Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ các công ty khởi nghiệp và nhà cung cấp AWS Activate.

Trong phần Câu hỏi thường gặp về Công ty khởi nghiệp với AWS, chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin toàn diện. Hãy truy cập trang này nếu bạn chưa tìm được câu trả lời cho thắc mắc của mình.

Nếu thắc mắc của bạn chưa được giải đáp, hãy điền vào biểu mẫu bên dưới.

Bạn là Công ty khởi nghiệp hay Nhà cung cấp Activate?
  • Chọn
  • Công ty khởi nghiệp
  • Nhà cung cấp
12 chữ số ID tài khoản AWS dùng để đăng ký Activate
4 hoặc 5 chữ số ID tổ chức dùng để đăng ký Activate Portfolio
Quốc gia/Khu vực
Tiểu bang
Vui lòng nêu thắc mắc hoặc mối quan tâm của bạn chi tiết nhất có thể. Như vậy, chúng tôi có thể trợ giúp bạn nhanh hơn.