Định giá Trình quản lý chứng chỉ của AWS

Miễn phí đối với chứng chỉ SSL/TLS công khai được cung cấp qua AWS Certificate Manager. Bạn chỉ phải trả phí cho các tài nguyên AWS mà mình tạo để chạy ứng dụng cá nhân.

Nếu bạn quản lý Nhà cung cấp chứng chỉ (CA) riêng của AWS thông qua ACM, hãy tham khảo trang Định giá AWS CA riêng để biết thêm chi tiết và ví dụ.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tham khảo các tài nguyên bổ sung liên quan đến sản phẩm

Truy cập trang tài nguyên.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Certificate Manager trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập