AWS Cloud​Formation

Lập mô hình và cung cấp toàn bộ tài nguyên cơ sở hạ tầng đám mây của bạn

AWS CloudFormation cung cấp ngôn ngữ chung để bạn mô tả và cung cấp toàn bộ tài nguyên cơ sở hạ tầng trên môi trường đám mây của bạn. AWS CloudFormation cho phép bạn sử dụng một tập tin văn bản đơn giản để lập mô hình và cung cấp toàn bộ tài nguyên cần thiết cho các ứng dụng của bạn trên khắp các khu vực và tài khoản theo cách tự động và bảo mật. Tập tin này giữ vai trò là nguồn dữ liệu xác thực duy nhất cho môi trường đám mây của bạn.
Bạn không phải trả thêm chi phí cho AWS CloudFormation và chỉ phải thanh toán cho các tài nguyên AWS cần thiết để chạy ứng dụng của mình.

 

Giới thiệu AWS CloudFormation

Lợi ích

Lập mô hình cho tất cả

AWS CloudFormation cho phép bạn lập mô hình toàn bộ cơ sở hạ tầng trong một tập tin văn bản. Mẫu này trở thành nguồn dữ liệu xác thực duy nhất cho cơ sở hạ tầng của bạn. Việc này giúp bạn chuẩn hóa các thành phần cơ sở hạ tầng được sử dụng trên khắp tổ chức của bạn, cho phép bảo đảm tuân thủ cấu hình và khắc phục sự cố nhanh hơn.

Tự động hóa và triển khai

AWS CloudFormation cung cấp tài nguyên của bạn một cách an toàn và ổn định, cho phép bạn xây dựng cũng như xây dựng lại cơ sở hạ tầng và các ứng dụng mà không phải thực hiện các thao tác thủ công hay viết mã lệnh tùy chỉnh. CloudFormation sẽ lo phần xác định các hoạt động thích hợp cần thực hiện khi quản lý xếp chồng của bạn và tự động đảo ngược các thay đổi nếu phát hiện thấy lỗi.

Chỉ là mã mà thôi

Biến cơ sở hạ tầng thành mã cho phép bạn xử lý cơ sở hạ tầng như xử lý mã. Bạn có thể viết mã bằng bất kỳ trình biên tập mã nào, đưa mã vào hệ thống kiểm soát phiên bản và xem lại tập tin cùng với các thành viên đội ngũ trước khi triển khai mã vào môi trường sản xuất.

Cách thức hoạt động

howitworks

Video của khách hàng

TechnologyOne

Làm thế nào để thực hiện việc phân nhỏ một ứng dụng thành các vi dịch vụ một cách nhanh chóng và đáng tin cậy? Hãy xem TechnologyOne thực hiện việc này chỉ trong một ngày bằng AWS CloudFormation và các Trình cân bằng tải ứng dụng!

Cloudreach

Adam từ Cloudreach giải thích cách Sceptre sử dụng AWS CloudFormation để cho phép khách hàng tạo và quản lý các môi trường ứng dụng của mình.

Đọc blog.

Lemongrass

Lemongrass giới thiệu tính năng mới cho sản phẩm MiCloud của mình, cung cấp các bản sao hệ thống tự động hóa và nhanh chóng cho môi trường SAP của khách hàng. Bản sao hệ thống MiCloud được xây dựng bằng EC2, CloudFormation và IAM.  

Xem sơ đồ kiến trúc.

FileMaker

FileMaker mô tả cách họ xây dựng giải pháp cho các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ để tự động thay đổi quy mô của FileMaker nhằm xử lý số lượng sự kiện tăng vọt. Giải pháp này sử dụng AWS Marketplace, tại đó FileMaker niêm yết phần mềm của mình, bên cạnh việc sử dụng AWS CloudFormation, để triển khai và thay đổi quy mô của môi trường FileMaker trên AWS. 

Xem sơ đồ kiến trúc. Xem kiến trúc tại chỗ so với đám mây/AMI của FileMaker.

Vui lòng truy cập Đây là trang kiến trúc của tôi để xem thêm video về AWS CloudFormation.

600x400_Nextdoor_logo

 “Chúng tôi sử dụng AWS CloudFormation để tạo mạng chỉ bằng một cú nhấp chuột. Đây là công cụ rất dễ sử dụng”, Wise cho biết. Nextdoor cũng sử dụng công cụ tự động hóa Puppet để xác định và xây dựng các máy chủ trên AWS, và giải pháp quản lý đám mây RightScale để cấu hình và theo dõi các máy trong AWS Cloud.

Tìm hiểu thêm:  

600x400_Coinbase_Logo

Toàn bộ các mạng của công ty được thiết kế, xây dựng và duy trì thông qua các mẫu AWS CloudFormation. Witoff cho biết “Việc này cho phép chúng tôi kiểm soát mạng theo phiên bản và nhân bản mạng một cách chính xác và liền mạch cho các môi trường phát triển theo yêu cầu và môi trường chạy thử”.

Tìm hiểu thêm:

600x400_Expedia_Logo

Expedia sử dụng AWS CloudFormation và Chef để triển khai toàn bộ xếp chồng frontend và backend lên môi trường AWS.

Tìm hiểu thêm

fcb_600x400

“Chúng tôi rất hài lòng với AWS CloudFormation, do chúng tôi có thể sử dụng tính năng triển khai "bằng một cú nhấp chuột" cho toàn bộ cơ sở hạ tầng của mình.”

Tìm hiểu thêm:

Bài đăng và bài viết blog

Vui lòng truy cập Blog công cụ quản lý của chúng tôi để tìm hiểu thêm về CloudFormation và các dịch vụ Công cụ quản lý AWS khác.   

Bắt đầu với AWS

Step 1 - Sign up for an AWS account

Đăng ký tài khoản AWS

Có quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
icon2

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng hướng dẫn đơn giản.
icon3

Bắt đầu xây dựng với AWS

Bắt đầu xây dựng bằng các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi tạo dự án AWS của mình.

Tìm hiểu thêm về AWS CloudFormation

Truy cập trang Tính năng của AWS CloudFormation
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS CloudFormation
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi