Amazon Chime là dịch vụ thông tin liên lạc trả phí theo nhu cầu sử dụng, không yêu cầu trả phí trước, cam kết hay hợp đồng dài hạn.

Giá dựa trên mức sử dụng Amazon Chime.

Chi tiết về giá

Các tính năng Amazon Chime Cơ bản

Các tính năng miễn phí sử dụng và bạn có thể sử dụng bất cứ khi nào bạn muốn. Các tính năng này gồm có trò chuyện và tham gia các cuộc họp.

Các tính năng Amazon Chime Cao cấp

Các tính năng có tính phí như tổ chức các cuộc họp. Bạn chỉ bị tính phí đối với các tính năng Amazon Chime Cao cấp vào những ngày người dùng của bạn truy cập các tính năng này, theo mức phí 3 USD mỗi người dùng mỗi ngày, tối đa 15 USD mỗi người dùng mỗi tháng.

Để biết danh sách đầy đủ các tính năng Amazon Chime Cơ bản và Amazon Chime Cao cấp, xem bảng bên dưới. 

Ví dụ về giá

Tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng ngày

3 USD mỗi ngày, tối đa 15 USD mỗi tháng
Tổ chức các cuộc họp hai ngày một tháng

3 USD mỗi ngày với tổng phí bằng 6 USD mỗi tháng
Trò chuyện và tham gia cuộc họp

Miễn phí

Việc sử dụng quay số đến được tính phí tách biệt với việc tổ chức cuộc họp theo mức phí được công bố và chưa bao gồm trong mức phí nói trên.  Bạn có thể kiểm tra mức phí quay số tại đây.


Các tính năng Amazon Chime Cơ bản và Amazon Chime Cao cấp

Đặt lịch và tổ chức cuộc họp (2 người trở lên)

 
Đặt lịch cuộc họp
Bắt đầu cuộc họp tức thì
Cung cấp số để quay số đến cho cuộc họp của bạn *
Sử dụng liên kết cuộc họp Chime In**
Ghi lại cuộc họp
Sử dụng hệ thống video trong phòng hội nghị
Tiện ích mở rộng Microsoft Outlook**
Số người tham dự tối đa
* Tùy vào mức phí quay số đến cụ thể, có thể tham khảo tại đây.
** Outlook Plug-In (chỉ cung cấp cho Windows) và tính năng liên kết cuộc họp ChimeIn được cung cấp để bạn sử dụng và bạn chỉ bị tính phí khi tổ chức cuộc họp.
Cơ bản   Cao cấp   
 
 
 
 
 
 
 
  100

Tham dự cuộc họp

 
Video
Video (VoIP)
Autocall sẽ gọi cho bạn
Amazon Chime hãy gọi cho tôi
Quay số bằng mạng điện thoại công cộng*
Chia sẻ màn hình
Điều khiển từ xa
* Tùy vào mức phí quay số đến cụ thể, có thể tham khảo tại đây.
Cơ bản   Cao cấp   

Cuộc gọi thoại và video tức thì giữa hai người (VoIP)

 
Video
Voice (VoIP)
Chia sẻ màn hình
Điều khiển màn hình nền từ xa
Cơ bản   Cao cấp   

Trò chuyện

 
Trò chuyện trực tiếp giữa hai người
Trò chuyện nhóm
Phòng trò chuyện
Cơ bản   Cao cấp   

Quản trị CNTT

• Quản lý người dùng
• Báo cáo mức độ sử dụng
• Yêu cầu tên miền của bạn – tự động thêm người dùng cho tài khoản của bạn khi họ đăng ký sử dụng Amazon Chime
• Sử dụng AWS Directory Services cho Microsoft Active Directory. Tham khảo thông tin chi tiết về giá của AWS Directory Services tại đây.
• Quản lý Điều khiển màn hình nền từ xa cho tài khoản Amazon Chime của bạn

Câu hỏi thường gặp

Dùng thử miễn phí

Câu hỏi: Dùng thử miễn phí Amazon Chime hoạt động như thế nào?

Người dùng mới có thể bắt đầu dùng thử miễn phí trong 30 ngày bằng cách tạo một tài khoản Amazon Chime, không cần sử dụng thẻ tín dụng. Người dùng thử có thể truy cập các tính năng Amazon Chime Cao cấp trong 30 ngày, bao gồm việc sử dụng một số lượng có giới hạn các số quay số đến (xem danh sách tại đây). Thời gian dùng thử kết thúc khi người dùng chấp nhận lời mời tham gia tài khoản Amazon Chime Nhóm, gia nhập tài khoản Amazon Chime Doanh nghiệp hoặc sau 30 ngày (tính theo mốc nào xảy ra trước). Sau 30 ngày, nếu người dùng chưa tham gia tài khoản Nhóm hoặc Doanh nghiệp, họ có thể tiếp tục sử dụng miễn phí các tính năng Amazon Chime Cơ bản. Để biết thêm thông tin về tài khoản Amazon Chime, vui lòng xem Quản lý tài khoản Amazon Chime của bạn.

Câu hỏi: Người dùng được thêm vào tài khoản Amazon Chime nhóm hoặc doanh nghiệp có được dùng thử miễn phí trong 30 ngày không?

Không. Thời gian dùng thử miễn phí trong 30 ngày sẽ kết thúc ngay sau khi người dùng tham gia tài khoản Amazon Chime nhóm hoặc doanh nghiệp của bạn. Để biết thêm thông tin về tài khoản Amazon Chime, vui lòng xem Quản lý tài khoản Amazon Chime của bạn.

Mua

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi mua Amazon Chime?

Để mua Amazon Chime, bạn cần tạo một tài khoản Amazon Chime nhóm hoặc doanh nghiệp rồi sau đó thêm người dùng vào tài khoản của bạn. Để mua Amazon Chime cho chính bạn hoặc tổ chức của bạn, vui lòng truy cập trang Bắt đầu sử dụng Amazon Chime.

 

Câu hỏi: Tôi có thể trao đổi với một đại diện để hiểu thêm về Amazon Chime không?

Có, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu liên hệ bộ phận bán hàng này, sau đó đại diện Amazon Web Services sẽ liên hệ với bạn.

Tính phí và quyền

Câu hỏi: Cách tính phí đối với Amazon Chime sẽ như thế nào?

Amazon Chime là dịch vụ trả phí theo nhu cầu sử dụng, không yêu cầu trả phí trước, cam kết hay hợp đồng dài hạn. Amazon Chime có những tính năng miễn phí sử dụng như tính năng Amazon Chime Cơ bản và những tính năng có tính phí như tính năng Amazon Chime Cao cấp (vui lòng tham khảo bảng tính năng ở trên để biết chi tiết). Bạn chỉ bị tính phí đối với các tính năng Amazon Chime Cao cấp vào những ngày người dùng của bạn truy cập các tính năng này, theo mức phí 3 USD mỗi người dùng mỗi ngày. Mức trần phí sử dụng là 15 USD mỗi người dùng mỗi tháng. Vui lòng lưu ý: việc sử dụng quay số đến được tính phí tách biệt với việc tổ chức cuộc họp theo mức phí được công bố và chưa bao gồm trong mức phí nói trên.

 Câu hỏi: Làm thế nào để tôi quản lý quyền của người dùng?

Quyền truy cập các tính năng trên Amazon Chime được xác định theo bậc quyền được gán cho mỗi người dùng. Khi bạn thêm người dùng vào tài khoản, họ mặc định được gán quyền của Amazon Chime Cao cấp. Bạn có thể thay đổi thiết lập này bằng cách sử dụng bảng điều khiển Amazon Chime hoặc nhóm Active Directory (AD) nếu bạn đang sử dụng AD để quản lý người dùng trên tài khoản Amazon Chime Doanh nghiệp. Để biết thêm chi tiết về quản lý quyền, xem Hướng dẫn quản trị Amazon Chime.  

Câu hỏi: Tôi có thể giới hạn không cho người dùng sử dụng các tính năng Amazon Chime Cao cấp không?

Có. Với Amazon Chime, bạn có thể xác định cho phép người dùng truy cập tính năng nào bằng cách thiết lập mức quyền theo Amazon Chime Cơ bản hoặc Amazon Chime Cao cấp. Người dùng được gán quyền Cơ bản chỉ có thể truy cập các tính năng Cơ bản. Người dùng được gán quyền Cao cấp có thể truy cập cả tính năng Cơ bản lẫn Cao cấp. Theo mặc định, người dùng trên tài khoản Amazon Chime Nhóm hoặc Amazon Chime Doanh nghiệp được gán quyền Cao cấp, tuy nhiên bạn có thể thay đổi thiết lập này bằng cách sử dụng bảng điều khiển Amazon Chime. Nếu bạn đang sử dụng Active Directory (AD) để quản lý người dùng trên tài khoản Amazon Chime Doanh nghiệp, bạn có thể thiết lập quyền bằng cách sử dụng nhóm AD.

Lưu ý rằng việc gán cho người dùng mức quyền Amazon Chime Cao cấp không làm phát sinh phí – bạn chỉ bị tính phí khi người dùng truy cập các tính năng Cao cấp. Vui lòng tham khảo bảng tính năng để biết thêm chi tiết.

Câu hỏi: Người dùng có quyền Cơ bản có thể đặt lịch hoặc tổ chức cuộc họp tức thì với ba người trở lên từ bậc quyền Amazon Chime Cơ bản không?

Không. Để đặt lịch hoặc tổ chức cuộc họp với ba người trở lên, người dùng cần có quyền Amazon Chime Cao cấp. Amazon Chime Cơ bản cho phép người dùng tham dự và tham gia đầy đủ vào cuộc họp do người dùng Amazon Chime Cao cấp đặt lịch hoặc khởi tạo. Người dùng Amazon Chime Cơ bản vẫn có thể sử dụng tất cả các tính năng của cuộc họp Amazon Chime, bao gồm cho phép cuộc họp gọi đến họ, video, chia sẻ màn hình của bạn và sử dụng điều khiển màn hình nền từ xa.

Câu hỏi: Nếu người dùng có các tính năng Amazon Chime Cao cấp tham dự cuộc họp do người khác đặt lịch, họ có bị tính phí không?

Không. Không tính phí khi tham dự cuộc họp. Với Amazon Chime, chỉ người tổ chức cuộc họp mới bị tính phí sử dụng. Tổ chức cuộc họp Amazon Chime là một tính năng Amazon Chime Cao cấp và bị tính phí theo mức 3 USD mỗi người dùng mỗi ngày, với mức tối đa hàng tháng 15 USD mỗi người dùng mỗi tháng. Việc sử dụng quay số đến được tính phí tách biệt với việc tổ chức cuộc họp theo mức phí được công bố và chưa bao gồm trong mức phí nói trên.

Câu hỏi: Sự khác biệt giữa cuộc gọi thoại hoặc video giữa hai người và cuộc họp là gì?

Cuộc gọi thoại hoặc video (sử dụng Voice over IP hay VoIP) diễn ra giữa hai người. Các cuộc gọi này được khởi tạo từ danh bạ của bạn hoặc trực tiếp từ một cửa sổ trò chuyện và chúng không được đặt lịch. Cuộc gọi kiểu này yêu cầu sử dụng ứng dụng Amazon Chime và không cho phép một trong hai bên kết nối qua số quay số đến hoặc sử dụng các hệ thống phòng hội nghị video trong phòng. Cuộc gọi kiểu này chỉ diễn ra giữa hai người bằng cách sử dụng ứng dụng Amazon Chime.

Ngược lại, cuộc họp có thể có từ 2 đến 100 người tham gia. Có thể đặt lịch hoặc khởi tạo tức thì cuộc họp. Người tham dự có thể lựa chọn tham gia bằng cách sử dụng ứng dụng Amazon Chime hoặc sử dụng số điện thoại quay số đến truyền thống. Người tham dự đăng nhập vào ứng dụng Amazon Chime sẽ được gọi tự động cho các cuộc họp đã đặt lịch. Người tham dự cuộc họp có thể sử dụng tất cả các tính năng của cuộc họp Amazon Chime, bao gồm thoại và video, danh sách hình ảnh, chia sẻ màn hình, điều khiển màn hình nền từ xa, trò chuyện, chia sẻ tệp và ghi lại cuộc họp. Đặt lịch và tổ chức cuộc họp trên Amazon Chime là một tính năng Cao cấp.

Quản trị CNTT

Câu hỏi: Tôi có thể gán các quyền khác nhau cho nhiều người dùng khác nhau trên tài khoản Amazon Chime Nhóm hoặc Doanh nghiệp của tôi không?

Có. Bạn có thể có người dùng có quyền Amazon Chime Cao cấp hoặc người dùng có quyền Amazon Chime Cơ bản trên tài khoản Nhóm hoặc Doanh nghiệp của bạn. Khi bạn thêm người dùng vào tài khoản, họ sẽ được gán quyền Amazon Chime Cao cấp theo mặc định. Bạn có thể thay đổi thiết lập này bằng cách sử dụng bảng điều khiển Amazon Chime hoặc nhóm Active Directory (AD) nếu bạn đang sử dụng AD để quản lý người dùng trên tài khoản Amazon Chime Doanh nghiệp.

Lưu ý: việc gán quyền không làm phát sinh phí; bạn chỉ bị tính phí khi người dùng truy cập các tính năng Amazon Chime Cao cấp. Để biết thêm thông tin, xem Quản lý quyền truy cập và quyền của người dùng.

Câu hỏi: Người dùng được thêm vào tài khoản Amazon Chime nhóm hoặc doanh nghiệp có được dùng thử miễn phí trong 30 ngày không?

Không. Thời gian dùng thử miễn phí trong 30 ngày sẽ kết thúc ngay sau khi người dùng tham gia tài khoản Amazon Chime Nhóm hoặc Amazon Chime Doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin về tài khoản Amazon Chime, vui lòng xem Quản lý tài khoản Amazon Chime của bạn.

Dùng thử Amazon Chime miễn phí

Người dùng mới có thể bắt đầu dùng thử miễn phí trong 30 ngày bằng cách tạo một tài khoản Amazon Chime. Không yêu cầu thẻ tín dụng.