AWS Amplify

Xây dựng các ứng dụng web và di động có khả năng mở rộng một cách nhanh chóng với tính linh hoạt vô hạn

Cấu hình backend không máy chủ với dữ liệu, các thao tác xác thực, lưu trữ, v.v. sử dụng quy trình làm việc trực quan.

Kết nối các ứng dụng web và di động với những tài nguyên AWS mới và hiện có chỉ trong một vài dòng mã.

Triển khai và lưu trữ dữ liệu của trang web tĩnh, ứng dụng web một trang và ứng dụng được hiển thị phía máy chủ chỉ trong một vài cú nhấp chuột.

Cộng tác dễ dàng trong giao diện người dùng quản trị Amplify, ở đó bạn có thể dễ dàng quản lý nội dung và người dùng ứng dụng.

Cách thức hoạt động

AWS Amplify là một tập hợp các công cụ và dịch vụ được tạo ra có chủ đích, giúp nhà phát triển web và di động front-end xây dựng ứng dụng full-stack một cách nhanh chóng và dễ dàng trên AWS với khả năng tận dụng linh hoạt các dịch vụ AWS phong phú để tùy chỉnh thêm ứng dụng. Amplify hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình, khung web và nền tảng phổ biến bao gồm JavaScript, React, Angular, Vue và Next.js cho các ứng dụng web cũng như Android, iOS, React Native, Ionic và Flutter cho ứng dụng di động.
  • Phát triển
  • Cung cấp
  • Quản lý
  • Phát triển
  • AWS Amplify - Phát triển
  • Cung cấp
  • AWS Amplify - Cung cấp
  • Quản lý
  • AWS Amplify - Quản lý

Trường hợp sử dụng

Tạo luồng tích hợp

Các luồng tích hợp tùy chỉnh cho phép người dùng đăng nhập bằng các phương thức mong muốn.

Kết hợp trong thời gian thực

Xây dựng nguồn cấp dữ liệu, trò chuyện và chia sẻ tài liệu theo thời gian thực để tạo điều kiện cho các công việc từ xa.

Mở khóa khả năng AI/ML

Tạo điều kiện cho những trải nghiệm người dùng thông minh hơn với các hoạt động tương tác bằng giọng nói, dịch và nhận dạng hình ảnh có sự trợ giúp từ trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML).

Khởi động các chiến dịch nhắm mục tiêu

Phát triển thông báo đẩy và chiến dịch nhắm mục tiêu để giữ và thu hút khách hàng.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách thức hoạt động của Aws Amplify

Tìm hiểu kĩ hơn về công tác xác thực, phân tích, API, DataStore và nhiều hoạt động khác của Amplify.

Khám phá các tính năng của AWS Amplify »

Tham gia cộng đồng Amplify

Amplify là một dự án mã nguồn mở đang phát triển nhanh chóng với hàng triệu lượt tải xuống từ GitHub.

Tìm hiểu nguyên nhân »

Kết nối với chuyên gia

Từ các chương trình cấp độ phát triển đến cấp độ doanh nghiệp, được hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS