AWS CloudHSM

Quản lý mô-đun bảo mật phần cứng (HSM) có một đối tượng thuê trên AWS

Tạo và sử dụng các khóa mật mã trên các phiên bản HSM cho một đối tượng thuê FIPS 140-2 Cấp 3 riêng biệt.

Triển khai khối lượng công việc với độ ổn định cao và độ trễ thấp, đồng thời giúp đáp ứng việc tuân thủ quy định.

Thanh toán theo giờ, sao lưu và tắt HSM khi không cần thiết.

Quản lý dung lượng HSM và kiểm soát chi phí bằng cách thêm và xóa HSM khỏi cụm của bạn.

Cách hoạt động

AWS CloudHSM giúp bạn đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của công ty, theo hợp đồng và theo quy định về bảo mật dữ liệu.

Sơ đồ thể hiện cách thức hoạt động của AWS CloudHSM
AWS CloudHSM là gì? (1:22)
AWS CloudHSM là gì?

AWS CloudHSM cho phép bạn quản lý và truy cập khóa trên phần cứng được FIPS xác thực, nằm dưới sự bảo vệ của các phiên bản HSM dành cho một đối tượng thuê do khách hàng sở hữu chạy trong Đám mây riêng ảo (VPC) của riêng bạn.

Để xem bằng ngôn ngữ của bạn, hãy chọn video này, nhấn vào biểu tượng cài đặt và chọn tùy chọn phụ đề ưa thích của bạn.

AWS CloudHSM là gì?

AWS CloudHSM cho phép bạn quản lý và truy cập khóa trên phần cứng được FIPS xác thực, nằm dưới sự bảo vệ của các phiên bản HSM dành cho một đối tượng thuê do khách hàng sở hữu chạy trong Đám mây riêng ảo (VPC) của riêng bạn.

Để xem bằng ngôn ngữ của bạn, hãy chọn video này, nhấn vào biểu tượng cài đặt và chọn tùy chọn phụ đề ưa thích của bạn.

Trường hợp sử dụng

Mã hóa dữ liệu đang được lưu trữ

Bảo vệ dữ liệu và đạt khả năng tuân thủ theo quy định.

Tìm hiểu thêm về quá trình mã hóa »

Giảm tải xử lý SSL cho máy chủ web

Xác nhận danh tính dịch vụ web và thiết lập kết nối HTTPS an toàn qua Internet bằng SSL và TLS.

Tìm hiểu thêm về quá trình xử lý SSL »

Bảo vệ các khóa riêng cho CA trực tiếp

Bảo mật và lưu kho các khóa riêng, đồng thời ký các yêu cầu chứng chỉ để bạn có thể hoạt động an toàn với tư cách là cơ quan cấp chứng chỉ (CA) trực tiếp.

Tìm hiểu thêm về CA trực tiếp »

Kích hoạt TDE cho các cơ sở dữ liệu Oracle

Lưu trữ khóa mã hóa của công nghệ mã hóa dữ liệu minh bạch (TDE) cho các máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle được hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm về quá trình kích hoạt TDE »

Cách bắt đầu

Bắt đầu sử dụng AWS CloudHSM

Bắt đầu tạo và sử dụng khóa mã hóa riêng của bạn một cách dễ dàng trên AWS.

Xem tài liệu và ví dụ

Tìm hiểu cách tích hợp CloudHSM vào các ứng dụng riêng của bạn.

Liên hệ với chuyên gia

Tìm hiểu về cách CloudHSM tuân thủ các tiêu chuẩn.


Khám phá thêm về AWS