AWS Amplify

Xây dựng các ứng dụng web và di động fullstack trong vài giờ. Dễ dàng làm quen, dễ dàng điều chỉnh quy mô.

Amplify là gì?

Amplify là mọi thứ bạn cần để xây dựng các ứng dụng web và di động full-stack trên AWS. Xây dựng và lưu trữ frontend của bạn, thêm các tính năng như xác thực và lưu trữ, kết nối với các nguồn dữ liệu thời gian thực, triển khai và điều chỉnh quy mô đến hàng triệu người dùng.

Amplify là gì?

Amplify là mọi thứ bạn cần để xây dựng các ứng dụng web và di động full-stack trên AWS. Xây dựng và lưu trữ frontend của bạn, thêm các tính năng như xác thực và lưu trữ, kết nối với các nguồn dữ liệu thời gian thực, triển khai và điều chỉnh quy mô đến hàng triệu người dùng.

CI/CD và lưu trữ được quản lý toàn phần

Nhanh chóng triển khai frontend của bạn

Dễ dàng triển khai và lưu trữ trang web nhanh chóng, bảo mật và đáng tin cậy cũng như ứng dụng được hiển thị phía máy chủ với vài cú nhấp chuột. 

Quy trình làm việc CI/CD full-stack

Kết nối các nhánh git của bạn để tự động triển khai các thay đổi frontend và backend trong một quy trình làm việc duy nhất.

Khám phá Lưu trữ Amplify

CI/CD và lưu trữ được quản lý toàn phần

Nhanh chóng triển khai frontend của bạn

Dễ dàng triển khai và lưu trữ trang web nhanh chóng, bảo mật, đáng tin cậy cũng như ứng dụng được hiển thị phía máy chủ với vài cú nhấp chuột. 

Quy trình làm việc CI/CD full-stack

Kết nối các nhánh git của bạn để tự động triển khai các thay đổi frontend và backend trong một quy trình làm việc duy nhất.

 

Khám phá Lưu trữ Amplify

Linh hoạt cho mọi trường hợp sử dụng

Truy cập hơn 200 dịch vụ AWS

Hỗ trợ phát triển tính năng mới, các biện pháp thực hành DevOps và tăng trưởng người dùng.

Điều chỉnh quy mô xuống 0 hoặc đến hàng triệu

Định giá theo mức sử dụng phi máy chủ có nghĩa là bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng.

Khám phá các tính năng mở rộng

Linh hoạt cho mọi trường hợp sử dụng

Truy cập hơn 200 dịch vụ AWS

Hỗ trợ phát triển tính năng mới, các biện pháp thực hành DevOps và tăng trưởng người dùng.

Điều chỉnh quy mô xuống 0 hoặc đến hàng triệu

Định giá theo mức sử dụng phi máy chủ có nghĩa là bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng.


Khám phá các tính năng mở rộng

Bạn có thể xây dựng được những gì khi sử dụng Amplify?

Triển khai và lưu trữ các ứng dụng được hiển thị phía máy chủ với Next.js và Nuxt để cải thiện hiệu suất và SEO. Thực hiện các thao tác phía máy chủ với quy trình xác thực được bảo vệ bởi dữ liệu và phần mềm trung gian cho các tuyến với thư viện JavaScript của Amplify.
Triển khai giao diện ứng dụng của bạn lên Mạng phân phối nội dung (CDN) AWS được phân phối toàn cầu với CI/CD tự động trên hàng trăm vị trí biên. Thêm logic toàn diện với xác thực, ủy quyền, lưu trữ và dữ liệu.
Tạo các ứng dụng iOS và Android gốc trong Swift, Kotlin hoặc Java với các khả năng xác thực, dữ liệu, lưu trữ và thông báo đẩy bằng cách sử dụng cung cấp backend và Thư viện frontend của Amplify.
Tạo các ứng dụng đa nền tảng Flutter và React Native với các khả năng như xác thực người dùng, dữ liệu và lưu trữ bằng cách sử dụng tài nguyên backend và Thư viện của Amplify.