Python trên AWS

Các công cụ, tài liệu và đoạn mã mẫu để phát triển ứng dụng trên đám mây AWS

Công cụ

Tải xuống các công cụ cần thiết để chạy ứng dụng Python trên AWS
Bắt đầu
SDK cho Python
Đơn giản hóa việc sử dụng các dịch vụ AWS bằng cách cung cấp một tập hợp các thư viện đồng nhất và quen thuộc cho các nhà phát triển Python.
Tải xuống SDK »
Dịch vụ
AWS IDE Toolkits
Sử dụng các Môi trường phát triển tích hợp (IDE) để khởi tạo, gỡ lỗi và triển khai mã của bạn trên AWS.
Tải xuống PyCharm Toolkit » Tải xuống Intellij Toolkit » Tải xuống Bộ công cụ dành cho VS Code » Sử dụng Amazon CodeWhisperer »
Giải pháp
AWS CDK for Python
Sử dụng AWS Cloud Development Kit (CDK) cho Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã có sử dụng Python.
Tải xuống CDK »
Thư viện kỹ thuật số
AWS IoT SDK for Python
Sử dụng MQTT hoặc MQTT qua giao thức WebSocket từ Python để truy cập AWS IoT.
 Bản sao trên Github »

Blog

Không tìm thấy blog phù hợp với tiêu chí đó.
Khám phá thêm các blog kỹ thuật »

Xây dựng

Triển khai ứng dụng Django bằng Lightsail

Một video ngắn cung cấp hướng dẫn từng bước để bạn có thể triển khai Django bằng Lightsail trong 6 phút.

Xem ngay »

Đào tạo mô hình bằng SageMaker

Sử dụng SageMaker Python SDK để tạo các khả năng trừu tượng cấp cao nhằm phục vụ mục đích hoạt động với Amazon SageMaker.

Bắt đầu »

Xây dựng các hàm Lambda bằng Python

Tìm hiểu cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để xây dựng các hàm AWS Lambda.

Bắt đầu »

Trang này có hữu ích không?