AWS Application Cost Profiler

Thông tin chi tiết về chi phí cho các ứng dụng nhiều đối tượng thuê của bạn

Trình phân tích chi phí ứng dụng AWS sẽ ngừng hoạt động trước ngày 30 tháng 9 năm 2024 và hiện không còn chấp nhận khách hàng mới.

Trình phân tích chi phí ứng dụng AWS cho phép bạn theo dõi mức tiêu thụ tài nguyên AWS chung giữa các ứng dụng phần mềm và báo cáo bản phân tích chi phí chi tiết trên cơ sở đối tượng thuê. Bạn có thể đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô với mô hình cơ sở hạ tầng chung, trong khi vẫn liên tục nắm rõ thông tin chi tiết về mức tiêu thụ tài nguyên trên nhiều thông số.

Với thông tin chi tiết về chi phí theo tỉ lệ của các tài nguyên AWS chung, các tổ chức đang chạy ứng dụng có thể thiết lập nền tảng dữ liệu cho mô hình phân bổ chi phí chính xác và các ứng dụng bán hàng của ISV có thể hiểu rõ hơn về lợi nhuận của bạn cũng như tùy chỉnh chiến lược định giá cho khách hàng cuối của bạn.

Lợi ích

Hiệu quả chi phí

Không cần đầu tư vào tài nguyên kỹ thuật và cơ sở hạ tầng để xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng dữ liệu lớn của riêng bạn để theo dõi và tính toán việc sử dụng các tài nguyên chung hay tiêu tốn vào nỗ lực liên tục nhằm tìm sự tương quan giữa mức tiêu thụ tài nguyên chung với thông tin thanh toán AWS của bạn trên các dịch vụ và quản lý khả năng báo cáo cho người dùng nội bộ và bên ngoài của bạn. Với AWS Application Cost Profiler, bạn có thể bắt đầu miễn phí và chỉ phải thanh toán cho báo cáo sau khi sử dụng 30 GB miễn phí.

Thu thập dữ liệu linh hoạt

Bạn có thể sử dụng các công cụ đo lường của riêng mình hoặc tận dụng cơ chế nhật ký được hỗ trợ để thu thập và tải nạp siêu dữ liệu về mức sử dụng của đối tượng thuê ở định dạng tệp bằng cách sử dụng AWS Application Cost Profiler thông qua API qua SDK AWS. Cho dù bạn chọn giải pháp đo lường nào, AWS Application Cost Profiler sẽ tính toán và tìm sự tương quan giữa việc sử dụng ứng dụng của đối tượng thuê của bạn với dữ liệu thanh toán và mức sử dụng tài nguyên của bạn.

Phân tích biên

Thông tin chi tiết về mức sử dụng tài nguyên và chi phí cấp đối tượng thuê cho phép bạn hiểu rõ hơn về tình trạng sử dụng tài nguyên và khả năng sinh lời của mình, vì vậy bạn có thể điều chỉnh thiết kế kiến trúc, chiến lược định giá sản phẩm và mô hình phân bổ chi phí để đạt được trách nhiệm giải trình chi phí và ROI cao hơn. Tự tin mở rộng quy mô với chiến lược tiếp cận thị trường và quản lý chi phí được thiết kế riêng, đồng thời hiểu rõ xu hướng chi tiêu và sử dụng của bạn với mức độ chi tiết cao.

Bắt đầu với AWS Application Cost Profiler

Bắt đầu với AWS Application Cost Profiler để theo dõi mức tiêu thụ tài nguyên AWS chung mà các ứng dụng phần mềm sử dụng và báo cáo thông tin chi tiết về mức sử dụng và chi phí của đối tượng thuê.

Cách thức hoạt động

Các bài đăng trên blog mới nhất về Quản lý chi phí AWS

Hiện không tìm thấy bài đăng nào trên blog. Vui lòng tham khảo Blog AWS để xem các tài nguyên khác.

1

 

Đọc thêm tại Blog Quản lý chi phí AWS »

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Xem các tính năng sản phẩm

Tìm hiểu thêm về các tính năng để quản lý chi phí, tối ưu hóa chi phí, v.v.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay Bậc miễn phí của AWS và bắt đầu quản lý chi phí AWS của bạn. 

Đăng ký 
Tạo và quản lý ngân sách

Bắt đầu xây dựng với AWS Application Cost Profiler trong Bảng điều khiển AWS.

Bắt đầu