Lợi ích

Thiết lập môi trường nhiều tài khoản có kiến ​​trúc tối ưu trong vòng chưa đầy 30 phút.
Tự động hóa quá trình tạo tài khoản AWS bằng tính năng quản trị tích hợp.
Thực thi các phương pháp tốt nhất, các tiêu chuẩn và yêu cầu quản lý với các biện pháp kiểm soát được cấu hình sẵn.
Tích hợp liền mạch phần mềm bên thứ ba trên quy mô lớn để nâng cao môi trường AWS của bạn.

Cách hoạt động

Sử dụng AWS Control Tower để thiết lập và vận hành môi trường AWS nhiều tài khoản của bạn với các tính năng điều khiển theo quy định được thiết kế để tăng tốc hành trình đám mây của bạn.  AWS Control Tower thay mặt bạn điều phối nhiều dịch vụ AWS, đồng thời duy trì nhu cầu bảo mật và tuân thủ cho tổ chức mới hoặc hiện tại của bạn.

AWS Control Tower kết nối với Trung tâm danh tính AWS IAM, Tổ chức AWS và Danh mục dịch vụ AWS để giúp bạn tạo, điều phối và theo dõi các môi trường có nhiều tài khoản, tự động hóa các biện pháp tốt nhất, thiết lập và theo dõi vùng đích của bạn.

Khám phá thêm về AWS