Amazon Comprehend

Khám phá thông tin chuyên sâu và mối quan hệ trong văn bản

Amazon Comprehend là dịch vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) sử dụng machine learning để phát hiện thông tin chuyên sâu và mối quan hệ trong văn bản. Dịch vụ này nhận diện ngôn ngữ của văn bản; trích xuất cụm từ khóa, địa điểm, con người, thương hiệu hoặc sự kiện; hiểu bản chất tích cực hay tiêu cực của văn bản; phân tích văn bản dựa bằng cách tách từ và từ loại; và tự động tổ chức một tập hợp tệp văn bản theo chủ đề. Bằng các API này, bạn có thể phân tích văn bản và sử dụng kết quả thu được cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm phân tích giọng nói khách hàng, tìm kiếm văn bản thông minh, cũng như nội dung được cá nhân hóa cho các ứng dụng web.

Dịch vụ này liên tục học và cải thiện từ nhiều nguồn thông tin đa dạng, bao gồm các mô tả sản phẩm và nhận xét của người tiêu dùng trên Amazon.com – vốn là một trong những bộ dữ liệu ngôn ngữ tự nhiên lớn nhất trên thế giới – để bắt nhịp với sự phát triển của ngôn ngữ.

Giới thiệu Amazon Comprehend

Lợi ích

Nhận câu trả lời tốt hơn từ văn bản

Amazon Comprehend có thể phát hiện ý nghĩa và mối quan hệ trong văn bản từ những sự cố hỗ trợ khách hàng, nhận xét sản phẩm, bài viết trên mạng xã hội, bài báo tin tức, tài liệu và các nguồn khác. Ví dụ: bạn có thể xác định được các đặc điểm được đề cập thường xuyên nhất khi khách hàng hài lòng hoặc không hài lòng với sản phẩm của bạn.

Nhận diện chủ đề trong tập hợp văn bản

Amazon Comprehend có thể phân tích tập hợp tài liệu và các tệp văn bản khác (ví dụ như các bài đăng trên mạng xã hội) và tự động tổ chức chúng theo thời gian hoặc chủ đề phù hợp. Sau đó bạn có thể sử dụng những chủ đề này để tạo nên nội dung được tùy chỉnh riêng cho khách hàng hoặc cung cấp khả năng tìm kiếm và điều hướng phong phú hơn. Ví dụ: nếu có nhiều tin bài, bạn có thể tự động nhóm các tin đó theo chủ đề để cho phép trang của bạn gợi ý các tin bài mới cho khách truy cập dựa trên những tin bài họ đã đọc trước đó.

Học liên tục, cải thiện không ngừng

Amazon Comprehend không ngừng học từ dữ liệu mới và liên tục thu được hiểu biết sâu hơn về các thực thể, cụm từ khóa, quan điểm và chủ đề. Dữ liệu học bao quát nhiều lĩnh vực bao gồm Tài chính, Y tế, Truyền thông, Viễn thông, Giáo dục, Chính phủ, Quảng cáo và nhiều lĩnh vực khác. Dịch vụ này còn học từ các mô tả sản phẩm và nhận xét của người tiêu dùng trên Amazon.com, vốn là một trong số những tập hợp ngôn ngữ tự nhiên lớn nhất trên thế giới.

Tích hợp với Amazon S3 và AWS Glue

Amazon Comprehend được tích hợp với Amazon S3 và AWS Glue. Bạn có thể sử dụng Amazon S3 để lưu trữ tài liệu cũng như văn bản và truy cập trực tiếp chúng từ Amazon Comprehend. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng AWS Glue để tải tài liệu và văn bản từ nhiều kho dữ liệu AWS đa dạng (Amazon RedShift, Amazon RDS, Amazon DynamoDB, v.v.) vào Amazon Comprehend, sau đó tải kết quả từ Amazon Comprehend trở lại những kho dữ liệu AWS này để nhận phân tích xuôi chiều.

Cách thức hoạt động

product-page-diagram_Comprehend-How-It-Works_v3

Trường hợp sử dụng


Phân tích giọng điệu của khách hàng

Bạn có thể sử dụng Amazon Comprehend để phân tích các tương tác của khách hàng dưới dạng email hỗ trợ, bài đăng trên mạng xã hội, nhận xét trực tuyến, bản ghi lời cuộc gọi điện thoại v.v. và phát hiện các yếu tố thúc đẩy trải nghiệm tích cực hoặc tiêu cực nhất. Sau đó bạn có thể sử dụng những thông tin chuyên sâu này để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.

Ví dụ: Phân tích từ trung tâm cuộc gọi

product-page-diagrams_Comprehend_voice-of-customer_V2

Bạn có thể sử dụng Amazon Comprehend để mang đến trải nghiệm tìm kiếm tốt hơn bằng cách cho phép công cụ tìm kiếm lập chỉ mục cho các cụm từ khóa chính, thực thể và quan điểm. Điều này cho phép bạn tập trung vào tìm kiếm dựa trên ý định và ngữ cảnh của các bài viết thay vì dựa trên từ khóa cơ bản.

Ví dụ: Lập chỉ mục và tìm kiếm các nhận xét sản phẩm

product-page-diagrams_Comprehend_Semantic-Search_V2

Quản lý và khám phá tri thức

Bạn có thể sử dụng Amazon Comprehend để tổ chức và phân loại tài liệu theo chủ đề giúp tìm kiếm dễ hơn, sau đó tùy chỉnh riêng các khuyến nghị về nội dung cho người đọc bằng cách đề xuất các bài viết khác liên quan đến cùng chủ đề.

Ví dụ: Tùy chỉnh riêng nội dung trên một trang web

product-page-diagrams_Comprehend_Knowledge-Management-Disocovery_V2

Khách hàng của Amazon Comprehend

Bắt đầu với AWS

icon1

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
icon2

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.
icon3

Bắt đầu xây dựng với AWS

Bắt đầu dựng với các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi tạo dự án AWS của mình.

Tìm hiểu thêm về Amazon Comprehend

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon Comprehend
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi