng, phiên bản T2 Không giới hạn đều có thể mang đến hiệu năng dồi dào mà không mất thêm phí. Nếu phiên bản cần chạy ở mức sử dụng CPU cao hơn trong khoảng thời gian dài, bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ này với mức phụ phí cố định là 5 cent trên mỗi giờ vCPU.

Hiệu năng EBS có thể vượt mức cơ bản

Phiên bản T2 hoạt động tốt với ổ đĩa (SSD) Đa dụng của Amazon EBS để lưu trữ khối phiên bản. Ổ đĩa (SSD) Đa dụng là loại ổ đĩa EBS mặc định cho các phiên bản Amazon EC2 và có khả năng vượt mức hiệu năng cơ bản lên 3.000 IOPS trên mỗi ổ đĩa, không phụ thuộc vào kích thước ổ đĩa, để đáp ứng nhu cầu hiệu năng của hầu hết các ứng dụng, đồng thời mang đến mức hiệu năng cơ bản ổn định 3 IOPS/GB.

Chi tiết sản phẩm

Tên vCPU RAM (GiB) Tín dụng CPU/giờ Giá theo yêu cầu/giờ* Giá thực tế theo giờ của phiên bản dự trữ 1 năm* Giá thực tế theo giờ của phiên bản dự trữ 3 năm*
t2.nano 1 0,5 3 0.0058 USD 0.003 USD 0.002 USD
t2.micro 1 1,0 6 0.0116 USD 0.007 USD 0.005 USD
t2.small 1 2,0 12 0.023 USD 0.014 USD 0.009 USD
t2.medium 2 4,0 24 0.0464 USD 0.031 USD 0.021 USD
t2.large 2 8,0 36 0.0928 USD 0.055 USD 0.037 USD
t2.xlarge 4 16,0 54 0.1856 USD 0.110 USD 0.074 USD
t2.2xlarge 8 32,0 81 0.3712 USD 0.219 USD 0.148 USD

*Giá trình bày ở trên áp dụng cho Linux/Unix tại Khu vực AWS Miền Đông Hoa Kỳ (Phía Bắc Virginia). Giá cho phiên bản dự trữ 1 năm và 3 năm dành cho các tùy chọn thanh toán "Trả trước một phần" hoặc "Không trả trước" đối với phiên bản không có tùy chọn Trả trước một phần. Để xem đầy đủ thông tin chi tiết về giá, hãy xem trang về giá của Amazon EC2.

Bắt đầu với AWS

Step 1 - Sign up for an Amazon Web Services account

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.

Bắt đầu xây dựng với AWS

Bắt đầu dựng với các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi tạo dự án AWS của mình.

Dùng thử Amazon EC2 miễn phí! 

Nhấp vào đây để dùng thử miễn phí

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 750 giờ sử dụng phiên bản Linux và Windows t2.micro mỗi tháng trong một năm. Để duy trì Bậc miễn phí, hãy chỉ sử dụng các phiên bản EC2 Micro. Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS >>

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có câu hỏi khác ư?
Liên hệ với chúng tôi