Đám mây AWSCấu trúc

Tăng tốc cung cấp tài nguyên cho đám mây nhờ Infrastructure as Code

AWS CloudFormation giúp bạn dễ dàng lập mô hình tập hợp các tài nguyên có liên quan của AWS và bên thứ ba, cung cấp một cách nhanh chóng và nhất quán, đồng thời quản lý trong suốt vòng đời của tài nguyên, bằng cách áp dụng Infrastructure as Code. Mẫu CloudFormation mô tả các tài nguyên bạn mong muốn và các thành phần phụ thuộc của các tài nguyên đó để bạn có thể khởi chạy và định cấu hình cả hai cùng nhau dưới dạng ngăn xếp. Bạn có thể sử dụng một mẫu để tạo, cập nhật và xóa toàn bộ ngăn xếp dưới dạng một đơn vị thống nhất, theo tần suất mong muốn, thay vì quản lý riêng lẻ từng tài nguyên. Bạn có thể quản lý và cung cấp các ngăn xếp trên nhiều tài khoản AWS và Khu vực AWS.

Giới thiệu AWS CloudFormation (3:01)

Lợi ích

Tự động hóa các phương pháp hay nhất

Với CloudFormation, bạn có thể áp dụng các phương pháp hay nhất của DevOps và GitOps theo các quy trình được sử dụng rộng rãi như bắt đầu với kho lưu trữ Git và triển khai thông qua kênh dẫn CI/CD. Bạn cũng có thể đơn giản hóa việc kiểm tra các thay đổi và kích hoạt triển khai tự động nhờ tích hợp kênh dẫn như GitHub Actions và AWS CodePipeline.

Thay đổi quy mô cơ sở hạ tầng của bạn trên toàn thế giới

Quản lý việc thay đổi quy mô tài nguyên bằng cách chia sẻ các mẫu CloudFormation sẽ được sử dụng trong tổ chức của bạn, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, tuân thủ và cấu hình trên tất cả khu vực và tài khoản AWS. Các mẫu và tham số giúp bạn dễ dàng thay đổi quy mô để có thể chia sẻ các phương pháp hay nhất và chính sách của công ty. Ngoài ra, CloudFormation StackSets còn cho phép bạn tạo, cập nhật hoặc xóa các ngăn xếp trên nhiều khu vực và tài khoản AWS chỉ trong một thao tác.

Tích hợp với các dịch vụ AWS khác

Để tự động hóa hơn nữa khi quản lý tài nguyên trong tổ chức của mình, bạn có thể tích hợp CloudFormation với các dịch vụ AWS khác, trong đó có AWS Identity and Access Management (IAM) để kiểm soát quyền truy cập, AWS Config để hỗ trợ tuân thủ và AWS Service Catalog để phân phối ứng dụng chìa khóa trao tay và kiểm soát quản trị bổ sung. Khi tích hợp với CodePipeline và các công cụ xây dựng khác, bạn có thể triển khai các phương pháp mới hay nhất của DevOps và cải thiện tự động hóa, kiểm thử và kiểm soát.

Quản lý tài nguyên của bên thứ ba và tài nguyên riêng tư

Lập mô hình, cung cấp và quản lý tài nguyên ứng dụng công khai của bên thứ ba hoặc tài nguyên riêng tư (chẳng hạn như các ứng dụng giám sát, quản lý năng suất đội ngũ, quản lý sự cố, CI/CD và kiểm soát phiên bản) cùng với những tài nguyên AWS của bạn. Sử dụng CLI (Giao diện dòng lệnh) CloudFormation nguồn mở để xây dựng các loại tài nguyên CloudFormation của riêng bạn – những loại AWS gốc được phát hành dưới dạng mã nguồn mở.

Cùng cộng đồng đóng góp cho CloudFormation

AWS CloudFormation của tổ chức GitHub cung cấp các dự án mã nguồn mở được xây dựng trên những tính năng của CloudFormation. Thông qua CloudFormation Registry và CloudFormation CLI, bạn có thể xác định cũng như tạo ra các nhà cung cấp tài nguyên để tự động tạo cơ sở hạ tầng đám mây một cách an toàn và có hệ thống. Sử dụng những dự án CloudFormation của GitHub, bạn có thể kiểm tra xem các mẫu CloudFormation có tuân thủ chính sách không (bằng cfn-guard) hoặc xác thực việc áp dụng những phương thức tốt nhất (bằng cfn-lint).

