AWS Config

Xem xét, kiểm tra và đánh giá cấu hình các tài nguyên của bạn

Vì sao nên chọn AWS Config?

Tìm hiểu thêm về AWS Config. AWS Config là dịch vụ cho phép bạn ước lượng, kiểm tra và đánh giá cấu hình các tài nguyên AWS của bạn.

Lợi ích của AWS Config

Liên tục đánh giá, giám sát và ghi lại các thay đổi cấu hình tài nguyên để đơn giản hóa hoạt động quản lý thay đổi.
Liên tục kiểm tra và đánh giá sự tuân thủ với các chính sách do tổ chức ban hành của cấu hình tài nguyên của bạn.
Đơn giản hóa hoạt động khắc phục sự cố vận hành bằng cách tạo mối tương quan giữa các thay đổi cấu hình với các sự kiện cụ thể trong tài khoản của bạn.

Cách hoạt động

AWS Config liên tục xem xét, kiểm tra và đánh giá các cấu hình và mối quan hệ của các tài nguyên của bạn trên AWS, tại chỗ và trên các đám mây khác.

Sơ đồ thể hiện cách AWS Config ghi lại các thay đổi về cấu hình tài nguyên và đánh giá chúng dựa trên cấu hình mong muốn.

Trường hợp sử dụng

Khám phá các tài nguyên tồn tại trong tài khoản của bạn hoặc phát hành dữ liệu cấu hình của các tài nguyên bên thứ ba vào AWS Config, ghi lại cấu hình của chúng và nắm bắt mọi thay đổi để nhanh chóng khắc phục các sự cố hoạt động.

Tìm hiểu thêm về những phương pháp hay nhất về ghi cấu hình

Mã hóa các yêu cầu tuân thủ dưới dạng quy tắc AWS Config và soạn các hành động khắc phục, tự động hóa hoạt động đánh giá cấu hình tài nguyên trên toàn bộ tổ chức của bạn.

Tìm hiểu thêm về tuân thủ dưới dạng mã

Đánh giá các cấu hình tài nguyên để tìm ra những lỗ hổng tiềm ẩn và xem xét lịch sử cấu hình sau các sự cố có khả năng xảy ra để kiểm tra khả năng bảo mật của bạn.

Tìm hiểu thêm về đánh giá lỗ hổng bảo mật


Khám phá thêm về AWS