Ngày đăng: Dec 1, 2016

AWS CodeBuild là dịch vụ dựng được quản lý toàn phần sẽ biên dịch mã nguồn, tiến hành kiểm thử và sản xuất ra các gói phần mềm sẵn sàng triển khai. Với CodeBuild, bạn không cần cung cấp, quản lý và thay đổi quy mô máy chủ dựng của bạn. CodeBuild sẽ thay đổi quy mô liên tục và xử lý đồng thời nhiều bản dựng, do đó, các bản dựng của bạn sẽ không phải chờ trong hàng chờ. Bạn có thể nhanh chóng bắt đầu sử dụng bằng cách sử dụng các môi trường dựng được đóng gói sẵn hoặc bạn có thể tạo các môi trường dựng tùy chỉnh sử dụng công cụ dựng của riêng bạn. Với CodeBuild, tài nguyên điện toán bạn sử dụng được tính phí theo phút.

Bạn cũng có thể sử dụng CodeBuild với các dịch vụ AWS khác. Ví dụ: bạn có thể gắn CodeBuild vào AWS CodePipeline. Dịch vụ này sẽ tự động hóa việc dựng và kiểm tra mã trong CodeBuild mỗi khi bạn thay đổi kho mã nguồn của mình. Bạn có thể tạo một luồng công việc tích hợp liên tục bằng cách sử dụng trình hướng dẫn AWS CodePipeline để kết nối kho mã nguồn của bạn, sau đó chọn CodeBuild làm nhà cung cấp bản dựng. CodePipeline cũng cho phép bạn mở rộng luồng công việc này thành luồng công việc phân phối liên tục khi bạn thêm các hành động kiểm thử hoặc triển khai sau giai đoạn CodeBuild. CodeBuild cũng được tích hợp vớiAWS Elastic Beanstalk, cho phép bạn dễ dàng xây dựng và kiểm tra mã trong CodeBuild cho các ứng dụng Elastic Beanstalk của mình. Bạn có thể sử dụng CLI, API và SDK của Elastic Beanstalk để bắt đầu xây dựng và kiểm tra mã nguồn của mình trước khi triển khai vào môi trường Elastic Beanstalk.

AWS CodeBuild hiện đã có mặt. Hãy truy cập tại đây để tìm hiểu thêm.