Thông tin mới về Di chuyển và truyền dữ liệu?

AWS liên tục bổ sung các tính năng mới để bạn có thể tận dụng các công nghệ mới nhất nhằm thử nghiệm và đổi mới nhanh hơn. Các bài đăng Thông tin mới cho biết quá trình chúng tôi thực hiện điều đó, cung cấp tổng quan ngắn gọn về tất cả thông báo liên quan đến dịch vụ, tính năng và việc mở rộng khu vực của AWS khi các thông báo này được phát hành.

Duyệt trang bên dưới để tìm hiểu những giải pháp sáng tạo mới nhất của chúng tôi về Di chuyển và truyền dữ liệu.

Bỏ chọn mọi bộ lọc
Ngày (từ mới nhất đến cũ nhất)
 • Ngày (từ mới nhất đến cũ nhất)
1
Không tìm thấy kết quả

Duyệt toàn bộ Nội dung lưu trữ của AWS

Thông báo theo danh mục
 • Thông báo theo danh mục
 • Phân tích
 • Tích hợp ứng dụng
 • Thực tế tăng cường và Thực tế ảo
 • Quản lý chi phí AWS
 • AWS Marketplace
 • Mạng lưới đối tác AWS (APN)
 • Chuỗi khối
 • Ứng dụng dành cho doanh nghiệp
 • Điện toán
 • Bộ chứa
 • Tiếp cận khách hàng
 • Tương tác với khách hàng
 • Cơ sở dữ liệu
 • Công cụ dành cho nhà phát triển
 • Điện toán dành cho người dùng cuối
 • Front-End Web & Di động
 • Công nghệ trò chơi
 • Cơ sở hạ tầng toàn cầu
 • Internet of Things
 • Machine Learning
 • Quản lý và Quản trị
 • Dịch vụ phương tiện truyền thông
 • Di chuyển và truyền dữ liệu
 • Kết nối mạng và phân phối nội dung
 • Công nghệ lượng tử
 • Khoa học robot
 • Vệ tinh
 • Bảo mật, Định danh và Tuân thủ
 • Phi máy chủ
 • Dung lượng lưu trữ
 • Đào tạo và chứng nhận
 • Tất cả thông báo
Thông báo theo năm
 • Thông báo theo năm
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004

Đọc thêm

Nhấp vào liên kết bên dưới để tiếp tục khám phá những gì AWS cung cấp.