AWS cho Mọi...  /  AWS ở bất cứ nơi nào...

AWS ở bất cứ nơi nào bạn cần

Mở rộng giới hạn của đám mây
đến vùng biên

Mở rộng giới hạn của đám mây đến vùng biên

Xây dựng và chạy các ứng dụng một cách bảo mật trên đám mây, tại chỗ và ở vùng biên

Một số ứng dụng cần những lợi ích của đám mây nhưng không thể di chuyển dễ dàng do các yêu cầu về độ trễ thấp, lưu trữ dữ liệu, xử lý dữ liệu cục bộ hoặc di chuyển và hiện đại hóa. AWS đang định hình lại đám mây lai bằng cách đưa AWS đến bất cứ nơi nào bạn cần để có trải nghiệm liền mạch và an toàn — từ đám mây đến các trung tâm dữ liệu, các khu vực đô thị lớn và mạng 5G, các nhà máy hoặc tòa nhà thông minh và nhiều nơi khác.

Đưa trường hợp sử dụng IoT, trường hợp sử dụng kết hợp hoặc trường hợp sử dụng vùng biên của bạn vào cuộc sống

Cung cấp các ứng dụng có độ trễ thấp

Đưa cơ sở hạ tầng và dịch vụ đám mây đến gần người dùng cuối hoặc các thiết bị thông minh của bạn để hỗ trợ các ứng dụng thời gian thực và nhiều trải nghiệm người dùng cuối chân thực.

Di chuyển và hiện đại hóa

Làm việc với các chương trình và đối tác của AWS đã được kiểm chứng để di chuyển và hiện đại hóa các ứng dụng tại chỗ và ứng dụng vùng biên của bạn bằng cách sử dụng các dịch vụ đám mây lai AWS, cũng như dịch vụ quản lý, công cụ và API quen thuộc.

Đáp ứng các yêu cầu về lưu trữ dữ liệu

Lưu trữ dữ liệu tại một quốc gia, tiểu bang hoặc khu vực tự trị cụ thể để giải quyết các yêu cầu về bảo mật và quản lý thuế, các quy định về chủ quyền dữ liệu cũng như các yếu tố địa chính luôn thay đổi.

Xử lý dữ liệu cục bộ

Xử lý cục bộ khối lượng lớn dữ liệu bằng kiến trúc đám mây lai nhất quán và sau đó dễ dàng di chuyển lên đám mây để đào tạo mô hình máy học (ML) và lưu trữ lâu dài trong các hồ dữ liệu.

Xem Ngày về Đám mây lai & Điện toán biên theo nhu cầu

Ngày nay, hàng triệu khách hàng đang chuyển lên đám mây nhanh hơn bao giờ hết. Khám phá cách AWS cung cấp các tùy chọn sáng tạo có chi phí thấp hơn, linh hoạt hơn để đáp ứng nhu cầu điện toán đám mây của bạn ở mọi nơi bạn cần. Xem tất cả các video theo nhu cầu từ sự kiện trực tiếp.

Hỗ trợ cho các ứng dụng tại chỗ và ứng dụng vùng biên của bạn - Hình minh họa

Hỗ trợ cho các ứng dụng tại chỗ và ứng dụng vùng biên của bạn

Các tài nguyên lai và tài nguyên biên chính

Tối ưu hóa hoạt động công nghiệp với bản sao kỹ thuật số

Chuyên gia phân tích trong ngành IDC xem xét các dịch vụ AWS IoT như một nền tảng trong hành trình vận hành kỹ thuật số.

Hiện đại hóa doanh nghiệp của bạn với AWS Outposts

Đổi mới nhanh hơn và hiệu quả hơn nhờ áp dụng đám mây vào trung tâm dữ liệu, không gian nơi cho thuê chỗ đặt máy chủ hoặc môi trường tại chỗ của bạn.

Phá bỏ các rào cản đối với thành công của doanh nghiệp về trò chơi và truyền thông đa phương tiện

Rút ngắn thời gian tiếp thị, giải quyết các vấn đề về lưu trữ dữ liệu, đồng thời cung cấp các trải nghiệm người dùng khác biệt và nhanh hơn với trải nghiệm AWS nhất quán trên đám mây, tại chỗ và tại vùng biên.

Đưa hiệu quả của các dịch vụ lai và dịch vụ biên của AWS đến các tổ chức chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống

Chạy khối lượng công việc tại nơi tổ chức của bạn cần triển khai để đáp ứng các yêu cầu về độ trễ thấp, xử lý dữ liệu cục bộ và lưu trữ dữ liệu.