Mở rộng CloudFormation với các loại tài nguyên của bên thứ ba

Khám phá, cung cấp và quản lý các tài nguyên của bên thứ ba được Đối tác trong Mạng lưới đối tác AWS (APN) và cộng đồng nhà phát triển phát hành trên CloudFormation Public Registry. Public Registry cung cấp danh mục các tiện ích mở rộng có thể tìm kiếm và được quản lý, giúp bạn đơn giản hóa việc xây dựng cơ sở hạ tầng đám mây của mình.

Cách thức hoạt động

Cách thức hoạt động của AWS CloudFormation
Deloitte

Giải pháp ConvergeHEALTH Miner của Deloitte là một bộ công cụ và dịch vụ giúp đẩy nhanh hoạt động thu thập, phân tích và quản lý dữ liệu trong suốt quá trình nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe, v.v. Miner đã tận dụng nhiều dịch vụ AWS. Họ đã sử dụng AWS CloudFormation và AWS Service Catalog để đưa Miner đến với khách hàng nhanh hơn nhờ Infrastructure as Code. Deloitte đã chọn các mẫu AWS CloudFormation để mã hóa cơ sở hạ tầng, sau đó có thể triển khai bằng một cú nhấp chuột nhờ AWS Service Catalog.

Tìm hiểu thêm »

Coinbase

Toàn bộ các mạng của công ty được thiết kế, xây dựng và duy trì thông qua các mẫu AWS CloudFormation. Witoff chia sẻ: “Việc này cho phép chúng tôi kiểm soát mạng theo phiên bản, đồng thời nhân bản mạng một cách chính xác và liền mạch cho các môi trường phát triển theo nhu cầu cũng như môi trường chạy thử”.

Tìm hiểu thêm »

Expedia

Expedia sử dụng AWS CloudFormation với Chef để triển khai toàn bộ ngăn xếp frontend và backend trong môi trường AWS.

Tìm hiểu thêm »

Câu lạc bộ bóng đá Barcelona

“Chúng tôi rất hài lòng với AWS CloudFormation, do chúng tôi có thể sử dụng tính năng triển khai "bằng một cú nhấp chuột" cho toàn bộ cơ sở hạ tầng của mình.”

Tìm hiểu thêm »

Ghi các quy tắc tuân thủ dự phòng cho các mẫu AWS CloudFormation theo cfn-guard

Ngày 4 tháng 8 năm 2020
Luis Colon, Raisa Hashem và Josh Joy

Đọc thêm »

Kênh dẫn kiểm thử CloudFormation tự động với TaskCat và CodePipeline

Ngày 4 tháng 9 năm 2020
Raleigh Hansen và Dan Le

Đọc thêm »

Triển khai ngăn xếp AWS CloudFormation với GitHub Actions

Ngày 27 tháng 7 năm 2020
Sebastian Doell

Đọc thêm »

Mới: Sử dụng AWS CloudFormation StackSets cho nhiều tài khoản trong một tổ chức AWS

Ngày 12 tháng 2 năm 2020
Sébastien Stormacq

Đọc thêm »

Sử dụng AWS CloudFormation để triển khai phần mềm vào các cụm Amazon EKS

Ngày 20 tháng 2 năm 2020
Troy Ameigh
 
1

Hiện không tìm thấy bài đăng trên blog nào. Vui lòng tham khảo Blog AWS để xem các tài nguyên khác.

Vui lòng truy cập Blog quản lý & quản trị để đọc thêm về CloudFormation và các dịch vụ Công cụ quản lý & quản trị AWS khác.

Có gì mới

1
Tìm hiểu về các tính năng của CloudFormation
Xem các tính năng sản phẩm

Tìm hiểu thêm về cách lập mô hình và cung cấp chức năng của AWS CloudFormation.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký một tài khoản AWS miễn phí
Đăng ký một tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với CloudFormation trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS CloudFormation trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập 

Tìm hiểu thêm về AWS CloudFormation

Truy cập trang tính năng của AWS CloudFormation
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS CloudFormation
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi