AWS Amplify

Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để xây dựng ứng dụng di động và web có thể mở rộng

AWS Amplify là một giải pháp toàn diện cho phép các nhà phát triển web front-end và di động xây dựng và triển khai các ứng dụng toàn diện bảo mật, có quy mô linh hoạt được cung cấp bởi AWS. Với Amplify, bạn có thể cấu hình phần phụ trợ ứng dụng chỉ trong vài phút, kết nối chúng với ứng dụng của bạn chỉ bằng vài dòng mã và triển khai các ứng dụng web tĩnh trong ba bước. Gia nhập thị trường nhanh chóng cùng AWS Amplify.

Phát triển ứng dụng di động & web (1:42)

Lợi ích

Cấu hình phần phụ trợ AWS nhanh chóng

Sử dụng quy trình làm việc có hướng dẫn của Amplify CLI để thiết lập phần phụ trợ tốt nhất để xác thực, lưu trữ, API và các trường hợp sử dụng phổ biến khác trong vài phút. Với AWS, ứng dụng của bạn mở rộng quy mô một cách tự động và minh bạch, tích hợp sẵn các phương pháp tốt nhất để đảm bảo tính bảo mật, độ tin cậy và tính khả dụng toàn cầu cũng như quyền truy cập vào các tài nguyên cơ bản trong bảng điều khiển AWS.

Cấu hình bằng backend AWS »

Dễ dàng kết nối với ứng dụng của bạn

Sử dụng Thư viện Amplify để kết nối các phần mềm phụ trợ đám mây mới hoặc hiện có với ứng dụng web và thiết bị di động của bạn. Hỗ trợ Android, iOS, React, Flutter và hơn thế nữa. Thêm các tính năng như xác thực (Amazon Cognito), lưu trữ (Amazon S3), dữ liệu, AI/ML hoặc phân tích để tạo trải nghiệm đăng nhập tùy chỉnh, ứng dụng thời gian thực, chiến dịch được nhắm mục tiêu và hơn thế nữa chỉ trong một vài dòng mã.

Bắt đầu với Amplify »

Triển khai ứng dụng web trong ba bước

Sử dụng Bảng điều khiển Amplify để triển khai và lưu trữ các trang web tĩnh có quy mô linh hoạt và ứng dụng web một trang với quy trình làm việc dựa trên Git. Hỗ trợ React, Gatsby, Vue và các khung phổ biến khác. Trong bảng điều khiển AWS, chỉ cần kết nối kho ứng dụng với các thay đổi giao diện người dùng và phần phụ trợ của bạn sẽ được triển khai tự động trên mỗi lần cam kết mã.

Kết nối kho lưu trữ của bạn »

Sản phẩm & tính năng

Amplify Framework

Amplify Framework bao gồm 3 thành phần là thư viện, thành phần giao diện người dùngchuỗi công cụ CLI. Các thành phần có thể được sử dụng cùng nhau hoặc riêng rẽ. Được tổ chức theo trường hợp sử dụng, Thư viện Amplify và các thành phần giao diện người dùng được cung cấp bởi AWS. Chúng là mã nguồn mở và hoạt động với các khung front-end hiện có của bạn (React, React Native, Angular, Vue, Ionic) và các IDE iOS/Android. Giao diện dòng lệnh Amplify (CLI) là một chuỗi công cụ để tạo và duy trì các backend phi máy chủ trên AWS. Đặt cấu hình chức năng đám mây bằng cách làm theo quy trình công việc đơn giản, dễ tương tác để chỉ định các khả năng của ứng dụng, trong đó có mô hình dữ liệu và các yêu cầu xác thực. Phát triển ứng dụng của bạn »

Xác thực

Đăng ký & xác thực người dùng

DataStore

Đồng bộ hóa ngoại tuyến & giải quyết xung đột

API (GraphQL và REST)

Truy cập dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu

Lưu trữ

Quản lý nội dung người dùng

Phân tích

Thu thập dữ liệu phân tích cho ứng dụng của bạn

Dự đoán

AI/ML bao gồm dịch văn bản

Tương tác

Tạo chatbot đàm thoại

Thông báo đẩy

Gửi liên lạc có mục tiêu

PubSub

Quản lý tin nhắn & đăng ký

Lưu trữ web tĩnh

Bảng điều khiển AWS Amplify là dịch vụ lưu trữ web tĩnh giúp tăng tốc chu kỳ phát hành ứng dụng của bạn bằng cách cung cấp quy trình làm việc CI/CD đơn giản để xây dựng và triển khai các ứng dụng web tĩnh. Chỉ cần kết nối với kho lưu trữ mã của ứng dụng của bạn trong bảng điều khiển, và các thay đổi đối với frontend và backend của bạn được triển khai trong một quy trình công việc duy nhất trên mỗi cam kết mã. Ứng dụng đầy đủ bao gồm một frontend được xây dựng với các khung ứng dụng trang đơn như React, Angular, Vue hoặc Gatsby và một backend tùy chọn được xây dựng bằng tài nguyên đám mây như API GraphQL hoặc REST, lưu trữ tệp và dữ liệu. Kết nối kho lưu trữ của bạn »

Cách thức hoạt động

Phát triển ứng dụng

product-page-diagram_Amplify_How-it-works_1@2x

Lưu trữ ứng dụng web

product-page-diagram_Amplify_How-it-works_2@2x

Trường hợp sử dụng

Page-Illos_Amplify-Use-Cases_Onboarding_4-column

Luồng tích hợp

Tạo các luồng tích hợp tùy chỉnh cho phép người dùng đăng nhập bằng các phương thức ưa thích. Tính năng: Xác thực, Thành phần giao diện người dùng, Phân tích

Page-Illos_Amplify-Use-Cases_Real-time-Collab_4-column

Cộng tác theo thời gian thực

Xây dựng nguồn cấp dữ liệu thời gian thực, trò chuyện và chia sẻ tài liệu để tạo điều kiện cho các tình huống từ xa. Tính năng: Tương tác, APIDataStore

Page-Illos_Amplify-Use-Cases_AI-ML_4-column

AI/ML

Thêm tương tác bằng giọng nói, bản dịch và nhận dạng hình ảnh để cho phép trải nghiệm người dùng thông minh hơn. Tính năng: Dự đoán, APIDataStore,

Page-Illos_Amplify-Use-Cases_Campaigns_4-column

Các chiến dịch có mục tiêu

Phát triển các thông báo đẩy và chiến dịch có mục tiêu để giữ và thu hút khách hàng. Tính năng: Phân tích, Thông báo, API

Cộng đồng

Amplify được cộng đồng yêu thích, khiến nó trở thành một trong 5 dự án nguồn mở phát triển nhanh nhất trên GitHub với hàng triệu lượt tải xuống. 
Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem các tính năng sản phẩm

Truy cập trang tính năng AWS Amplify.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bạn có thêm câu hỏi?

Liên hệ trực tiếp với nhóm của chúng tôi theo địa chỉ aws-amplify-customer@amazon.com