AWS CloudHSM

Mô-đun bảo mật phần cứng (HSM) được quản lý trên Đám mây AWS.

AWS CloudHSM là một mô-đun bảo mật phần cứng dựa trên đám mây (HSM) cho phép bạn dễ dàng tạo và sử dụng các khóa mã hóa của riêng bạn trên Đám mây AWS. Với CloudHSM, bạn có thể quản lý các khóa mã hóa bằng các HSM đạt chuẩn FIPS 140-2 Cấp độ 3. CloudHSM mang đến cho bạn sự linh hoạt trong việc tích hợp với các ứng dụng sử dụng API tiêu chuẩn ngành, ví dụ như các thư viện PKCS#11, Java Cryptography Extensions (JCE) và Microsoft CryptoNG (CNG).

CloudHSM tuân thủ các tiêu chuẩn và cho phép bạn xuất tất cả các khóa sang hầu hết các HSM khác có sẵn trên thị trường, tùy thuộc vào cấu hình của bạn. Đây là một dịch vụ được quản lý hoàn toàn giúp tự động hóa các tác vụ quản trị tốn thời gian, chẳng hạn như cung cấp phần cứng, vá lỗi phần mềm, đảm bảo độ sẵn sàng cao và sao lưu. CloudHSM còn cho phép bạn thay đổi quy mô nhanh chóng bằng cách bổ sung và giảm bớt công suất của HSM theo nhu cầu mà không mất chi phí trả trước.

Giới thiệu về AWS CloudHSM

Lợi ích

Tạo và sử dụng các khóa mã hóa trên HSM được xác thực FIPS 140-2 cấp độ 3

AWS CloudHSM cho phép bạn tạo và sử dụng các khóa mã hóa trên phần cứng được xác thực FIPS 140-2 Cấp độ 3. CloudHSM bảo vệ các khóa của bạn bằng khả năng truy cập độc quyền, một bên thuê vào các phiên bản HSM chống phá hoại trong Amazon Virtual Private Cloud (VPC) của riêng bạn.

Triển khai các khối lượng công việc tuân thủ, bảo mật

Sử dụng HSM làm biện pháp bảo mật ngay từ đầu giúp bạn thể hiện sự tuân thủ các quy định về bảo mật, quyền riêng tư và chống phá hoại chẳng hạn như HIPAA, FedRAMP và PCI. AWS CloudHSM cho phép bạn xây dựng khối lượng công việc tương thích, bảo mật với độ tin cậy cao và độ trễ thấp, sử dụng các phiên bản HSM trên đám mây AWS.

Sử dụng một HSM mở được xây dựng theo các tiêu chuẩn ngành

Bạn có thể sử dụng AWS CloudHSM để tích hợp với các ứng dụng sử dụng API tiêu chuẩn ngành, ví dụ như các thư viện PKCS#11, Java Cryptography Extensions (JCE) và Microsoft CryptoNG (CNG). Bạn cũng có thể truyền các khóa sang các giải pháp HSM thương mại khác để dễ dàng di chuyển các khóa vào hoặc ra khỏi AWS.

Duy trì kiểm soát khóa mã hóa

AWS CloudHSM cho phép bạn truy cập các HSM qua một kênh bảo mật để tạo tài khoản người dùng và thiết lập chính sách HSM. Chỉ những người dùng HSM mà bạn chỉ định mới có quyền truy cập các khóa mã hóa mà bạn tạo ra và sử dụng với CloudHSM. AWS không có khả năng hiển thị hoặc quyền truy cập các khóa mã hóa của bạn.

Dễ dàng quản lý và mở rộng quy mô

AWS CloudHSM tự động hóa các tác vụ quản trị HSM tốn thời gian, chẳng hạn như cung cấp phần cứng, vá lỗi phần mềm, đảm bảo độ sẵn sàng cao và sao lưu. Bạn có thể nhanh chóng tăng hoặc giảm công suất HSM bằng cách bổ sung và giảm bớt các HSM khỏi cụm máy chủ theo nhu cầu. AWS CloudHSM tự động cân bằng tải các yêu cầu và sao chép bảo mật các khóa được lưu trữ trong bất kỳ HSM nào đến tất cả các HSM khác trong cụm.

Kiểm soát khóa AWS KMS

Bạn có thể cấu hình AWS Key Management Service (KMS) để sử dụng cụm AWS CloudHSM của mình làm kho lưu trữ khóa tùy chỉnh thay vì kho lưu trữ khóa KMS mặc định. Với kho lưu trữ khóa tùy chỉnh KMS, bạn hưởng lợi từ việc tích hợp giữa KMS và các dịch vụ AWS mã hóa dữ liệu trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát các HSM bảo vệ khóa chính KMS của bạn. Kho lưu trữ khóa tùy chỉnh KMS giúp bạn tiện cả đôi đường, kết hợp các HSM một đối tượng thuê dưới sự kiểm soát của bạn với sự tích hợp và dễ sử dụng của AWS KMS.

Cách thức hoạt động

product-page-diagram_AWS-CloudHSM_HIW
 Nhấp để phóng to

Trường hợp sử dụng

Giảm tải xử lý SSL cho máy chủ web

Tầng ổ bảo mật (SSL) và Tầng truyền tải (TLS) được sử dụng để xác nhận định danh của các máy chủ web và thiết lập kết nối HTTPS bảo mật qua Internet. Bạn có thể sử dụng AWS CloudHSM để giảm tải quá trình xử lý SSL/TLS cho các máy chủ web. Sử dụng CloudHSM cho quá trình xử lý này sẽ giảm gánh nặng lên máy chủ web và tăng cường bảo mật thông qua việc lưu trữ các khóa riêng của máy chủ web trong CloudHSM.

product-page-diagram_CloudHSM_offload-ssl

Bảo vệ các khóa riêng cho cơ quan cấp chứng chỉ (CA) trực tiếp

Trong cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI), cơ quan cấp chứng chỉ (CA) là tổ chức tin cậy thực hiện việc cấp chứng chỉ số. Các chứng chỉ số này được sử dụng để định danh một người hoặc một tổ chức. Bạn có thể sử dụng AWS CloudHSM để lưu trữ các khóa riêng và ký các yêu cầu chứng chỉ vì vậy bạn có thể hoạt động từ xa như một CA trực tiếp cấp chứng chỉ cho tổ chức của bạn.

product-page-diagram_CloudHSM_ca-1

Cho phép Mã hóa dữ liệu minh bạch (TDE) cho các cơ sở dữ liệu Oracle

Bạn có thể sử dụng AWS CloudHSM để lưu trữ khóa mã hóa chính sử dụng Mã hóa dữ liệu minh bạch (TDE) cho các máy chủ cơ sở dữ liệu hỗ trợ TDE. Hỗ trợ SQL Server sắp được triển khai. Với TDE, các máy chủ cơ sở dữ liệu được hỗ trợ có thể mã hóa dữ liệu trước khi lưu trữ trên ổ đĩa. Xin lưu ý rằng Amazon RDS for Oracle không hỗ trợ TDE với CloudHSM. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng AWS Key Management Service.

product-page-diagram_CloudHSM_database
Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Xem các tính năng của sản phẩm

Tìm hiểu thêm về mô-đun bảo mật phần cứng (HSM) được quản lý trên Đám mây AWS.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS CloudHSM trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập