Kiến trúc tối ưu AWS

Tìm hiểu, đánh giá và xây dựng bằng những biện pháp thực hành về kiến trúc tốt nhất

AWS Well-Architected giúp các kiến trúc sư điện toán đám mây xây dựng hạ tầng bảo mật, hiệu năng cao, bền bỉ và hiệu quả cho nhiều ứng dụng và khối lượng công việc. Được xây dựng dựa trên sáu trụ cột — vận hành xuất sắc, bảo mật, độ tin cậy, hiệu quả năng suất, tối ưu hóa chi phí và tính bền vững — AWS Well-Architected cung cấp phương pháp tiếp cận nhất quán cho khách hàng và đối tác để đánh giá kiến trúc và triển khai những thiết kế có thể thay đổi quy mô theo thời gian.

AWS Well-Architected Framework bao gồm các ống kính cụ thể theo miền, phòng thực hành thực tế và AWS Well-Architected Tool. AWS Well-Architected Tool có sẵn miễn phí trong Bảng điều khiển quản lý AWS, cung cấp cơ chế để thường xuyên đánh giá khối lượng công việc, xác định các vấn đề rủi ro cao và ghi lại các cải tiến.

AWS còn cung cấp quyền truy cập vào một hệ sinh thái gồm hàng trăm thành viên thuộc Chương trình AWS Well-Architected Partner. Liên hệ với một đối tác trong khu vực của bạn để giúp bạn phân tích và xem xét ứng dụng của mình.

Reliance Steel and Aluminum sử dụng AWS Well-Architected Framework để xây dựng tốt hơn trong đám mây (4:02)

AWS Well-Architected và sáu trụ cột

Tổng quan về khung

AWS Well-Architected Framework mô tả các khái niệm chính, nguyên tắc thiết kế và biện pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc để thiết kế và chạy khối lượng công việc trong đám mây. Bằng cách trả lời một vài câu hỏi nền tảng, bạn sẽ biết được mức độ phù hợp giữa kiến trúc của mình và các phương pháp tốt nhất trên đám mây, đồng thời được nhận hướng dẫn để cải thiện.

Trụ cột vận hành xuất sắc

Trụ cột vận hành xuất sắc tập trung vào việc chạy và giám sát các hệ thống, đồng thời liên tục cải tiến các quy trình và thủ tục. Các chủ đề chính bao gồm cách tự động hóa các thay đổi, cách ứng phó với sự kiện và cách xác định tiêu chuẩn để quản lý các hoạt động hàng ngày.

Trụ cột bảo mật

Trụ cột bảo mật tập trung vào việc bảo vệ thông tin và hệ thống. Các chủ đề chính bao gồm tính bảo mật và trung thực của dữ liệu, quản lý quyền hạn người dùng và thiết lập kiểm soát để phát hiện sự cố bảo mật.

Trụ cột độ tin cậy

Trụ cột độ tin cậy tập trung vào khối lượng công việc thực hiện đúng chức năng và cách hồi phục nhanh chóng sau sự cố để đáp ứng nhu cầu. Các chủ đề chính bao gồm thiết kế hệ thống phân tán, lên kế hoạch phục hồi và thích nghi với yêu cầu thay đổi.

Trụ cột hiệu quả năng suất

Trụ cột hiệu quả năng suất tập trung vào việc phân bổ tài nguyên công nghệ thông tin và điện toán có cấu trúc và hợp lý hóa. Các chủ đề chính bao gồm chọn loại tài nguyên và kích thước được tối ưu hóa theo yêu cầu khối lượng công việc, giám sát hiệu suất và duy trì tính hiệu quả khi nhu cầu doanh nghiệp thay đổi.

Trụ cột tối ưu hóa chi phí

Trụ cột tối ưu hóa chi phí tập trung vào việc tránh các chi phí không cần thiết. Các chủ đề chính bao gồm nắm rõ chi tiêu theo thời gian và kiểm soát phân bổ ngân sách, chọn đúng loại và số lượng tài nguyên, đồng thời thay đổi quy mô để đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà không cần chi trả quá mức cần thiết.

Trụ cột tính bền vững

Trụ cột tính bền vững tập trung vào việc giảm thiểu tác động tới môi trường của việc chạy khối lượng công việc trên đám mây. Các chủ đề chính bao gồm mô hình chia sẻ trách nhiệm cho tính bền vững, hiểu rõ tác động và tận dụng tối đa để giảm thiểu tài nguyên cần thiết và tác động tới hạ nguồn. 

AWS Well-Architected Lenses

AWS Well-Architected Lenses mở rộng hướng dẫn cung cấp bởi AWS Well-Architected cho các lĩnh vực công nghệ và công nghiệp cụ thể như máy học (ML), phân tích dữ liệu, phi máy chủ, điện toán hiệu năng cao (HPC), IoT, SAP, truyền phát phương tiện, ngành công nghiệp trò chơi, mạng kết hợp và dịch vụ tài chính. Để đánh giá đầy đủ khối lượng công việc, hãy sử dụng các ống kính áp dụng cùng với AWS Well-Architected Framework và sáu trụ cột của khung.

  • Ngày (Mới nhất–Cũ nhất)
1

Hướng dẫn kiến trúc tối ưu AWS

Khác với Framework và Lenses tuân theo toàn bộ 6 trụ cột của Khung kiến trúc tối ưu, Hướng dẫn kiến trúc tối ưu AWS tập trung vào một trường hợp sử dụng, công nghệ hoặc tình huống triển khai cụ thể.

  • Ngày (Mới nhất–Cũ nhất)
1

Tham khảo về AWS Well-Architected

Logo CyberAgent

CyberAgent, Inc.

“CyberAgent, Inc. đã có thể nhanh chóng tìm hiểu về AWS và trực quan hóa các rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh bằng cách áp dụng AWS Well-Architected Framework. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng kiến thức mình tích lũy được từ các biện pháp tốt nhất về AWS Well-Architected để thay đổi kiến trúc và giải quyết thành công các rủi ro.”

Shota Tsuge, Kỹ sư cấp cao về độ tin cậy của tổ chức - CyberAgent, Inc.

Tập đoàn NEC

Tập đoàn NEC

“NEC đã tiến hành Đánh giá Khung kiến trúc tối ưu AWS trên các dự án khác nhau để cải thiện chất lượng tích hợp. Trong quá trình phát triển Dịch vụ đám mây đo lường nước, chúng tôi đã tiến hành đánh giá ở giai đoạn đầu của quá trình thiết kế. Điều này đã cho phép chúng tôi sớm xác định các vấn đề thiết kế và nhanh chóng giải quyết chúng, từ đó có thể cung cấp dịch vụ cho Cục cấp thoát nước thành phố Sakai nhanh nhất có thể. Khung kiến trúc tối ưu AWS cũng rất hữu ích cho việc đào tạo kỹ sư và không thể thiếu để cải thiện khả năng kỹ thuật của chúng tôi với tư cách là một nhà tích hợp hệ thống.”

Nobuaki Iijima, Tổng giám đốc - Tập đoàn NEC

AWS Well-Architected Partners

Các thành viên trong Chương trình AWS Well-Architected Partners đã được đào tạo chuyên sâu về AWS Well-Architected Framework và có thể thực hiện các phương thức tốt nhất, đo lường trạng thái khối lượng công việc và cải thiện khi cần. 

Khách hàng làm việc với những đối tác này thường thấy chi phí được tiết kiệm đáng kể, hiệu năng ứng dụng được cải thiện và rủi ro bảo mật được giảm thiểu. Tương tác với một Đối tác AWS Well-Architected và hỏi về tín dụng dịch vụ AWS.

Lộ trình học tập của kiến trúc sư

Nếu bạn mới biết đến AWS, dùng đường dẫn này để học cách thiết kế các ứng dụng và hệ thống trên AWS. Xây dựng kỹ năng chuyên môn trên lộ trình tiến tới AWS Certification.

Tìm hiểu thêm về AWS Well-Architected Tool
Tìm hiểu về AWS Well-Architected Tool

AWS Well-Architected Tool có sẵn miễn phí trong Bảng điều khiển quản lý AWS, giúp bạn đánh giá trạng thái khối lượng công việc của bạn, so sánh chúng với biện pháp thực hành tốt nhất hiện tại về kiến trúc của AWS và cung cấp đề xuất để cải thiện chúng.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký khóa đào tạo
Đăng ký khóa đào tạo

Tham gia khóa đào tạo theo nhịp độ cá nhân. Khóa học này cung cấp các nguyên tắc thiết kế riêng cho từng trụ cột và các ví dụ về biện pháp thực hành tốt nhất của Kiến trúc tối ưu của AWS.

Đăng ký ngay 
Next-Steps-Create-account
Trở thành đối tác

Tìm hiểu thêm về điều kiện để trở thành Đối tác kiến trúc tối ưu AWS và cách tạo sự gắn kết thành công.

Đăng ký