Amazon Detective

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu về bảo mật để điều tra các sự cố bảo mật tiềm ẩn

Dùng thử miễn phí 30 ngày

Cách hoạt động

Amazon Detective đơn giản hóa quy trình điều tra, đồng thời giúp các nhóm bảo mật tiến hành điều tra nhanh và hiệu quả hơn. Với các tính năng tổng hợp dữ liệu, tóm tắt và ngữ cảnh được tạo sẵn từ Amazon Detective, bạn có thể nhanh chóng phân tích và xác định bản chất cũng như mức độ của các sự cố bảo mật có thể xảy ra.

Sơ đồ thể hiện cách Amazon Detective điều tra các sự cố bảo mật tiềm ẩn.
Amazon Detective là gì? (01:34)
Amazon Detective là gì?
Amazon Detective tự động thu thập dữ liệu bản ghi từ các tài nguyên AWS của bạn và sử dụng công nghệ máy học (ML), phân tích thống kê và lý thuyết đồ thị để xây dựng một tập dữ liệu mà bạn có thể sử dụng để tiến hành điều tra bảo mật hiệu quả hơn.

Trường hợp sử dụng

Phân cấp ưu tiên các phát hiện bảo mật

Xác minh hoặc bác bỏ những phát hiện khả nghi bằng cách điều tra các vai trò, người dùng, địa chỉ IP và tài khoản AWS của Quản lý danh tính và truy cập trong AWS (IAM).

Tìm hiểu thêm về xác minh mối đe dọa »

Điều tra sự cố bằng hình ảnh trực quan tương tác

Xác định mức độ của các hoạt động độc hại, tác động của chúng và nguyên nhân đằng sau bằng cách phân tích các hoạt động có liên quan trong quá khứ để tìm ra kiểu mẫu.

Tìm hiểu thêm về điều tra hoạt động »

Theo dõi các mối đe dọa

Tập trung vào những tài nguyên nhất định, chẳng hạn như các phiên bản Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (EC2) và xem xét hình ảnh trực quan chi tiết về những hoạt động có liên quan.

Tìm hiểu thêm về phát hiện mối đe dọa »

Cách bắt đầu

Khám phá Amazon Detective

Tìm hiểu cách sử dụng Amazon Detective để điều tra hoạt động đáng ngờ.

Liên hệ với chuyên gia

Phân loại các thông tin phát hiện về bảo mật, xác định rõ các mối đe dọa và điều tra hoạt động đáng ngờ.

Tìm hiểu thông tin cơ bản

Có được kiến thức nền tảng về Amazon Detective.


Khám phá thêm về AWS